Etikai kódex

Az Etikai Kódex tartalmazza a dolgozók által követendő átfogó irányelveket. A vállalati döntéshozatal alapjául szolgál, és megköveteli, hogy a dolgozók meghatározott normák szerint végezzék napi feladataikat. A Kódex azt is megerősíti, hogy a szervezet fenntartja és támogatja a megfelelési szempontból kívánatos viselkedést.

Az Etikai Kódex megköveteli, hogy a Csoport egészében hangsúlyosan kezeljük az összes vonatkozó törvény és előírás betartását.

Ide értendők a belső és külső előírások, valamint a dolgozók belső ügyekre és más dolgozókra, ill. külső ügyekre, alvállalkozókra és ügyfelekre vonatkozó intézkedéseivel kapcsolatos elvárások. A jövőképet és a vállalati értékeket az Etikai Kódex tartalmazza.

Az Etikai Kódex és az abban megfogalmazott szankciók kimondják, hogy a megfelelés hiánya, illetve a bejelentés elmulasztása fegyelmi intézkedést vonhat maga után.

Az Etikai Kódex összhangban áll a vállalati szabályzatokkal, eljárásokkal és a vezetőségre ruházza az Etikai Kódex értelmezésének és érvényesítésének felelősségét.

Tartalmazza az anonim és bizalmas bejelentés módját, és védi a forródróton keresztül bejelentést tevőket a megtorlás ellen.


Megértés és normakövetés

Az Etikai Kódex egyszerű és egységes nyelven íródott, hogy minden dolgozó megértse a benne foglalt normákat. Az Etikai Kódex normáit a Telenor Csoport minden dolgozójának kézhez kell kapnia, el kell olvasnia és meg kell értenie. A leányvállalati szintű vezetés – a HR és az etikai-megfelelési funkció közreműködésével – elmagyarázza a normákat és megválaszolja az esetleges kérdéseket. A dolgozók írásban igazolják, hogy kézhez kapták, elolvasták és megértették a normákat.

A dolgozók normakövetését megfelelő monitorozással és jelentési kötelezettséggel biztosítjuk. A normák megszegése fegyelmi intézkedést vonhat maga után.


Elkötelezettség az igazgatóság részéről

Az Etikai Kódex gazdája és jóváhagyója az igazgatóság. Az Etikai Kódex a Telenor hivatalos vállalatirányítási rendszerének szerves része.

Lényeges, hogy azonos módon, egységes normák mentén alkalmazzák minden üzletágban.

A Kódex adaptálásakor az igazgatóság által meghatározott normákból tilos engedni, ugyanakkor minden esetben a vonatkozó helyi törvényeknek megfelelő legmagasabb szintű szabályokat kell követni.

Az Etikai Kódexhez kapcsolódó fontos szerepkörök és felelősségek.


Általános felelősség

A Telenor nevében eljáró dolgozók és más felek kötelesek betartani az Etikai Kódexben szereplő normákat.


A Telenor Csoport igazgatósága

Az Etikai Kódex gazdája és jóváhagyója az igazgatóság.

A Telenor Csoport igazgatóságának Etikai és fenntarthatósági bizottsága felügyeli, értékeli és utánköveti, hogy a szervezet vezetősége valóban az Etikai Kódexnek és a kapcsolódó vállalatirányítás dokumentumoknak megfelelő, etikus munkahelyi környezetet alakít-e ki.

A bizottság megvizsgálja az Etikai Kódex és a kapcsolódó szabályok megfelelő megértését, beágyazottságát és a Csoport egészére kiterjedő eredményes alkalmazását célzó folyamatokat. A bizottság felügyeli azokat az eljárásokat is, amelyek keretében az Etikai Kódex, a vállalatirányítási dokumentumok, a jogszabályok és az előírások megsértését kezelik.

A bizottság rendszeresen megvizsgálja a Csoport etikai és megfelelési vezetője által bejelentett ügyeket és az Etikai Kódex minden súlyos megsértéséről tudomást kíván szerezni. Egyes súlyos szabályszegéseket a Telenor Csoport igazgatóságának auditbizottságához is be kell jelenteni.


Leányvállalati szintű vezetés

A leányvállalati szintű vezetés felelőssége az Etikai Kódex érvényesítése. Az Etikai és megfelelési funkció támogatását élvező leányvállalati szintű vezetés felel az Etikai Kódexet, a Telenor vállalatirányítási dokumentumait, valamint a releváns jogszabályokat és előírásokat érintő bármilyen jellegű szabálysértés szankcionálásáért.


Független korlátozott megbízhatósági jelentés

2013-ban a Telenor Csoport felkérte az Ernst & Youngot, hogy értékelje a vezetőség által „A Telenor etikai és megfelelési rendszerének leírása” címmel készített dokumentumot.

Az Ernst & Young a vonatkozó nemzetközi szabvány (International Standard on Assurance Engagements 3000) szerint végezte el az értékelést és 2013 májusában Független korlátozott megbízhatósági jelentést adott ki az etikai és megfelelési funkció által működtetett etikai és megfelelési rendszerről.

Etikai kódex