Válaszd ki MyTelenor fiókod vagy előfizetésed, amellyel kapcsolatban ügyet szeretnél intézni!

Válaszd ki MyTelenor fiókod vagy előfizetésed, amellyel kapcsolatban ügyet szeretnél intézni!

Telenor Hello Data

Telenor
Hello Data Premium
Korlátlan belföldön felhasználható adat és korlátlan telefonálás, sms bármely hálózatba visszahívást kérek
Telenor
Hello Data Medium
Korlátlan belföldön felhasználható adat és 500 perc bármely hálózatba visszahívást kérek
Telenor
Hello Data Standard
Korlátlan belföldön felhasználható adat és 200 perc bármely hálózatba
visszahívást kérek
Telenor
Hello Data START
Korlátlan belföldön felhasználható adat és 50 perc bármely hálózatba visszahívást kérek
Belföldön felhasználható adat
Korlátlan adat
Az EU-ban felhasználható roaming adatkeret
17,5 GB
13 GB
9 GB
5,5 GB
Hívás bármilyen belföldi hálózatba és EU roaming
Korlátlan
500 perc
200 perc
50 perc
További perc és SMS díj
Korlátlan
35 Ft
Hűségidő
Hűségidő nélkül
Nettó havidíj e-Komfort csomaggal, készülék nélkül, új előfizetőknek
Csökkennek az internet szolgáltatások díjai
16 340 Ft
12 058 Ft
8 121 Ft
4 971 Ft
Választható extra szolgáltatások
Cégen belül 0 Ft, felhőszolgáltatások.
Ön Telenor előfizető, hűségidőn belül?
Kattintson a hűségidőn belüli tarifaváltásra vonatkozó feltételekért!
Telenor
Hello Data Premium
Korlátlan belföldön felhasználható adat és korlátlan telefonálás, sms bármely hálózatba visszahívást kérek
Telenor
Hello Data Medium
Korlátlan belföldön felhasználható adat és 500 perc bármely hálózatba visszahívást kérek
Telenor
Hello Data Standard
Korlátlan belföldön felhasználható adat és 200 perc bármely hálózatba
visszahívást kérek
Telenor
Hello Data START
Korlátlan belföldön felhasználható adat és 50 perc bármely hálózatba visszahívást kérek
Belföldön felhasználható adat
Korlátlan adat
Az EU-ban felhasználható roaming adatkeret
17,5 GB
13 GB
9 GB
5,5 GB
Hívás bármilyen belföldi hálózatba és EU roaming
Korlátlan
500 perc
200 perc
50 perc
További perc és SMS díj
Korlátlan
35 Ft
Hűségidő
Amíg a jelenlegi tarifacsomagjára vállalt hűségidő tart
Nettó havidíj e-Komfort csomaggal, meglévő előfizetőknek, a fennmaradó hűségidő alatt
20 428 Ft
16 080 Ft
11 372 Ft
6 216 Ft
Választható extra szolgáltatások
Cégen belül 0 Ft, felhőszolgáltatások.
Gyakran
ismételt kérdések

Adatforgalmi tudnivalók


a. (Adathasználat szabályai)

A Telenor Hello Data tarifacsomagok kizárólag egyéni felhasználásra, a normál felhasználás szabályainak betartása mellett használhatók fel. Nem számít normál felhasználásnak, ha számlázási időszakonként az Előfizető nem kezdeményez legalább egy hanghívást, illetve ha a kezdeményezett hanghívások vagy a hívások átirányítása napi 24 órát meghaladó összidőtartamban történik. A Telenor Hello Data tarifacsomagok nem használhatók gépek közötti kommunikációra (pl. távfelügyelet). A Telenor Hello Data tarifacsomagokat hang- és üzenetküldő szolgáltatásait tilos olyan eszközzel igénybe venni, amely hanghívások indítására és fogadására nem alkalmas, vagy nem rendelkezik saját kijelzővel, hangszóróval, mikrofonnal és billentyűzettel (beleértve az érintőkijelzőt is), ilyen pl. az alközpont, SMS küldő berendezés. A Telenor Hello Data tarifacsomagok ipari célokra nem használhatóak, ilyen különösen a telemarketing, ügyfélszolgálati tevékenység, tömeges SMS küldés. Nem rendeltetésszerű használat esetén a Telenor a szolgáltatást a számlázási időszak végéig jogosult korlátozni, melynek tényéről az Előfizetőt értesíti. A korlátozás alatt elérhető minimális szolgáltatásokat az ÁSZF 5.2. pontja tartalmazza.

b. (Mire nem használhatóak a tarifacsomagba foglalt percek és SMS-ek?)

A tarifacsomagban foglalt percek/SMS-ek és díjak normál díjas hívásokra és SMS-ekre vonatkoznak – azaz nem vonatkoznak a speciális hívásirányokra (Hangposta, hívásátirányítás, Pontos idő és Számlainformáció), a Telenor szolgáltatási területén belül díjmentesen hívható számokra, a tudakozók hívására és az azok által kapcsolt hívásokra, a belföldi/nemzetközi/roaming irányú fax-, adatalapú és mobil adatközvetítő szolgáltatásokra, emelt díjas hívásokra és SMS-ekre, Adományvonalak elérésére és MobilVásárlásra.

c. (A sebesség kezelésével kapcsolatos szabály):

A mobil technológia műszaki jellemzője, hogy a rendelkezésre álló erőforrások megoszlanak az adott földrajzi területen tartózkodó előfizetők között. A Telenor elkötelezett aziránt, hogy a hálózati kapacitások magas kihasználása mellett is a lehető legmagasabb ügyfélélményt biztosítsa előfizetői számára. A Telenor ezért a mobilinternet erőforrásainak megfelelő elosztása, optimális felhasználás érdekében dinamikus hálózatmenedzsmentet alkalmazhat, melynek hatására a szolgáltatás jellemzői változhatnak. Mindez a mobilinternet szolgáltatás korlátlanságát nem érinti. A Telenor egyebekben tájékoztatja az előfizetőt, hogy mobilinternet szolgáltatásra – a technológiai adottságok miatt, így például arra tekintettel, hogy valamennyi helyszínen nem lehetséges mobil szolgáltatás elérhetőséget biztosítani a környezeti sajátosságok miatt – általában véve nem vállal garantált sebességet, azonban az általános szabályoktól eltérően a Telenor Hello Data szolgáltatásra vállalni kívánja, hogy a fentiek szerinti hálózatmenedzsment útján nem csökkenti a letöltési sebességet 2 Mbit/s alá. A jelen pontban foglalt előírás nem érinti az ÁSZF Törzsszöveg 4.2. pontjában a hálózati torlódás megelőzése vagy hatásainak csökkentése iránti intézkedések alkalmazhatóságát.

Roaming tudnivalók


A Telenor Hello Data tarifacsomagokban foglalt belföldi korlátlan adatmennyiség belföldön, míg az 1. roaming díjzóna kapcsán megadott adatmennyiség az 1. roaming díjzónában használható fel. A Telenor Hello Data Start tarifacsomag számlázási ciklusonként 5,5 GB, a Telenor Hello Data Standard 9 GB, a Telenor Hello Data Medium 13 GB, és Telenor Hello Data Premium pedig 17,5 GB 1. roaming díjzónában használható adatmennyiséget tartalmaz. A csomagban foglalt roaming 1 díjzónában elérhető adatmennyiség felhasználást követően az adatforgalmazás a számlázási ciklus végéig 2,77 Ft/MB többletdíj terhelése mellett lehetséges. Az internet az új számlázási ciklus kezdőnapján, legkésőbb annak végével ismét elérhető lesz vagy kiegészítő roaming mobilinternet csomag vásárolható. Telenor Hello Data tarifacsomagok esetén a kiegészítő adatjegyek által biztosított adatmennyiség az 1. roaming díjzónában használható fel. 100 MB adatjegy, 3 GB adatjegy és 5 GB adatjegy szolgáltatások Telenor Hello Data tarifacsomagokhoz nem rendelhetők meg. Adatjegyek: telenor.hu/mobil/adat
A tarifacsomagban foglalt, az 1. roaming díjzónában felhasználható adatforgalom 80%-ának, illetőleg 100%-ának eléréséről a Telenor értesítést küld a MyTelenor alkalmazáson keresztül, vagy SMS-ben, valamint a böngészés során egy aloldalon megjelenítve.
A tarifacsomagban foglalt, az 1. roaming díjzónában felhasználható adatforgalom 80%-ának, illetőleg 100%-ának eléréséről a Telenor értesítést küld a MyTelenor alkalmazáson keresztül, vagy SMS-ben, valamint a böngészés során egy aloldalon megjelenítve.

A roaming méltányos használatra vonatkozó feltételek az alábbi linkre kattintva érhetőek el: https://www.telenor.hu/roaming-valtozas

Az E-Komfort csomag igénybevétele és feltételei


E-Komfort csomagunkat a vásárlás folyamán, az Elektronikus számla számlázási mód kiválasztásával veheti igénybe. A csomag megtartásához számláját – az azon feltűntetett befizetési határidőig – a következő fizetési módok valamelyikével szükséges kiegyenlítenie: banki átutalással, csoportos beszedési megbízással, elektronikus felületen (pl.: my.telenor.hu oldalon, illetve a MyTelenor vagy a Telenor Wallet mobilalkalmazásokkal), belföldi kibocsátású, internetes vásárlásra alkalmas bankkártyával, továbbá ATM bankautomatán keresztül.
Amennyiben az e-Komfort csomag fent meghatározott feltételei nem teljesülnek, abban az esetben a következő havi számláján terhelésre kerül az E-Komfort csomag feltételek nem teljesítésének díja, amely:Telenor Blue S, M, L, XXL tarifacsomagok esetén: 1000 Ft
Telenor Hello Data tarifacsomagok esetén: nettó 788 Ft

Meglévő ügyfelek számára fontos információk


Meglevő, hűségben levő előfizetést át lehet váltani Telenor Hello Data tarifákra: alacsonyabb tarifakategóriára történő váltás csak kötbérfizetés mellett lehetséges, azonos vagy magasabb tarifakategóriára váltás esetén a hűség továbbvitelével. Kedvezményes készülékvásárlás miatti hűség esetén a hűség időszak lejáratáig kiegészítő készülék havidíj megfizetése mellett vehetőek igénybe a Telenor Hello Data tarifák.

A díjcsomagban foglalt havidíjmentes szolgáltatások, és igénybe nem vehető szolgáltatások


a. (Díjcsomagban foglalt szolgáltatások)

A díjcsomagban foglalt havidíjmentes szolgáltatások: Hívástartás, hívásvárakoztatás, hívásátirányítás, hívófél-azonosítás, hívásértesítő, SMS, MMS

b. (Igénybe nem vehető szolgáltatások)

Igénybe nem vehető szolgáltatások: 1. roaming díjzónában felhasználható kedvezményt nyújtó szolgáltatások (III.8.3. pont), Vezetékes-hívó, 5 perc után 0 Ft, 40 SMS, 80 SMS, Korlátlan SMS, 40 perc beszélgetés, 80 perc beszélgetés, 1 szám szabadon, a III.3. pontban szerepelő Kiegészítő mobil internet szolgáltatások – kivéve 500 MB/1 GB adatjegy

Az akció igénybevételének feltételei


Az akció igénybevételének feltételei Telenor Hello Data Start, Standard, Medium, Premium tarifacsomagok esetén:
új vagy meglévő egyéni (lakossági), továbbá kisvállalkozói ajánlattal (1-25 hívószámmal) rendelkező Üzleti előfizetőknek elérhető ajánlat;
az akcióban az első vásárlástól számított 1 év alatt egy lakossági Előfizető maximum 6 db, míg egy Üzleti Előfizető legfeljebb 11 db hívószámmal vehet részt – mely feltételtől a Telenor jogosult akciónként, az adott akció kommunikációja során meghatározottak szerint eltérni.

Ön is végtelenül online? A korlátlan adat mellé válasszon perccsomagot is, hogy tényleg mindent elmondhasson!
Telenor
Hello Data Premium
Korlátlan belföldön felhasználható adat és korlátlan telefonálás, sms bármely hálózatba visszahívást kérek
Telenor
Hello Data Medium
Korlátlan belföldön felhasználható adat és 500 perc bármely hálózatba visszahívást kérek
Telenor
Hello Data Standard
Korlátlan belföldön felhasználható adat és 200 perc bármely hálózatba
visszahívást kérek
Telenor
Hello Data START
Korlátlan belföldön felhasználható adat és 50 perc bármely hálózatba visszahívást kérek
Belföldi perc- és SMS-díjak a csomagba foglalt kereten felül: nettó 22,55 Ft. A tarifacsomagra vonatkozó ajánlat visszavonásig érvényes, új egyéni számlás előfizetésként történő vásárlás, vagy Bónusz Program igénybevétele esetén, belföldi, normál célú egyéni felhasználásra, készülékvásárlással vagy készülékvásárlás nélküli konstrukcióban, e-Komfort csomaggal.
A csomagok havidíjában foglalt percek és SMS üzenetek kizárólag belföldi vagy az EU országaiból az EU országaiba indított normál díjas hívások, SMS üzenetek esetén érvényesek. A forgalom mérése és számlázása egyperces egységekben történik.
Az ajánlat azon ügyfeleink számára vehető igénybe, akik előfizetéseinek száma a vásárlással együtt nem haladja meg a 25 előfizetést, és rendelkezik Üzleti Előfizetői Szerződéssel.
Az Internet hozzáférési szolgáltatásra eső havidíjak a https://www.telenor.hu/internetafa oldalon megtekinthetőek. A tarifacsomagok bruttó árai a https://www.telenor.hu/telenor-hello-data oldalon érhetőek el.
Az oldalon feltüntetett árak nettó árak. A normál felhasználás további feltételeit az Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák.
Az internet szolgáltatások általános forgalmi adó mértéke 2018.01.01-től 18%-ról 5%-ra módosul, és az ezzel elérhető árelőnyt a Telenor az előfizetőinek átadja. Ezért az ezen az oldalon található internet szolgáltatások árai csökkennek, kártyás előfizetők esetén 2018. január 1-től, számlás előfizetők esetén abban a számlázási ciklusban érvényesülnek először, amelyben az elszámolási időszak kezdete 2018. január 1-ét követő időpontra esik. Ismerd meg a részleteket és az új árakat!
Telenor Hello Data START
Korlátlan belföldön felhasználható adat és 50 perc bármely hálózatba
Visszahívást kérek
Belföldön
felhasználható adat
KORLÁTLAN ADAT
Az EU-ban felhasználható roaming adatkeret
5,5 GB
Hívás bármilyen belföldi hálózatba és EU roaming
50 perc
További perc és SMS díj
35 Ft
Hűségidő
Hűségidő nélkül
Nettó havidíj e-Komfort csomaggal, készülék nélkül, új előfizetőknek
Csökkennek az internet szolgáltatások díjai
4 971 Ft
Választható extra szolgáltatások
Cégen belül 0 Ft, felhőszolgáltatások.
Telenor Hello Data Standard
Korlátlan belföldön felhasználható adat és 200 perc bármely hálózatba
Visszahívást kérek
Belföldön
felhasználható adat
KORLÁTLAN ADAT
Az EU-ban felhasználható roaming adatkeret
9 GB
Hívás bármilyen belföldi hálózatba és EU roaming
200 perc
További perc és SMS díj
35 Ft
Hűségidő
Hűségidő nélkül
Nettó havidíj e-Komfort csomaggal, készülék nélkül, új előfizetőknek
8 121 Ft
Választható extra szolgáltatások
Cégen belül 0 Ft, felhőszolgáltatások.
Telenor Hello Data MEDIUM
Korlátlan belföldön felhasználható adat és 500 perc bármely hálózatba
Visszahívást kérek
Belföldön
felhasználható adat
KORLÁTLAN ADAT
Az EU-ban felhasználható roaming adatkeret
13 GB
Hívás bármilyen belföldi hálózatba és EU roaming
500 perc
További perc és SMS díj
35 Ft
Hűségidő
Hűségidő nélkül
Nettó havidíj e-Komfort csomaggal, készülék nélkül, új előfizetőknek
12 058 Ft
Választható extra szolgáltatások
Cégen belül 0 Ft, felhőszolgáltatások.
Telenor Hello Data PREMIUM
Korlátlan belföldön felhasználható adat és korlátlan telefonálás, sms bármely hálózatba
Visszahívást kérek
Belföldön
felhasználható adat
KORLÁTLAN ADAT
Az EU-ban felhasználható roaming adatkeret
17,5 GB
Hívás bármilyen belföldi hálózatba és EU roaming
Korlátlan
További perc és SMS díj
Korlátlan
Hűségidő
Hűségidő nélkül
Nettó havidíj e-Komfort csomaggal, készülék nélkül, új előfizetőknek
16 340 Ft
Választható extra szolgáltatások
Cégen belül 0 Ft, felhőszolgáltatások.
Ön Telenor előfizető, hűségidőn belül?
Kattintson a hűségidőn belüli tarifaváltásra vonatkozó feltételekért!
Telenor Hello Data START
Korlátlan belföldön felhasználható adat és 50 perc bármely hálózatba
Visszahívást kérek
Belföldön
felhasználható adat
KORLÁTLAN ADAT
Az EU-ban felhasználható roaming adatkeret
5 GB
Hívás bármilyen belföldi hálózatba és EU roaming
50 perc
További perc és SMS díj
35 Ft
Hűségidő
Amíg a jelenlegi tarifacsomagjára vállalt hűségidő tart
Nettó havidíj e-Komfort csomaggal, meglévő előfizetőknek, a fennmaradó hűségidő alatt
6 216 Ft
Választható extra szolgáltatások
Cégen belül 0 Ft, felhőszolgáltatások.
Telenor Hello Data Standard
Korlátlan belföldön felhasználható adat és 200 perc bármely hálózatba
Visszahívást kérek
Belföldön
felhasználható adat
KORLÁTLAN ADAT
Az EU-ban felhasználható roaming adatkeret
7 GB
Hívás bármilyen belföldi hálózatba és EU roaming
200 perc
További perc és SMS díj
35 Ft
Hűségidő
Amíg a jelenlegi tarifacsomagjára vállalt hűségidő tart
Nettó havidíj e-Komfort csomaggal, meglévő előfizetőknek, a fennmaradó hűségidő alatt
11 372 Ft
Választható extra szolgáltatások
Cégen belül 0 Ft, felhőszolgáltatások.
Telenor Hello Data MEDIUM
Korlátlan belföldön felhasználható adat és 500 perc bármely hálózatba
Visszahívást kérek
Belföldön
felhasználható adat
KORLÁTLAN ADAT
Az EU-ban felhasználható roaming adatkeret
11 GB
Hívás bármilyen belföldi hálózatba és EU roaming
500 perc
További perc és SMS díj
35 Ft
Hűségidő
Amíg a jelenlegi tarifacsomagjára vállalt hűségidő tart
Nettó havidíj e-Komfort csomaggal, meglévő előfizetőknek, a fennmaradó hűségidő alatt
16 080 Ft
Választható extra szolgáltatások
Cégen belül 0 Ft, felhőszolgáltatások.
Telenor Hello Data PREMIUM
Korlátlan belföldön felhasználható adat és korlátlan telefonálás, sms bármely hálózatba
Visszahívást kérek
Belföldön
felhasználható adat
KORLÁTLAN ADAT
Az EU-ban felhasználható roaming adatkeret
14 GB
Hívás bármilyen belföldi hálózatba és EU roaming
Korlátlan
További perc és SMS díj
Korlátlan
Hűségidő
Amíg a jelenlegi tarifacsomagjára vállalt hűségidő tart
Nettó havidíj e-Komfort csomaggal, meglévő előfizetőknek, a fennmaradó hűségidő alatt
20 428 Ft
Választható extra szolgáltatások
Cégen belül 0 Ft, felhőszolgáltatások.
Gyakran
ismételt kérdések

Adatforgalmi tudnivalók


a. (Adathasználat szabályai)

A Telenor Hello Data tarifacsomagok kizárólag egyéni felhasználásra, a normál felhasználás szabályainak betartása mellett használhatók fel. Nem számít normál felhasználásnak, ha számlázási időszakonként az Előfizető nem kezdeményez legalább egy hanghívást, illetve ha a kezdeményezett hanghívások vagy a hívások átirányítása napi 24 órát meghaladó összidőtartamban történik. A Telenor Hello Data tarifacsomagok nem használhatók gépek közötti kommunikációra (pl. távfelügyelet). A Telenor Hello Data tarifacsomagokat hang- és üzenetküldő szolgáltatásait tilos olyan eszközzel igénybe venni, amely hanghívások indítására és fogadására nem alkalmas, vagy nem rendelkezik saját kijelzővel, hangszóróval, mikrofonnal és billentyűzettel (beleértve az érintőkijelzőt is), ilyen pl. az alközpont, SMS küldő berendezés. A Telenor Hello Data tarifacsomagok ipari célokra nem használhatóak, ilyen különösen a telemarketing, ügyfélszolgálati tevékenység, tömeges SMS küldés. Nem rendeltetésszerű használat esetén a Telenor a szolgáltatást a számlázási időszak végéig jogosult korlátozni, melynek tényéről az Előfizetőt értesíti. A korlátozás alatt elérhető minimális szolgáltatásokat az ÁSZF 5.2. pontja tartalmazza.

b. (Mire nem használhatóak a tarifacsomagba foglalt percek és SMS-ek?)

A tarifacsomagban foglalt percek/SMS-ek és díjak normál díjas hívásokra és SMS-ekre vonatkoznak – azaz nem vonatkoznak a speciális hívásirányokra (Hangposta, hívásátirányítás, Pontos idő és Számlainformáció), a Telenor szolgáltatási területén belül díjmentesen hívható számokra, a tudakozók hívására és az azok által kapcsolt hívásokra, a belföldi/nemzetközi/roaming irányú fax-, adatalapú és mobil adatközvetítő szolgáltatásokra, emelt díjas hívásokra és SMS-ekre, Adományvonalak elérésére és MobilVásárlásra.

c. (A sebesség kezelésével kapcsolatos szabály):

A mobil technológia műszaki jellemzője, hogy a rendelkezésre álló erőforrások megoszlanak az adott földrajzi területen tartózkodó előfizetők között. A Telenor elkötelezett aziránt, hogy a hálózati kapacitások magas kihasználása mellett is a lehető legmagasabb ügyfélélményt biztosítsa előfizetői számára. A Telenor ezért a mobilinternet erőforrásainak megfelelő elosztása, optimális felhasználás érdekében dinamikus hálózatmenedzsmentet alkalmazhat, melynek hatására a szolgáltatás jellemzői változhatnak. Mindez a mobilinternet szolgáltatás korlátlanságát nem érinti. A Telenor egyebekben tájékoztatja az előfizetőt, hogy mobilinternet szolgáltatásra – a technológiai adottságok miatt, így például arra tekintettel, hogy valamennyi helyszínen nem lehetséges mobil szolgáltatás elérhetőséget biztosítani a környezeti sajátosságok miatt – általában véve nem vállal garantált sebességet, azonban az általános szabályoktól eltérően a Telenor Hello Data szolgáltatásra vállalni kívánja, hogy a fentiek szerinti hálózatmenedzsment útján nem csökkenti a letöltési sebességet 2 Mbit/s alá. A jelen pontban foglalt előírás nem érinti az ÁSZF Törzsszöveg 4.2. pontjában a hálózati torlódás megelőzése vagy hatásainak csökkentése iránti intézkedések alkalmazhatóságát.

Roaming tudnivalók


A Telenor Hello Data tarifacsomagokban foglalt belföldi korlátlan adatmennyiség belföldön, míg az 1. roaming díjzóna kapcsán megadott adatmennyiség az 1. roaming díjzónában használható fel. A Telenor Hello Data Start tarifacsomag számlázási ciklusonként 5 GB, a Telenor Hello Data Standard 7 GB, a Telenor Hello Data Medium 11 GB, és Telenor Hello Data Premium pedig 14 GB 1. roaming díjzónában használható adatmennyiséget tartalmaz. A csomagban foglalt roaming 1 díjzónában elérhető adatmennyiség felhasználást követően az adatforgalmazás a számlázási ciklus végéig 2,77 Ft/MB többletdíj terhelése mellett lehetséges. Az internet az új számlázási ciklus kezdőnapján, legkésőbb annak végével ismét elérhető lesz vagy kiegészítő roaming mobilinternet csomag vásárolható. Telenor Hello Data tarifacsomagok esetén a kiegészítő adatjegyek által biztosított adatmennyiség az 1. roaming díjzónában használható fel. 100 MB adatjegy, 3 GB adatjegy és 5 GB adatjegy szolgáltatások Telenor Hello Data tarifacsomagokhoz nem rendelhetők meg. Adatjegyek: telenor.hu/mobil/adat
A tarifacsomagban foglalt, az 1. roaming díjzónában felhasználható adatforgalom 80%-ának, illetőleg 100%-ának eléréséről a Telenor értesítést küld a MyTelenor alkalmazáson keresztül, vagy SMS-ben, valamint a böngészés során egy aloldalon megjelenítve.

A roaming méltányos használatra vonatkozó feltételek az alábbi linkre kattintva érhetőek el: https://www.telenor.hu/roaming-valtozas

Az E-Komfort csomag igénybevétele és feltételei


E-Komfort csomagunkat a vásárlás folyamán, az Elektronikus számla számlázási mód kiválasztásával veheti igénybe. A csomag megtartásához számláját – az azon feltűntetett befizetési határidőig – a következő fizetési módok valamelyikével szükséges kiegyenlítenie: banki átutalással, csoportos beszedési megbízással, elektronikus felületen (pl.: my.telenor.hu oldalon, illetve a MyTelenor vagy a Telenor Wallet mobilalkalmazásokkal), belföldi kibocsátású, internetes vásárlásra alkalmas bankkártyával, továbbá ATM bankautomatán keresztül.
Amennyiben az e-Komfort csomag fent meghatározott feltételei nem teljesülnek, abban az esetben a következő havi számláján terhelésre kerül az E-Komfort csomag feltételek nem teljesítésének díja, amely:
Telenor Hello Data tarifacsomagok esetén: 1000 Ft

Meglévő ügyfelek számára fontos információk


Meglevő, hűségben levő előfizetést át lehet váltani Telenor Hello Data tarifákra: alacsonyabb tarifakategóriára történő váltás csak kötbérfizetés mellett lehetséges, azonos vagy magasabb tarifakategóriára váltás esetén a hűség továbbvitelével. Kedvezményes készülékvásárlás miatti hűség esetén a hűség időszak lejáratáig kiegészítő készülék havidíj megfizetése mellett vehetőek igénybe a Telenor Hello Data tarifák.

A díjcsomagban foglalt havidíjmentes szolgáltatások, és igénybe nem vehető szolgáltatások


a. (Díjcsomagban foglalt szolgáltatások)

A díjcsomagban foglalt havidíjmentes szolgáltatások: Hívástartás, hívásvárakoztatás, hívásátirányítás, hívófél-azonosítás, hívásértesítő, SMS, MMS

b. (Igénybe nem vehető szolgáltatások)

Igénybe nem vehető szolgáltatások: 1. roaming díjzónában felhasználható kedvezményt nyújtó szolgáltatások (III.8.3. pont), Vezetékes-hívó, 5 perc után 0 Ft, 40 SMS, 80 SMS, Korlátlan SMS, 40 perc beszélgetés, 80 perc beszélgetés, 1 szám szabadon, a III.3. pontban szerepelő Kiegészítő mobil internet szolgáltatások – kivéve 500 MB/1 GB adatjegy

Az akció igénybevételének feltételei


Az akció igénybevételének feltételei Telenor Hello Data Start, Standard, Medium, Premium tarifacsomagok esetén:
új vagy meglévő egyéni (lakossági), továbbá kisvállalkozói ajánlattal (1-25 hívószámmal) rendelkező Üzleti előfizetőknek elérhető ajánlat;
az akcióban az első vásárlástól számított 1 év alatt egy lakossági Előfizető maximum 6 db, míg egy Üzleti Előfizető legfeljebb 11 db hívószámmal vehet részt – mely feltételtől a Telenor jogosult akciónként, az adott akció kommunikációja során meghatározottak szerint eltérni.

Belföldi perc- és SMS-díjak a csomagba foglalt kereten felül: nettó 22,55 Ft. A tarifacsomagra vonatkozó ajánlat visszavonásig érvényes, új egyéni számlás előfizetésként történő vásárlás, vagy Bónusz Program igénybevétele esetén, belföldi, normál célú egyéni felhasználásra, készülékvásárlással vagy készülékvásárlás nélküli konstrukcióban, e-Komfort csomaggal.
A csomagok havidíjában foglalt percek és SMS üzenetek kizárólag belföldi vagy az EU országaiból az EU országaiba indított normál díjas hívások, SMS üzenetek esetén érvényesek. A forgalom mérése és számlázása egyperces egységekben történik.
Az ajánlat azon ügyfeleink számára vehető igénybe, akik előfizetéseinek száma a vásárlással együtt nem haladja meg a 25 előfizetést, és rendelkezik Üzleti Előfizetői Szerződéssel.
Az Internet hozzáférési szolgáltatásra eső havidíjak a https://www.telenor.hu/internetafa oldalon megtekinthetőek. A tarifacsomagok bruttó árai a https://www.telenor.hu/telenor-hello-data oldalon érhetőek el.
Az oldalon feltüntetett árak nettó árak. A normál felhasználás további feltételeit az Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák.
Az internet szolgáltatások általános forgalmi adó mértéke 2018.01.01-től 18%-ról 5%-ra módosul, és az ezzel elérhető árelőnyt a Telenor az előfizetőinek átadja. Ezért az ezen az oldalon található internet szolgáltatások árai csökkennek, kártyás előfizetők esetén 2018. január 1-től, számlás előfizetők esetén abban a számlázási ciklusban érvényesülnek először, amelyben az elszámolási időszak kezdete 2018. január 1-ét követő időpontra esik. Ismerd meg a részleteket és az új árakat!

Visszahívást kérek

Köszönjük érdeklődésedet, kollégánk hamarosan keresni fog telefonon!

!
!
!
!
+36 20
!

Üzleteinkben a számlabefizetés 2016. május 9-től megszűnik!
Számlabefizetés
gyorsan és kényelmesen!
Intézd készpénzzel a kijelölt Relay és Inmedio üzletekben
vagy bankkártyával a MyTelenor alkalmazáson keresztül!

MyTelenor belépés

A MyTelenor online ügyfélszolgálati oldalon rendszerfrissítést végzünk, ezért a szolgáltatás átmenetileg nem elérhető.

Megértésedet és türelmedet köszönjük.

Tájékoztatjuk, hogy a honlap szöveges fájlokat, ún. sütiket (cookie-kat) használ anonimizált látogatottsági információk gyűjtése céljából, valamint bizonyos szolgáltatások nélkülük nem lennének elérhetőek. A sütikről, valamint ezek engedélyezéséről és tiltásáról itt tájékozódhat. Amennyiben a süti használatát nem engedélyezi, úgy kérjük, végezze el a szükséges beállításokat a számítógépe böngészőjében.
Bővebb információ. A honlap további használatával hozzájárulását adja a sütik tárolásához és felhasználásához.