MyBusiness Team tarifacsomagok

  • Közösen lebeszélhető havidíj
  • 100%-ban lebeszélhető havidíjú tarifacsomagok
  • Csökkenő percdíjak magasabb havidíj választásával 
MyBusiness Team 3MyBusiness Team 7MyBusiness Team 10MyBusiness Team 15MyBusiness Team 25

Teljes egészében lebeszélhető havidíj

belföldön és az EU-ban

11 000 Ft15 000 Ft23 000 Ft31 000 Ft46 000 Ft

Adat

belföldön és az EU-ban1

100 MB100 MB100 MB100 MB100 MB

Percdíj

belföldön és az EU-ban
(kapcsolási díj2 3 Ft) 

17,5 Ft15,5 Ft15 Ft14 Ft13,5 Ft

SMS

belföldön és az EU-ban

27,5 Ft20,5 Ft19 Ft17,5 Ft16,5 Ft

MyBusiness Team 3MyBusiness Team 7MyBusiness Team 10MyBusiness Team 15MyBusiness Team 25

Teljes egészében lebeszélhető havidíj

belföldön és az EU-ban

13 710,16 Ft18 443,70 Ft28 343,86 Ft38 070,79 Ft56 254,65 Ft

Adat

belföldön és az EU-ban1

100 MB100 MB100 MB100 MB100 MB

Percdíj

belföldön és az EU-ban (kapcsolási díj2 3,81 Ft) 

22,23 Ft19,69 Ft19,05 Ft17,78 Ft17,15 Ft

SMS

belföldön és az EU-ban

34,93 Ft26,04 Ft24,13 Ft22,23 Ft20,96 Ft

1Promócionális adatmennyiség 100 MB, amelyet 2 év hűségvállalás esetében és idejére nyújtunk. A promóciós ajánlat visszavonásig érvényes.

2Kizárólag a felépült hívások esetén terhelünk kapcsolási díjat. 
A kapcsolási díj az ÁSZF-ben meghatározott, a Szolgáltató szolgáltatási területén belül díjmentesen hívható hívószámokra, illetve adományvonalakra indított hívások vagy cégen belül 0 Ft szolgáltatással összekötött szolgáltatások esetében nem kerül felszámításra. A kapcsolási díj az egyes tarifacsomagoknál megállapított, tarifacsomagban foglalt havidíj-lebeszélhetőségbe nem számít bele és mindig a havidíjon felül kerül kiszámlázásra. 


Az e-Komfort csomag igénybevételi feltételei:

  1. Megrendeli az Elektronikus számla szolgáltatást. 
    Az elektronikus számla szolgáltatás megrendelése nem automatikus, Önnek kell megrendelnie! Mi az az E-számla és hogyan tudom megrendelni?
  2. A számlát a következő fizetési módok valamelyikével egyenlíti ki:banki átutalással, csoportos beszedési megbízással, elektronikus felületen (pl. MyTelenor, alkalmazás) keresztül belföldi kibocsátású, internet vásárlásra alkalmas bankkártyával, ATM bank automatán keresztül.
  3. A számlát a számlán feltüntetett fizetési határidőig befizeti.

Ha a három fenti feltétel közül valamelyik nem teljesül, akkor az adott hónapra a MyBusiness Team tarifacsomagok havidíja 237 Ft-val (bruttó 300 Ft) lesz magasabb, ami a következő havi számlában kerül kiterhelésre.

MyBusiness Team tarifacsomagok esetében a tarifacsomag havi előfizetési díjának lebeszélhetősége belföldön, hálózaton belül, belföldi vezetékes és más mobil irányba, valamint az 1-es roaming díjzónában használható fel hanghívások kezdeményezésére, azonban nem vonatkozik a speciális hívásirányok (Hangposta, Kékszám, hívásátirányítás, Pontos idő és Számlainformáció) használati díjára, a ÁSZF 1/A. számú mellékletének I. fejezet 2.4. pontjában felsorolt, a Szolgáltató szolgáltatási területén belül díjmentesen hívható számokra, valamint az Invitel Belföldi tudakozó, az Invitel Különleges Tudakozó hívására és az Invitel Belföldi tudakozó által kapcsolt hívásokra, továbbá SMS-, fax-, adatalapú és mobil adatközvetítő szolgáltatásokra, valamint nemzetközi, emelt díjas hívásokra és MobilVásárlásra.

A tarifacsomag hívásdíjainak, illetve az átirányított hívások díjainak meghatározásakor a forgalmi díjak mérése belföldön az első perc időtartamáig 1 perces, ezt követően 1 másodperces számlázási egységekben történik.

A kínált sávszélesség egy elméleti maximális sebességérték, amely az adott területen a szolgáltatást biztosító hálózati technológia elérhetőségének, az azt támogató készülék meglétének, illetve a hálózat aktuális leterheltségének függvénye. A garantált sebességről az ÁSZF 4. számú mellékletének 2. pontja rendelkezik. Az aktuális hálózati lefedettségről a Telenor honlapján található információ, pontos tájékoztatás pedig az Értékesítési pontokon kapható.
A felhasználást követően az adatforgalmazás forgalmi díja belföldön 0 Ft, azonban a szolgáltatás igénybevétele maximum 32/32 kbit/s le- és feltöltési sebességgel lehetséges. Amennyiben az igénybevétel helyén elérhető adatátviteli technológia - ÁSZF 4. számú mellékletében vállalt - célértéke magasabb 32/32 kbit/s-nál, a 32/32 kbit/s sebesség az esetek 80%-ában biztosított. A számlázási ciklus lezárultával a forgalomlassítás megszűnik. A forgalmi keret csökkentése, illetve az adatforgalom számlázása megkezdett 0,01 MB-os egységenként történik. Egyebekben a Mobil Internet szolgáltatáscsomagokra vonatkozó szabályok az irányadóak. A kedvezmények az előfizetések között nem vonhatók össze, és nem vihetők át a következő számlázási időszakra.
Az Előfizető hozzájárul a tarifacsomag keretein belül ahhoz, hogy amennyiben a havidíjban foglalt adatforgalom felhasználásra kerül, a Szolgáltató rövid szöveges üzenetben, vagy a böngészés során egy aloldalon megjelenítve, az adatforgalmazáshoz kapcsolódó további lehetőségeket és információkat kínáljon fel a számára.
A tarifacsomagban foglalt adatforgalom kizárólag online APN-en keresztül vehető igénybe. A tarifacsomag igénybe vétele esetén internet alapú hanghívások nem kezdeményezhetők. A tarifacsomaggal elérhető a 4G/LTE hálózat.

További díjak és feltételek az ÁSZF-ben. Telefonos ügyfélszolgálat: 1220.

Hálózatsemlegesség-egységes internet szolgáltatás-leíró táblázat - MyBusiness Team