Álláshirdetésre jelentkezés adatvédelmi tájékoztatója

A személyes adataid védelme fontos számunkra. A toborzási portálon keresztül megadott személyes adataidat mindenkor az irányadó jogszabályi előírásoknak megfelelően, így az EU Általános Adatvédelmi Rendeletének (GDPR) megfelelően, önkéntes, kifejezett és részletes előzetes tájékoztatáson alapuló hozzájárulásod alapján dolgozzuk fel. Hozzájárulásod hiányában nem tudjuk feldolgozni a pályázatodat.

Pályázatod benyújtásával önkéntesen és kifejezetten hozzájárulsz, hogy a PPF csoport (a PPF Csoport képviseletében, továbbiakban: PPF), és ezen belül a Telenor Magyarország Zrt., továbbiakban: Telenor Magyarország) gyűjtse és kezelje az általad az online regisztrációs űrlapon és egyéb feltöltött mellékletekben megadott személyes és bizalmas adatokat. A Telenor Magyarország állásajánlataira benyújtott pályázatok esetében az ilyen adatokhoz a Telenor Magyarország kiválasztásért felelős munkatársai férnek hozzá, valamint szükség esetén a rendszer használatát biztosító informatikusok és adminisztrátorok, a hozzáférést szigorúan szabályozó belső rendszabályok alapján. Az adataidat az írországi Workday Inc., a PPF rendszerszállítója és adatfeldolgozója kezeli. Amennyiben a PPF szükségesnek tartja személyes adataidhoz további harmadik fél - például a Global Shared Services cég, vagyis a rendszerfejlesztést és műszaki támogatást végző pakisztáni szolgáltató központ - számára hozzáférést nyújtani, úgy gondoskodik róla, hogy a külső fél betartsa a PPF személyes adatok gyűjtésére, felhasználására és megőrzésére vonatkozó gyakorlatát és szabályzatait.

A személyes adataid gyűjtésének és kezelésének célja az álláspályázatod elbírálása, azaz a kiválasztás. A közvetlenül gyűjtött személyes adatok közé tartoznak általában a neved és az elérhetőségi adataid, valamint a korábbi munkahelyeiddel és a tanulmányaiddal kapcsolatos információk. Ha interjúra hívunk be, úgy a veled készített interjú(ko)n készült jegyzetek is a személyes adataidat képezik. A felvételi eljárás folyamata kiterjedhet arra is, hogy megtekintjük a közösségi oldalaidon (LinkedIn, Facebook, Twitter, stb.) létrehozott, az álláspályázat szempontjából releváns, bárki számára nyilvános információkat. Amennyiben a folyamat bármelyik lépésében a készségeid, képességeid felmérő alkalmassági vizsgálatra kerül sor, arról előzetesen külön tájékoztatást fogsz kapni. 

A kiválasztás későbbi szakaszában sor kerülhet háttérellenőrzésre, amennyiben ezt a helyi törvények előírják, vagy az adott pozíció szempontjából releváns. Ennek során a vállalat további bizalmas és személyes adatokat gyűjthet rólad – például büntetlen előéleteddel kapcsolatos, vagy a háttérellenőrzések által feltárt egyéb adatokat –, amiről adott esetben külön tájékoztatást fogsz kapni.

Ha egy referencia vagy más külső fél részletes adatait is megadod nekünk a pályázatodban, neked kell megszerezned az adott fél hozzájárulását az adatok elküldése előtt.

A hozzájárulással egyben igazolod, hogy az általad megadott információ pontos és teljes. 

A személyes adatok feldolgozásával ellenőrizzük személyazonosságodat, tudományos fokozataidat és szakmai végzettségedet, munkatapasztalataidat, értékeljük a megpályázott pozíció betöltésére való alkalmasságodat, szükség esetén háttérellenőrzéseket végzünk, és a vonatkozó helyi jogszabályoknak való megfelelést biztosítjuk. A fenti célokból végzett adatfeldolgozás mértékét nem korlátozhatod. Ha nem járulsz hozzá, hogy a fenti célokra feldolgozzuk személyes adataidat, kérjük, hogy ne nyújtsd be a pályázatodat. 

A hozzájárulásodat (és ezáltal a pályázatodat) a kiválasztás során, vagy azt követően is bármikor visszavonhatod. Ehhez fel kell venned velünk a kapcsolatot e-mailben (deleteme@telenor.com – a kérés magyar nyelven is elküldhető). A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Sikertelen pályázat esetén személyes adataidat a kiválasztást követően legfeljebb 1 éven át őrizzük meg abból a célból, hogy az általad megpályázott pozíció ezen időszakon belüli megüresedése esetén újraindított kiválasztási folyamatban pályázatodat újra mérlegelhessük. 
Sikeres pályázat esetén, amennyiben az állásajánlatunkat elfogadod, a toborzás során gyűjtött személyes adataid egy része a személyzeti nyilvántartásba kerül, és az irányadó adatvédelmi jogszabályoknak és előírásoknak megfelelően fogjuk tárolni, melyről külön tájékoztatást fogsz kapni. Egyeseket közülük a foglalkoztatásod ideje alatt mindvégig, sőt – amennyiben azt helyi jogszabályok és előírások megkövetelik – a foglalkoztatás megszűnése után is több évig megőrzünk, az irányadó jogszabályok és előírások által meghatározott ideig. Az adatkezelés jogalapja a Telenor Magyarországra irányadó jogi kötelezettség teljesítése vagy a vállalat jogos érdeke. Utóbbi alatt értendő különösen belső vizsgálatok lefolytatása, jogi igények érvényesítse vagy azokkal szembeni védekezés, munkaviszony időtartalmának igazolása. Utóbbi esetekben az adataidat addig őrizzük meg, amíg az az adott célra feltétlenül szükséges.

Jogodban áll megtudni, hogy milyen személyes adatokat tárolunk rólad, és hozzáférést kérni a személyes adataidhoz. Szintén jogodban áll kijavítani az esetleges hibákat, vagy törölni a pontatlan adatokat, valamint kérheted az adatait kezelésének korlátozását (az adatok zárolását) vagy ha adatait jogos érdek alapján kezeljük, akkor tiltakozhatsz az adatkezelés ellen. Ha úgy gondolod, hogy jogaid megsérültek, bírósághoz fordulhatsz vagy panaszt tehetsz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH, székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefonszám: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Fenntartjuk a jogot arra, hogy a vonatozó adatvédelmi jogszabályok módosítására reagálva jelen toborzási feltételeket bármikor módosítsuk.
Ha kérdésed merülne fel, vagy jogaidat akarod gyakorolni, kérjük, fordulj a Telenor Magyarország helyi adatvédelmi tisztviselőjéhez az adatvedelem@telenor.hu e-mail címen, a +36 20 930 4000 központi telefonszámon vagy a 2045 Törökbálint, Pannon út 1. címen ("Telenor Magyarország – Adatvédelmi tisztviselő" címzéssel).


A toborzási feltételeket elolvastam, és a pályázatom rendszerbe küldésével önként elfogadom a feltételeket és a személyes adataim kezeléséhez kifejezetten hozzájárulok. Tisztában vagyok vele, hogy hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom, amely a pályázatom visszavonását is jelenti.