Válaszd ki MyTelenor fiókod vagy előfizetésed, amellyel kapcsolatban ügyet szeretnél intézni!

Válaszd ki MyTelenor fiókod vagy előfizetésed, amellyel kapcsolatban ügyet szeretnél intézni!

Utasbiztosítás

Mostantól már SMS-ben is köthetsz utasbiztosítást

A Telenor és az EUB közös szolgáltatásának igénybevételével 490 Ft/fő/nap díjon tudsz gyorsan és egyszerűen utasbiztosítást kötni SMS-ben, hogy külföldi utazásod alatt is biztonságban legyél.

A biztosítás megkötését akár már 30 nappal az utazást megelőzően tudod kezdeményezni a Telenor hálózatából SMS-ben, de legkésőbb Magyarország területének elhagyása előtt. (Amennyiben ezt az utazásod napján teszed meg, úgy a biztosító kockázatviselése az első 3 órában kizárólag közlekedési balesetekre terjed ki.)

A biztosítás legfeljebb 15 napos időtartamú utazásokra köthető (hosszabb időtartam nem kérhető).

 • Biztosításról
 • Díja
 • Igénylés feltételei
 • Igénylés módja

Biztosított személy

Biztosított lehet az a Magyarországon tartózkodó személy, akinek

 • életkora a kockázatviselés kezdetekor a 69. életévet nem haladja meg, továbbá
 • magyarországi állandó lakcímmel és érvényes magyar TAJ számmal rendelkezik

vagy

 • állandó lakcímmel és az adott országban érvényes társadalombiztosítással rendelkezik a következő országok valamelyikében: Szlovákia, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Ausztria (ezekben az esetekben a biztosítás területi hatálya - Magyarországon kívül - az állandó lakcím országára sem terjed ki, viszont a Biztosító a hazaszállítást az állandó lakóhely országába is vállalja).

Amennyiben a Biztosított nem az Európai Unió országának állampolgára, akkor a biztosítás területi hatálya az állampolgárságának országára nem terjed ki.

A biztosított életkorának megállapítása úgy történik, hogy az utazás kezdeti dátumának évszámából a születési év levonásra kerül.

Az utasbiztosítás területi hatálya

A (földrajzi) Európa országaira* (kivéve Oroszország) terjed ki, továbbá Ciprus, Egyiptom, Marokkó, Törökország és Tunézia teljes területére.

*a biztosítás területi hatálya a következő országok földrajzi Európához tartozó részére terjed ki: Albánia, Andorra, Ausztria, Belgium, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Fehéroroszország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Izland, Lengyelország, Lettország, Lichtenstein, Litvánia, Luxemburg, Macedónia, Málta, Moldávia, Monaco, Montenegró, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, San Marino, Spanyolország (Kanári-szigetek is), Svájc, Svédország, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Ukrajna, Vatikán; továbbá a következő országok teljes területére: Ciprus, Egyiptom, Marokkó, Törökország, Tunézia.

Jó tudni! A biztosítás fedezetet nyújt a következő téli sportokra is: sí, snowboard, szánkó, korcsolya, motoros szán használata, hórafting, hótalpas túrázás 1500 méteres magasságig.

 • A biztosítás díja: 490 Ft/fő/nap.
 • Ha az utasbiztosítást több személyre szeretnéd megkötni, akkor kérjük, hogy azt személyenként külön-külön SMS-ben tedd meg!
 • Az igénylési folyamat során ki kell fizetned a megkötött biztosítás ellenértékét (részleteket az Igénylés feltételei résznél olvashatod).
 • A biztosításigénylés folyamata során küldött SMS-ek díjai a tarifacsomagodnak megfelelő, a Telenor magyarországi hálózatán belül küldött SMS-ek díjainak felelnek meg, amelyekbe beletartoznak a kedvezményesen vagy ingyenesen küldött SMS-ek is.

A biztosítás részleteiről a következő dokumentumokból tájékozódhatsz:

A Biztosító a biztosítási időtartamon belül, külföldön bekövetkezett, a Biztosított személyét vagy vagyontárgyait ért káreseményekre nyújt fedezetet a szolgáltatások és fedezeti összegek szolgáltatási táblázat szerinti biztosítási összegek erejéig, illetve a Telenor Utasbiztosítás általános és különös biztosítási feltételekben (EUB2014-55TN) meghatározott további biztosítási szolgáltatásokat nyújtja.


A biztosítási díjat az Európai Utazási Biztosító Zrt. (EUB) határozza meg.
Az EUB részére a biztosítási díjat a csoportos biztosítási szerződés Szerződőjeként a Telenor fizeti meg. A Telenor a csoportos biztosítás díjának adott Biztosítottra eső hányadát áthárítja az SMS-t megküldő előfizetőre (aki a biztosítás igénylésével jelzi csatlakozási szándékát a csoportos biztosítási szerződéshez).

Hogyan lehet kifizetni a biztosítást?

Kártyás előfizetőként a szolgáltatás igénybevételéhez (a vásárlás ellenértékének kiegyenlítéséhez) mindössze elegendő univerzális egyenlegre van szükség.
Számlás előfizetőként a szolgáltatás igénybevételéhez (a vásárlás ellenértékének kiegyenlítéséhez), elérhető hitelkerettel és/vagy elegendő univerzális egyenleggel kell rendelkezned.

Amennyiben egyenlegedet bankautomatán, online módon, Internetbankon, Telebankon keresztül, vagy a Telenor bemutatótermeiben töltöd fel, úgy az összeg automatikusan az univerzális egyenlegedre kerül.

Jó tudni! Az univerzális egyenlegre feltöltött kuponok kedvezményeit csak távközlési szolgáltatásokra (kivéve emelt díjas szolgáltatások) használhatod fel, mobil vásárlásokra (pl. utasbiztosítás) nem.

A szolgáltatás igénybevételének részletes feltételei számlás előfizetés esetén a Telenor ÁSZF 1/A mellékletében, kártyás előfizetés esetén a Telenor ÁSZF 1/B mellékletében találhatóak.

A biztosítás igényléséhez a csoportos biztosításhoz való csatlakozásra van szükség (csatlakozási nyilatkozat), amely SMS-ben, az alábbiak szerint kezdeményezhető:

 1. Küldd el a biztosított adatait SMS-ben a +36-20-8100-382-es (+36-20-8100-EUB) telefonszámra.

  Ebben a formátumban add meg a következő adatokat:
  vezetéknév keresztnév,születési év,utazás kezdete és vége (kizárólag a hónap és nap arab számmal történő megjelölésével, kötőjellel elválasztva, szóközök nélkül HHNN-HHNN) 

  Példa: Minta Márton,1985,0115-0120

  A megadott hónap, nap értékek automatikusan a biztosítási igény elküldésének évére vonatkoznak, vagy, ha december hónapban történik az igénylés, és a lejárat átnyúlik a következő naptári évre, vagy a kezdet 30 napon belüli januári időpont, akkor az igénylést követő évre is vonatkozhatnak. (Az igény benyújtását követő 30 napnál későbbi kezdődátum nem adható meg, és a biztosítás tartama nem lehet hosszabb 15 napnál!)
 2. Ezt követően SMS-ben megküldjük azon weboldalak címét, ahonnan pontos tájékoztatást kapsz a biztosítással kapcsolatos tudnivalókról.
 3. Ezután a biztosítás adatait összefoglaló, a biztosításkötést jóváhagyó kérést kapsz SMS-ben, amely tartalmazza a megkötendő biztosítás díját, a biztosítási időszakot, a biztosított személy nevét és születési évét (pl. Ár: 2940 Ft Info: 0115-0120 Nagy János 1985)

Megerősítése:
Amennyiben helyesek a visszaigazolt adatok, küldj válasz-SMS-t ok vagy igen tartalommal arra a telefonszámra, ahonnan az SMS-t kaptad (+36-20-8100-000). A válasz-SMS visszaküldésére 5 perc áll rendelkezésedre.

A biztosítás sikeres rögzítéséről SMS-ben visszaigazolást küldünk, amely tartalmazza a biztosítás kötvénykódját és az éjjel-nappal hívható segítségnyújtó szolgálat (EUB-Assistance) telefonszámát. (pl. Kérjük, őrizze meg az 535159 kötvénykódot és az EUB-Assistance telefonszámát (+3614653666).)

Az érvényes utasbiztosítás feltétele, hogy rendelkezz a kötvénykóddal, melyet SMS-ben küld el részedre a Biztosító. Ennek hiányában nem rendelkezel érvényes biztosítással.

Elutasítása:
Ha 5 percen belül nem küldesz vissza semmilyen válasz-SMS-t, úgy a biztosításkötés automatikusan elutasításra kerül.

Ha a biztosítást mégsem kéred (pl. közben kiderült, hogy rossz adatokat adtál meg), akkor a biztosításkötés elutasításához elküldheted a nem szót SMS-ben arra a telefonszámra, ahonnan az SMS-t kaptad (+36-20-8100-000). A biztosítás igénylése kizárólag a nem üzenet karakterek nélküli visszaküldése esetén kerül elutasításra (vagy ha 5 percen belül semmilyen válasz nem érkezik). Vigyázz, mert bármely, a nem-től eltérő formátumú SMS (pl.: ne, nem!, nem kérem, stb.) visszaküldése a biztosítási igény elfogadását eredményezi!

Mikor és hogyan lehet díjvisszatérítést igényelni?

A csatlakozási nyilatkozatot tevő személy legkésőbb a Biztosítottra vonatkozó kockázatviselés kezdetét megelőző napon 24 óráig bejelentheti a díjvisszatérítésre vonatkozó igényét a Biztosító felé SMS-ben. A visszatérített díjat az előfizető részére a Telenor jóváírja.

A díjvisszatérítésre vonatkozó bejelentést a Biztosító abban az esetben fogadja el érvényesnek, ha ugyanarról a hívószámról érkezik, amelyről a biztosítást igényelték.

Díjvisszatérítés igénylésének módja

 1. A csatlakozási nyilatkozatot küldő hívószámról küldd el SMS-ben a csatlakozási folyamat során megkapott kötvénykódot a +36-20-8100-382-es (+36-20-8100-EUB) telefonszámra, dv előtaggal, attól vesszővel elválasztva!
  Példa: dv,123456.
 2. Ha a díjvisszatérítés feltételei fennállnak, akkor a Telenor a díjat az előfizető számára jóváírja.
 3. A Biztosító a biztosítási fedezetet érvényteleníti/törli.
 4. A Biztosító SMS-ben küld megerősítést a biztosítás törléséről a biztosítás törlését kezdeményező telefonszámra (pl. 123456 kötvénykódú biztosítását teljes díjvisszatérítés mellett töröltük.).

Mit kell tenni káresemény bekövetkezésekor?

Kárbejelentés külföldről:
Külföldön történt biztosítási esemény bekövetkezésekor kérjük, azonnal értesítsd a Biztosító éjjel-nappal elérhető segítségnyújtó szolgálatát, az EUB-Assistance-ot az alábbi telefonszámon: +36-1-465-3666

A bejelentési kötelezettség elmulasztása a Biztosító szolgáltatási kötelezettsége alól való mentesülését, illetve a szolgáltatása korlátozását eredményezheti!

A kárbejelentés során add meg a biztosított személy nevét, születési időpontját, továbbá az EUB által a biztosítás jóváhagyása során SMS-ben közölt kötvénykódot, majd mondd el részletesen, mi történt!
Az EUB-Assistance további adatokat is elkérhet, ha az előző adatok alapján nem állapítható meg teljes biztonsággal a személyazonosság, illetve a kárrendezéshez egyéb bizonyítékok is szükségesek.

Utólagos kárrendezés Magyarországon:
Poggyászbiztosítást érintő károk esetén azonnali bejelentés nem szükséges, elegendő 30 napon belül írásos bejelentést tenni a Biztosító Ügyfélszolgálata felé, a biztosítási feltételekben meghatározott dokumentumok benyújtásával.

A külföldről már bejelentett káresetekkel összefüggő utólagos szolgáltatási igényekkel (pl. a Biztosított által kifizetett költségek visszatérítése), a hazaérkezést követően szintén a Biztosító Ügyfélszolgálatához fordulj!

Káresemény esetén az utólagos kárrendezéshez is szükséges a biztosított személy neve, születési időpontja, illetve az EUB által a biztosítás jóváhagyása során SMS-ben közölt kötvénykód megadása. Az EUB egyéb adatokat is elkérhet, ha az előző adatok alapján nem állapítható meg teljes biztonsággal a személyazonosság, illetve a kárrendezéshez egyéb bizonyítékok is szükségesek.

A kárrendezéshez szükséges dokumentumok részletes felsorolását a Telenor Utasbiztosítás biztosítási feltételei általános részének 5.2. pontja tartalmazza.

A kárrendezéshez szükséges aktuális nyomtatványokat az EUB oldaláról töltheted le.

További információ

 • További információért az Európai Utazási Biztosító Zrt. (EUB) ügyfélszolgálatához fordulhatsz:

1132 Budapest, Váci út 36-38.
Nyitva tartás: h-sz-p 8:00-16:00; cs: 8:00-17.00
Tel: 452-3580 Fax: 452-3312
E-mail: ugyfelszolgalat@eub.hu

 • vagy hívd a Telenor 1220-as ügyfélszolgálati számát.

Jelen tájékoztatás nem teljes körű, a biztosított bejelentési kötelezettségére, a biztosító szolgáltatásaira, a biztosító szolgáltatásainak teljesítésére, a biztosító mentesülésére a szolgáltatások teljesítése alól, illetve a biztosító szolgáltatásainak korlátozására vonatkozó részletes szerződéses feltételeket a Telenor Utasbiztosítás általános és különös biztosítási feltételek tartalmazzák!

Üzleteinkben a számlabefizetés 2016. május 9-től megszűnik!
Számlabefizetés
gyorsan és kényelmesen!
Intézd készpénzzel a kijelölt Relay és Inmedio üzletekben
vagy bankkártyával a MyTelenor alkalmazáson keresztül!

MyTelenor belépés

A MyTelenor online ügyfélszolgálati oldalon rendszerfrissítést végzünk, ezért a szolgáltatás átmenetileg nem elérhető.

Megértésedet és türelmedet köszönjük.

Tájékoztatjuk, hogy a honlap szöveges fájlokat, ún. sütiket (cookie-kat) használ anonimizált látogatottsági információk gyűjtése céljából, valamint bizonyos szolgáltatások nélkülük nem lennének elérhetőek. A sütikről, valamint ezek engedélyezéséről és tiltásáról itt tájékozódhat. Amennyiben a süti használatát nem engedélyezi, úgy kérjük, végezze el a szükséges beállításokat a számítógépe böngészőjében.
Bővebb információ. A honlap további használatával hozzájárulását adja a sütik tárolásához és felhasználásához.