Felelős vállalatirányítás a gyakorlatban

A vállalatirányítás határozza meg a szabályoknak és az eljárásoknak azt a keretrendszerét, amelyen belül a Telenor Csoport irányítja és szabályozza működését. A felelős vállalatirányítás lényege a keretrendszer stabil alapjainak kiépítése és értékeinek gyakorlati alkalmazása annak érdekében, hogy értéket teremtsünk a Telenor érintettjei számára.

Meggyőződésünk, hogy a felelős vállalatirányítás az értékteremtés, a hitelesség és jövedelmezőség előfeltétele.


A felelős vállalatirányítás alapelvei

A stabil, fenntartható vállalatirányítás érdekében fontos, hogy jó és egészséges üzleti gyakorlattal, megbízható pénzügyi jelentéskészítéssel, valamint a jogszabályoknak és előírásoknak megfelelő környezettel rendelkezzünk a Telenor Csoport egészében.

A Telenor Csoport vállalatirányítási dokumentumai ismertetik az üzletvitel során követendő alapelveket, melyek mindegyik Telenor leányvállalatra vonatkoznak. A Telenor vállalatirányítási rendszerét a Telenor Csoport igazgatósága hagyja jóvá.

Bizalom és átláthatóság
Meggyőződésünk, hogy a felelős vállalatirányítás magában foglalja a nyíltságot és a bizalomra épülő együttműködést a Csoporthoz tartozó alábbi felek között: tulajdonosok, közgyűlés, igazgatóság és a csoport felsővezetése, dolgozók, ügyfelek, beszállítók, hitelezők, állami hatóságok és általában véve a társadalom egésze. Beszámolóiban a Telenor pénzügyi és nem pénzügyi jellegű információkat közöl, hangsúlyozva az átláthatóságot annak érdekében, hogy minden érintett fél megalapozott döntéseket hozhasson.


Alapértékeink az értékteremtés szolgálatában

A helyes vállalatirányítási alapelveket értékeink is tükrözik: Egyszerűsítsünk! Tartsuk be ígéreteinket! Tiszteljük környezetünket! Ébresszünk gondolatokat!

Ha a szervezetben alapértékeinknek megfelelően dolgozunk, értéket teremtünk és fenntartjuk egészséges vállalati kultúránkat.