Munkavállalóink képzése


On boarding

A Telenor új kollégáit tréningekkel és különböző információs anyagokkal, elektronikus tananyagokkal segítjük, hogy minél hamarabb megismerjék a vállalati kultúrát és a munkavégzéshez szükséges rendszereinket, szabályzatainkat.

Elengedhetetlen, hogy minden munkatársunk megértse azokat az általános elveket és normákat, amelyek meghatározzák mindennapi munkánkat és tevékenységünket.

Egyik legfontosabb dokumentumunk, amely útmutatást kínál, az Etikai Kódex, melyet minden újonnan belépő Telenor munkatársnak alá kell írnia. Ez sokkal több, mint egy jogi dokumentum, ez az alapja vállalati kultúránknak; befolyásolja, miként gondolkozunk, meghatározza, mit tehetünk és mit nem.

Az új kollégáknak ismerniük kell a Kódexet, valamint azt, hogy az milyen módon határozza meg a munkánkat, amikor döntéseket kell meghoznunk. Annak, aki a Kódexhez kapcsolódóan problémát észlel, kötelessége cselekedni, eligazítást kérni, bejelenteni! Fontos tudni, hogy minden segítséget biztosítunk ahhoz, hogy a munkatársak elkerülhessék és kezeljék az esetleges etikai problémákat.


Tréningek

2013 áprilisában két hetes belső programsorozatot hirdettünk Telenor Way Week néven, mely során megerősítettük elkötelezettségünket a tisztességes vállalati magatartás iránt, és bővítettük munkatársaink ismereteit arról, hogyan érvényesíthetjük értékeinket a napi működés során.

Egy vállalat csak akkor lehet etikus, ha a munkatársai is azok. Ezért fontos a folyamatos képzés, ismeretátadás, olyan vállalati kultúra kialakítása, melyben a munkatársak bizalommal fordulnak vezetőikhez dilemmáikkal. A rendezvénysorozat részeként munkatársak számára tartottunk etikai tréningeket a vezetőség tagjainak részvételével. Korrupcióellenes civil partnerünk, a Transparency International közreműködésével vezetői workshopot szerveztünk.

A Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért (BCSDH) társulás üzleti reggelijének is a Telenor Ház adott otthont.