Válaszd ki MyTelenor fiókod vagy előfizetésed, amellyel kapcsolatban ügyet szeretnél intézni!

Válaszd ki MyTelenor fiókod vagy előfizetésed, amellyel kapcsolatban ügyet szeretnél intézni!

Használd úgy a mobilodat az EU-ban, mint itthon!

eu-roaming.png

Az EU-n belül, valamint az 1-es roaming díjzóna más országaiban alapesetben a belföldivel azonos árakon és feltételekkel vehetők igénybe a roaming mobilszolgáltatások.

 

Az új EU Roaming díjszabás jellemzői:

 • Ha az EU-ba, ill. az 1-es díjzónába utazol, a hanghívásért, az sms- és mms-küldésért, valamint az adatforgalmazásért fizetendő díjak alapesetben megegyeznek a tarifacsomagod szerinti, belföldi, más mobilhálózat irányába érvényes díjakkal.  
 • Amennyiben tarifacsomagodhoz tartozik perc-, sms-, vagy egyéb leforgalmazható havidíj keret, úgy az roaming során is felhasználható.
 • A kizárólag a Telenor hálózatán belül felhasználható keretek és kedvezmények továbbra is csak belföldön használhatók fel. 
 • A tarifacsomagokban és kiegészítő adatszolgáltatásokban foglalt belföldi adatkeretek tarifacsomagonként különböző mértékben ugyan, de felhasználhatóak az EU-ban is.  Egyes tarifacsomagokhoz külön EU adatkeret tartozik. 
 • A hanghívások fogadása díjmentes külföldön is.

Igénybevétel lényegi feltétele: 

Az Európai roaming díjszabás azon előfizetők számára vehető igénybe, akik életvitelszerűen Magyarországon tartózkodnak és az 1. roaming díjzónába csak időszakosan utaznak. 

Amennyiben a méltányos használatra vonatkozó feltételek nem teljesülnek  a megelőző 4 hónap mobilhasználatát tekintve, akkor az adott előfizetés adott típusú forgalmára többletdíj kerül felszámításra az EU-ban és az 1-es roaming díjzóna más országaiban történő barangolás során.

Díjszabás jellemzői részletesen: 

Hanghívás

 • Az 1-es roaming díjzónából kezdeményezett, Magyarországra vagy bármely 1-es roaming díjzónába tartozó országba irányuló hanghívásért előfizetőinknek a tarifacsomagjuk és az igénybe vett egyéb kiegészítő szolgáltatásaik szerinti, hálózaton kívüli belföldi (más mobil vagy vezetékes) irányba történő hívásindításra érvényes díjat kell fizetniük.  Amennyiben a tarifacsomag vagy a kiegészítő szolgáltatások tartalmaznak olyan perc keretet, ami minden irányba, ill. más mobil vagy vezetékes irányba felhasználható, akkor a hívás során ezek a keretek fogynak, a kimerítésüket követően pedig ugyancsak a belföldi, hálózaton kívüli díjak kerülnek terhelésre.
 • A kizárólag a Telenor Magyarország hálózatán belül felhasználható keretek és kedvezmények továbbra is csak belföldön használhatók fel. Az EU-ban történő barangolás során kezdeményezett hívásokra ilyenkor is a belföldi, hálózaton kívüli díjak vonatkoznak, ill. – ha és ameddig rendelkezésre állnak – az ilyen irányra érvényes perc keretek fogynak.
 • Az 1-es roaming díjzónából indított hanghívások esetén alkalmazott számlázási egység megegyezik az igénybe vett tarifacsomag és kiegészítő szolgáltatások belföldi számlázási egységével. Ez a legtöbb tarifacsomag esetén perc alapú számlázást jelent.

SMS/MMS

 • Az 1-es roaming díjzónából Magyarországra vagy bármely 1-es roaming díjzónába tartozó országba küldött üzenetért előfizetőinknek a tarifacsomagjuk és az igénybe vett egyéb kiegészítő szolgáltatásaik szerinti, hálózaton kívüli belföldi (más mobil vagy vezetékes) irányra érvényes díjat kell fizetniük. Amennyiben a tarifacsomag vagy a kiegészítő szolgáltatások tartalmaznak olyan SMS- vagy MMS keretet, ami minden irányba, ill. más mobil vagy vezetékes irányba felhasználható, akkor a ezek a keretek használhatók az EU-ban történő barangolás során. A keretek kimerítését követően a belföldi, hálózaton kívüli díjak kerülnek terhelésre.
 • A kizárólag a Telenor Magyarország hálózatán belül felhasználható keretek és kedvezmények továbbra is csak belföldön használhatók fel. Az EU-ban történő barangolás során küldött üzenetekre ilyenkor is a belföldi, hálózaton kívüli díjak vonatkoznak, ill. – ha és ameddig rendelkezésre állnak – az ilyen irányra érvényes SMS- és MMS keretek fogynak.
 • A számlázási egység megegyezik a belföldön is alkalmazott számlázási egységgel (db).

Adat

A tarifacsomagokban és kiegészítő szolgáltatásokban foglalt belföldi adatkeretek a méltányos használatra vonatkozó feltételeknek megfelelően használhatók fel az EU-ban és az 1-es roaming díjzóna egyéb országaiban.

Rendeltetésszerű használat és időszakos EU-s utazások során, alapesetben:

 • Hangalapú tarifacsomag (pl. Telenor Blue, MyTariff, Smarttarifa) igénybevétele esetén az abban és a külön megrendelhető kiegészítő szolgáltatásokban foglalt teljes, korlátos belföldi adatmennyiség felhasználható az EU-ban történő barangolás során is. A Hello Data tarifacsomagok csak belföldön biztosítanak korlátlan adatforgalmazást, tarifacsomagonként külön meghatározott, különböző mértékű EU-ban felhasználható adatkeret tartozik hozzájuk.
 • A korlátlan adatmennyiséget tartalmazó csomagokhoz minden esetben (kivéve a csak belföldön igénybe vehető MyTV szolgáltatást) szolgáltatásonként és tarifacsomagonként meghatározott mértékű EU-ban felhasználható adatkeret tartozik.  Az 1-es roaming díjzónában felhasználható adatkeretet meghaladó forgalmazás esetén a belföldi díjon felül többletdíj terhelődik. Amennyiben kiegészítő adatjegy vásárlására kerül sor, úgy az abban foglalt keret kerül felhasználásra, és a keret kimerítéséig többletdíj nem kerül terhelésre.
 • A nem korlátlan adatkerettel rendelkező tarifacsomagok és szolgáltatások esetében, amennyiben roaming adatforgalmazás során a teljes EU-s adatkeret felhasználásra kerül, a mobilnet használat a továbbiakban az 1-es díjzónában nem lehetséges. Az  adatforgalmazás ebben az esetben egyszeri adatjegyek vásárlásával folytatható.
 • Az EU-s adatkeretek nem plusz adatkeretet jelentenek a meglévő belföldi keretek felett, hanem a belföldi keretek egy része (vagy egésze) nagyobb földrajzi területen használható fel azáltal, hogy nem csupán belföldön, hanem az 1-es roaming díjzónában is érvényes.
 • Adatmegosztás MyTariff és Telenor Blue csomagok esetén: A MyTariff és Telenor Blue előfizetők számára elérhető szolgáltatással az egy számlázási azonosító alatt akár különböző tarifákkal rendelkező előfizetők is megoszthatják egymás között korlátos adatkereteiket. 2017. június 15-től a MyTariff előfizetők számára is elérhetővé válnak a közös keretek az EU-ban, de érvényesülnek a méltányos használatra vonatkozó feltételekben meghatározott mennyiségi korlátozások (pl. egy 3 GB-os kiegészítő adatjegyből az EU-ban felhasználható adatmennyiség 2 GB). A korlátot meghaladó mértékű adatforgalmazás esetén a belföldi kvóta eléréséig, értesítést követően többletdíj terhelésére kerül sor, melynek mértéke bruttó 2,46 Ft/MB.
 • A hanghívások kezdeményezésére és fogadására nem alkalmas, adat alapú tarifacsomag (pl. otthoni Hipernet tarifacsomagok) igénybevétele esetén az abban és a külön megrendelhető kiegészítő szolgáltatásokban foglalt belföldi adatmennyiségnek meghatározott része használható fel az EU-ban és az 1-es roaming díjzóna egyéb országaiban is. Ez az adatmennyiség csomagonként eltérő. Az 1-es roaming díjzónában és az EU-ban felhasználható adatkeretet meghaladó forgalmazás esetén a belföldi keret kimerüléséig a belföldi díjon felül többletdíj terhelődik.

EU-s adatkeretek összefoglaló táblázata

1-es roaming díjzóna országai

1-es díjzóna

Andorra, Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus (Észak-Ciprus 2-es zóna), Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Francia Guyana, Guadeloupe, Martinique, St. Martin, Franciaország, Gibraltár, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Izland, Kanári-szigetek, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Málta, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia

 Méltányos használatra vonatkozó feltételek

Méltányos használat

A visszaélésszerű vagy nem rendeltetésszerű használat megelőzése érdekében a Telenor az alábbi méltányos használat feltételeket alkalmazza a hang-, üzenetküldés (SMS, MMS) és adatszolgáltatások vonatkozásában:

A Szabályozott Európai roaming díjszabás az Előfizető életvitelszerű magyarországi tartózkodása és az 1. roaming díjzónában történő időszakos utazása esetén vehető igénybe. Ehhez kapcsolódóan a Telenor minden előfizetésre vonatozóan 2 kritérium teljesülését vizsgálja, a megelőző 4 hónap mobil használati adatainak tekintetében:

1) Tartózkodási kritérium: életvitelszerű magyarországi tartózkodásnak az minősül, ha az Előfizető a hívószámát a vizsgálatot megelőző 4 hónap vonatkozásában túlnyomórészt (több mint 50%-ban) belföldön használja.

2) Forgalmazási kritérium: a belföldi és a 2-3. roaming díjzónában együttesen bonyolított hang-, SMS-, MMS- és mobilnet forgalomnak meg kell haladnia az 1-es roaming díjzónában bonyolított hang-, SMS-, MMS- és mobilnet forgalmat.

Amennyiben a fenti kritériumok egyike sem teljesül, úgy az adott előfizetés adott típusú forgalmára (indított hanghívás, hívásfogadás, SMS, MMS, mobilnet) többletdíj kerül alkalmazásra az EU-ban és az 1-es roaming díjzóna más országaiban történő barangolás során.

Többletdíjak

Az EU-ban és az 1-es roaming díjzóna országaiban történő barangolás során többletdíjak akkor kerülnek alkalmazásra, ha:

 • a méltányossági feltételek nem teljesülnek, vagy
 • az adatforgalmazás mértéke meghaladja az adott tarifacsomaghoz vagy kiegészítő adat szolgáltatáshoz tartozó EU-ban felhasználható adatkeretet.

Többletdíjak 2018. január 1-től (bruttó):

 • hanghívás indítás: 12,68 Ft/perc
 • hanghívás fogadása: 4,28 Ft/perc
 • SMS-küldés: 3,96 Ft/SMS 
 • MMS-küldés: 7,92 Ft/MMS 
 • adatforgalom: 2,46 Ft/MB

További információt az egyes tarifacsomagok, szolgáltatások oldalán, valamint a Díjszabásban találsz.

Üzleteinkben a számlabefizetés 2016. május 9-től megszűnik!
Számlabefizetés
gyorsan és kényelmesen!
Intézd készpénzzel a kijelölt Relay és Inmedio üzletekben
vagy bankkártyával a MyTelenor alkalmazáson keresztül!

MyTelenor belépés

A MyTelenor online ügyfélszolgálati oldalon rendszerfrissítést végzünk, ezért a szolgáltatás átmenetileg nem elérhető.

Megértésedet és türelmedet köszönjük.

Tájékoztatjuk, hogy a honlap szöveges fájlokat, ún. sütiket (cookie-kat) használ anonimizált látogatottsági információk gyűjtése céljából, valamint bizonyos szolgáltatások nélkülük nem lennének elérhetőek. A sütikről, valamint ezek engedélyezéséről és tiltásáról itt tájékozódhat. Amennyiben a süti használatát nem engedélyezi, úgy kérjük, végezze el a szükséges beállításokat a számítógépe böngészőjében.
Bővebb információ. A honlap további használatával hozzájárulását adja a sütik tárolásához és felhasználásához.