Tisztességes vállalati működés a mindennapokban

 Vezetői példamutatás

A vezetők tehetnek a legtöbbet tisztességes vállalati magatartásért, az ő elkötelezettségük és példamutatásuk nélkül a korrupcióellenes adminisztrációs megoldások önmagukban nem eléggé hatékonyak.

Ezért a Telenor rendszeres etikai tréningeket szervez vezetői részére, amelyeken megismerhetik a veszélyek felismerésének, kezelésének hatékony módjait, valamint a tisztességes vállalati magatartás értékeinek képviselésére szolgáló megoldásokat.

A vállalat minden munkatársa számára is szervezünk tréningeket, ahol közvetlenül fordulhatnak a vezetőkhöz etikai dilemmákkal. Arra bíztatjuk kollégáinkat, hogy a kérdéseikkel keressék meg feletteseiket vagy a vállalat megfelelési (compliance) vezetőjét, akik készséggel segítenek eligazodni a szabályok és elvárások között.

Fontosnak tartjuk, hogy elkötelezettségünket nyilvánosan és mindenki számára egyértelműen megfogalmazzuk. Ezért vezetőink a nyilvánosság előtt is vállalják és hirdetik a tisztességes vállalati magatartással kapcsolatos értékeinket, vállalásainkat és a kihágásokkal szembeni zéró toleranciát.


Ajándékozásra és a rendezvényeken történő részvételre vonatkozó szabályok a Telenornál

A Telenor Magyarország Zrt. határozottan elítéli a korrupció minden formáját és kiemelt hangsúlyt fektet arra, hogy az üzleti tevékenysége során a korrupciónak még a legkisebb esélye se merüljön fel. Mivel a korrupció számos formában ölthet testet, és ezek egyike az üzleti ajándékok adása, a Telenor Magyarország Zrt. szigorú és következetes szabályokat fogalmazott meg a Telenor munkatársai által elfogadható ajándékok tekintetében is. Bár a Telenor elismeri, hogy az üzleti ajándékok adására legtöbb esetben jóhiszeműen, a meg nem engedett befolyásolás szándéka nélkül történik, elengedhetetlen annak rögzítése, hogy ezen ajándékozásokra milyen módon és milyen elvárások mentén kerülhet sor. Jelen tájékoztató célja éppen ezért az, hogy tájékoztatást nyújtson a Telenor üzleti partnerei részére arról, hogy a Telenor munkatársai milyen feltételekkel és milyen üzleti ajándékokat fogadhatnak el.

Minden ajándékozásnak nyíltan és átlátható módon kell történnie, és annak a célja nem lehet az, hogy valamely döntéshozóra jogszerűtlenül gyakoroljon befolyást (például az ajándékozó célja, hogy üzleti kapcsolatot létesítsen a Telenorral, és az ajándék az erre vonatkozó döntés befolyásolását szolgálja) és az sem megengedhető, hogy az ajándékozás jogszabályt, vagy más előírást (Telenor szabályzatot, szerződést) sértsen.

A Telenor munkatársai ajándékként csak minimális értékű (legfeljebb 1000-2000 Ft), rendszerint társasági logóval ellátott promóciós tárgyakat fogadhatnak el. Ettől csak kivételes esetben, a Telenor vezérigazgatójának engedélyével lehet eltérni.

Készpénzt vagy készpénz-helyettesítő eszközt a Telenor munkatársai semmilyen körülmények között sem fogadhatnak el, részükre ilyen ajándék felajánlása tilos.

A Telenor munkatársai - értékhatártól függetlenül - ugyancsak nem fogadhatnak el bort, édességet, vagy virágot.

Tekintettel arra, hogy az ajándék nem csak a fent említett módokon, hanem rendezvényeken és találkozókon való részvétel formájában is nyújtható, azt is szükséges rögzíteni, hogy a Telenor munkatársai kizárólag olyan, az üzleti életben szokásosnak és általánosan elfogadottnak tekinthető, harmadik fél által szervezett rendezvényeken vagy találkozókon (például szakmai összejöveteleken, üzleti vacsorákon és más hasonló üzleti eseményeken) vehetnek részt, amelyeknek üzleti célja van, és amelyek nem hivalkodóak, továbbá amelyek költségei ésszerű keretek között maradnak. Ezen üzleti rendezvényekkel kapcsolatban a Telenor munkatársainál felmerült útiköltségeket és szállásköltségeket, illetve egyéb kapcsolódó költségeket a Telenornak kell viselnie.

Tekintettel arra, hogy egy ajándék vagy egy meghívás visszautasítása mindkét félnek kellemetlen lehet, kérjük, hogy amennyiben a Telenor munkatársai részére ajándékot kívánnak adni, vagy őket valamely rendezvényre kívánják meghívni, legyenek figyelemmel a fentiekre