Jogi közlemény és szolgáltatási feltételek

1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK, HATÁLY

1.1 A Szolgáltató

Az internetes oldalak (továbbiakban: "Honlap") tulajdonosa és üzemeltetője a Telenor Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a Budapest Környéki Törvényszék, mint Cégbíróságon Cg. 13-10-040409 cégjegyzékszámon nyilvántartott gazdasági társaság, székhelye: 2045 Törökbálint, Pannon út 1., a továbbiakban: "Szolgáltató" vagy "Telenor"). A Szolgáltatót a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága 13-10-040409 cégjegyzékszámon tart nyilván. Címe: 2045 Törökbálint, Pannon út 1. Adószáma: 11107792-2-44. 

A Szolgáltató központi ügyfélszolgálatának elérhetőségei: 

 • 2045 Törökbálint, Pannon út 1. Nyitvatartási idő: H–P: 9:00–19:00

Telefonos elérhetőségek:

 • 1220 – a Telefonos Ügyfélszolgálat a Telenor rendszeréből díjmentesen, más belföldi szolgáltatók rendszeréből az adott szolgáltató által meghatározott díjért a nap 24 órájában hívható
 • +3620/200-0000 – az Információs Vonal belföldön az adott tarifacsomag hálózaton belülre irányuló hívások díjáért, míg külföldről az adott tarifacsomag szerinti, a Telenor hálózatába irányuló hívás díjáért a nap 24 órájában hívható

Online ügyfélszolgálat elérhetőségei:

 • online.telenor.hu vagy my.telenor.hu (MyTelenor)– díjmentes regisztrációt, belépést követően a nap 24 órájában használható 
 • telenor.hu/ugyfelszolgalat/elerhetoseg – az itt található elektronikus űrlapok regisztráció és belépés nélküli elérést tesznek lehetővé a nap 24 órájában 
 • Központi fax szám: +361/464-6111, +361/464-6171

A Telenor egyéb Ügyfélszolgálati Pontjainak (és Értékesítési Partnereinek) elérhetőségei naprakészen megismerhetők a http://www.telenor.hu/elerhetoseg/uzletkereso/ címen.

1.2 A Felhasználó

A Szolgáltató által üzemeltetett Honlap használatának feltétele, hogy az azt látogatók, azaz az Interneten böngészők, vagy akár a Szolgáltató előfizetői (továbbiakban: "Előfizetők") - látogatók, böngészők, Előfizetők a továbbiakban együttesen: "Felhasználók" - elfogadják a jelen dokumentumban (továbbiakban: "Szolgáltatási Feltételekben") szabályozottakat.

A Felhasználó a Szolgáltató által üzemeltetett Honlapra történő belépéssel, illetve a Honlapon történő böngészéssel elismeri, hogy a jelen Szolgáltatási Feltételeket megismerte, annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el.

1.3 A Honlap

Jelen Szolgáltatási Feltételek hatálya alá tartozik valamennyi, a Szolgáltató által, illetve a Szolgáltató javára bejegyzett domain név alatt üzemeltetett Honlap.

A Honlapon lévő információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges.

A Szolgáltató azonban a Honlap, azok aloldalai, illetve az onnan elérhető egyes szolgáltatások igénybevételét előzetes regisztrációhoz kötheti. Ezekben az esetekben az adatok felvétele előtt a Szolgáltató tájékoztatja az érintetteket az adatkezelés szabályairól, illetve beszerzi az adatkezeléshez szükséges előzetes hozzájárulásukat.

2. HONLAP HASZNÁLATI FELTÉTELEK

A Felhasználók a Honlapot kizárólag saját felelősségükre használhatják. E felhasználás főbb feltételei a következők:

 • Bárki használhat a Honlapra, azaz a Szolgáltató oldalaira mutató hivatkozást (link), azonban a felhasználás módja és terjedelme nem sértheti a jelen Szolgáltatási Feltételek 3. pontjában meghatározott feltételeket.
 • Tilos frame keretrendszer készítése a Honlap tartalma köré.
 • Tilos a Szolgáltatóval való kapcsolat valótlan, félrevezető módon történő feltüntetése.
 • A Felhasználó nem tehet közzé valótlan információt a Honlappal összefüggésben vagy azzal kapcsolatosan, különösen nem a Szolgáltató termékeiről vagy szolgáltatásairól. A Szolgáltató logójának, védjegyeinek használata kizárólag előzetes írásbeli engedély alapján lehetséges.

3. A TARTALOM ÉS SZELLEMI TULAJDONJOGOK

A Szolgáltató Honlapjának arculata, tartalmának összeválogatása, elrendezése, szerkesztése, valamint maga a tartalom (a továbbiakban együttesen: "Tartalom") egyéni, eredeti jellege következtében szerzői jogvédelem alá esik. Az azzal kapcsolatos vagyoni jogok gyakorlására a Szolgáltató kizárólagosan jogosult. A szerzői jog jogosultja a Szolgáltató, ezért kizárólag a Szolgáltató jogosult minden egyes felhasználás mások számára történő engedélyezésére.

A Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a Tartalom egészét vagy részeit bármilyen formában sokszorosítani, másolni, újraközölni, terjeszteni vagy tárolni, kivéve, ha a Szolgáltató egyértelműen és kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy az ilyen felhasználások bármelyikét megengedi. Úgyszintén tilos a Tartalomból eredő vagy azon alapuló bármilyen anyag vagy mű készítése, átdolgozása, ideértve különösen az ikonok, gombok, linkek, háttérképek, szöveg, kép, grafika, logó, fotó, hang és videó anyagok készítését, valamint a Tartalom Szolgáltató előzetes engedélye nélküli üzleti célú felhasználása, hozzáférhetővé tétele, terjesztése, bármilyen további Internetes felhasználása, forgalmazása.

A Szolgáltató azonban hozzájárul ahhoz, hogy a Felhasználók saját, személyes használatra a Honlap, vagy annak részei kivonatait saját számítógépen tárolják, vagy kinyomtassák.

A Szolgáltató a Tartalom egészét vagy részeit bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja, korszerűsítheti, vagy visszavonhatja.

Amennyiben a Felhasználó önként anyagot (ideértve minden szöveges, illetve egyéb kódot tartalmazó fájlt, továbbá kép-, hang-, kép és hangadatot egyszerre tartalmazó állományt is), küld a Szolgáltatónak a Honlapon keresztül, az anyag önkéntes beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy az önként beküldött anyagra a Szolgáltató ellenérték fizetése nélkül, nem kizárólagos, időben és térben korlátlan felhasználási jogot szerezzen, és így ezen művek a Szolgáltató saját belátása szerint kerüljenek felhasználásra (többszörözésre, terjesztésre, nyilvános előadásra, nyilvánossághoz közvetítésre, átdolgozásra, kiállításra vagy törlésre) a Szolgáltató Honlapján az adott esetben alkalmazandó felhasználási feltételek szerint. Felhasználó az előbbiekre való tekintettel csak az általa készített, vagy olyan egyéb anyagokat küldhet Szolgáltató számára, amely kapcsán a kizárólagos felhasználási jogokkal megfelelően rendelkezik.

4. A SZOLGÁLTATÓ FELELŐSSÉGE

A Szolgáltató a Tartalom pontosságára, megbízhatóságára, teljességére – tekintve, hogy azon a Szolgáltatótól független változtatás is történhet – felelősséget vállalni nem tud, azonban minden tőle elvárhatót megtesz a Tartalom épsége érdekében. A Felhasználók a Honlapot kizárólag saját felelősségükre használják, és a Szolgáltató nem felel olyan gondatlanul okozott kárért, amely a Honlap használatából ered, illetve a helytelen, hibás vagy hiányos Tartalom következménye, , illetőleg amely a Tartalom, illetve az előzetes regisztrációt követő belépés után elérhető funkciók és szolgáltatások technikai vagy adatátviteli okokból való, Szolgáltatónak nem felróható időszakos vagy végleges elérhetetlenségéből adódik.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Honlapon elhelyezett Tartalmat, illetőleg az előzetes regisztrációt követő belépés után elérhető funkciókat és szolgáltatásokat ideiglenesen vagy véglegesen megváltoztassa, módosítsa, továbbfejlessze, azokat teljesen vagy részben törölje, avagy elérhetetlenné tegye; amelyből fakadó esetleges károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A Szolgáltató a saját Honlapjáról elérhető, harmadik személyek által felhelyezett tartalmakra és internetes oldalakra mutató linkeket helyez el, azonban a harmadik személyek által elhelyezett tartalmakért és internetes oldalakért semmiféle felelősséget nem vállal, és nem felel ezen oldalak tartalmának használatából eredő kárért sem.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felelős a Honlap használatának következményeként a Felhasználó számítógépében bekövetkezett hibáért, vírus által okozott kárért vagy bármilyen adatvesztésért, továbbá a Felhasználó számítógépéhez, illetve hálózatához való jogosulatlan hozzáférésért vagy bármilyen más harmadik személynek felróható vagy vis maior eseménnyel összefüggő kárért.

5. A HONLAP BIZTONSÁGÁNAK VÉDELME

Felhasználók nem sérthetik meg, illetve nem kísérelhetik meg megsérteni a Honlap biztonságát, különös tekintettel az alábbiakra:

 • nem megengedett a hozzáférés a nem a Felhasználó számára szánt adatokhoz vagy bejelentkezés egy olyan szerverre, azonosítóra, amelyre a Felhasználó nem jogosult;
 • tilos megkísérelni a rendszer vagy a hálózat sebezhetőségének vizsgálatát, kémlelését, tesztelését, vagy megfelelő felhatalmazás nélkül megsérteni a rendszer biztonságát vagy jogosultság-ellenőrző intézkedéseit;
 • tilos beavatkozást megkísérelni bármely Felhasználó, host vagy hálózat számára nyújtott szolgáltatásba, tilos azokat zavarni (így különösen tilos: vírus elhelyezése a Honlapon, a Honlap túlterhelése [overloading], "elárasztása" [flooding], "spamelése"", levelekkel való bombázása [mailbombing] vagy "összeomlasztása" [crashing]);
 • nem megengedett nem kívánt e-mailek küldése, ideértve termékek vagy szolgáltatások propagálását és/vagy hirdetését is.

6. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

6.1 Általános rendelkezések

A személyes adatok kezelésére vonatkozó általános szabályokat a Telenor Magyarország Adatvédelmi nyilatkozata tartalmazza. A Szolgáltatótól elektronikus hírközlési szolgáltatást igénybe vevő Előfizetők személyes adatainak a kezelésére vonatkozóan a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeinek 2. számú melléklete („Az előfizetők és felhasználók személyes adatainak kezelése a Telenor Magyarország Zrt.-nél [Adatkezelési tájékoztató]) nyújt részletes tájékoztatást.

6.1.1 Felhasználó tájékoztatása

Amennyiben a Honlap vagy aloldalának látogatása, vagy az arról elérhető szolgáltatás igénybevétele regisztrációhoz kötött, a Felhasználó a Regisztrációs Adatlap kitöltésével elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Szolgáltatási Feltételek mellett a regisztrációhoz kötött további szolgáltatás felhasználási feltételeit, valamint adatkezelési tájékoztatóit is, amelyek az adott szolgáltatás kapcsán a vonatkozó aloldalon találhatóak. A Felhasználó köteles:

 • a regisztráció során a valóságnak megfelelő, teljes és pontos információt közölni a Regisztrációs Adatlap kérdéseire vonatkozóan;
 • a regisztrációs adatokat változás esetén haladéktalanul megfelelően frissíteni, javítani.

A Felhasználó által nyújtott adatok valótlansága, hiányossága vagy pontatlansága esetén a Szolgáltatónak jogában áll részlegesen vagy teljes mértékben felfüggeszteni vagy megszüntetni a Felhasználó hozzáférését a Honlaphoz, vagy bármely szolgáltatáshoz.

Amennyiben regisztrációhoz kötött szolgáltatás igénybevétele történik a Honlapon, és a Felhasználó személye az Előfizető személyétől eltér, úgy az Előfizető felelőssége annak biztosítása, hogy a mindenkori felhasználótól beszerezze az előfizetéssel kapcsolatos adatok Szolgáltató általi kezelésre vonatkozó hozzájárulását. A Felhasználó köteles az általa megadott egyedi azonosítót és jelszót bizalmasan kezelni. Kiemelten javasolt, hogy a Felhasználó rendszeresen változtassa meg a jelszavát és azt harmadik személynek ne adja ki, illetve ne tárolja harmadik személyek által hozzáférhető helyen. Amennyiben az azonosítás során a Felhasználó egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően, a Szolgáltatónak fel nem róhatóan a Felhasználó bármely személyes adata arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerül, úgy az ebből eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, de a Szolgáltató megtesz mindent annak érdekében, hogy a jogosulatlan adatkezelést a lehetséges eszközeivel megszüntesse, illetve ezt elősegítse.

A Szolgáltató jogosult a Felhasználók egyes személyes adatait (például: számlaküldési, postázási, kiszállítási cím, kapcsolattartási adatok, pl. telefonszám, e-mail cím) a szolgáltatás nyújtása, illetve igénybevételének biztosítása céljából harmadik személy adatfeldolgozók részére átadni. Az adatfeldolgozók kategóriáit, valamint az általuk végzett feladatok felsorolását a Telenor Magyarország Adatvédelmi nyilatkozata tartalmazza (Adatfeldolgozó partnereink cím alatt).

6.1.2 A Felhasználó jogai, jogorvoslati lehetőségei

A Felhasználó jogosult arra, hogy a Szolgáltató által kezelt személyes adatai kezeléséről tájékoztatást kérjen, illetve az alábbi jogait gyakorolja:

 1. a személyes adatokhoz hozzáférjen;
 2. a személyes adatok helyesbítését kérje;
 3. a személyes adatok törlését kérje;
 4. a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje;
 5. tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen;
 6. a személyes adatokat megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak (adathordozhatósághoz való jog);
 7. amennyiben a személyes adatok kezelésére hozzájárulása alapján kerül sor, úgy hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

A jogok gyakorlására vonatkozó kérelmet a ‎megjelölt elérhetőségekre lehet megküldeni, melyek a következők: e-mailben az adatvedelem@telenor.hu, vagy postai úton a 2045 Törökbálint, Pannon út 1. címre, valamint előterjeszthető a kérelem telefonon, vagy személyesen a Telenor ügyfélszolgálati és értékesítési pontjain.

A Felhasználók jogaira, jogorvoslati lehetőségeire további információkat, részleteket a Telenor Magyarország Adatvédelmi nyilatkozata tartalmazza.

6.2 A Szolgáltató Honlapjáról elérhető egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos rendelkezések

6.2.1 MyTelenor és Netshop szolgáltatások elérése regisztrációval

6.2.1.1 Regisztráció

Adatkezelés célja: regisztráció, kapcsolattartás a Felhasználóval.

Adatkezelés jogalapja: hozzájárulás.

A kezelt személyes adatok köre:

Regisztráció során kezelt adatok:

 • mobiltelefonszám vagy Telenor azonosító
 • kártyaszintű vagy ügyfélszintű jelszó
 • név*
 • felhasználónév*
 • jelszó*
 • e-mail cím*

Facebook, illetve Google+ fiókkal történő regisztráció esetén kezelt adatok:

 • név*
 • e-mail cím*

Facebook, illetve Google+ fiókkal történő regisztráció esetén semmilyen adatot nem továbbítunk a közösségi media oldalak felé.

A *-gal jelölt adatok megadása kötelező (akár rendelkezik a Felhasználó telenoros hívószámmal, akár nem) a regisztráció biztosítása céljából. Az adatkezelés időtartama: A fenti adatokat a Szolgáltató addig kezeli, amíg a MyTelenorhoz, illetve a Netshophoz az Előfizető, illetve Felhasználó regisztrációval rendelkezik, illetve amíg az Előfizető, illetve Felhasználó a hozzájárulását vissza nem vonja.

6.2.1.2 Szolgáltatások elérése regisztráció nélkül 

Adatkezelés célja: a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítás, a szolgáltatás teljesítése, kapcsolattartás a Felhasználóval. 

Adatkezelés jogalapja: hozzájárulás.

A kezelt személyes adatok köre:

Az egyszeri belépéshez kezelt adatok:

 • mobiltelefonszám
 • a Szolgáltató által az érintett mobiltelefonszámra SMS-ben megküldött egyszer használatos jelszó.

Adatkezelés időtartama: A fenti adatokat a Szolgáltató addig kezeli, amíg a MyTelenor, illetve a NetShop szolgáltatásból a Felhasználó kilép vagy a böngésző ablakot bezárja.

6.2.1.3 Szolgáltatás igénybevétele, megrendelés

Adatkezelés célja: a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítás, a szolgáltatás, illetve a megrendelés teljesítése, kapcsolattartás a Felhasználóval.

Adatkezelés jogalapja: hozzájárulás.

A kezelt személyes adatok köre:

Magánszemélyek esetén:

 • vezetéknév*
 • keresztnév*
 • születési idő*
 • születési hely*
 • anyja leánykori neve*
 • személyi igazolvány száma*
 • vezetői engedély száma*
 • útlevél száma*
 • adóigazolvány száma**
 • állandó lakcím, külföldi személye esetén tartózkodási hely*
 • postázási, kiszállítási cím, számlázási cím
 • kapcsolattartási adatok (e-mail cím, telefonszám)*

A *-gal jelöltek közül kettő, vagy egy *-gal és egy **-gal jelölt adat megadása kötelező.

Jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén:

 • cég/egyéb szervezet/egyéni vállalkozó neve
 • cégjegyzékszám, nyilvántartási szám, vállalkozói igazolvány száma
 • szükség esetén bankszámlaszám
 • székhely
 • átvevő vezetékneve
 • átvevő keresztneve
 • átvevő személyi igazolvány száma*
 • átvevő vezetői engedély száma*
 • átvevő útlevél száma*
 • adóigazolvány száma**
 • átvevő lakcíme, külföldi személye esetén tartózkodási helye
 • postázási, kiszállítási cím, számlázási cím
 • kapcsolattartási adatok (e-mail cím, telefonszám)

A *-gal jelöltek közül kettő, vagy egy *-gal és egy **-gal jelölt adat megadása kötelező.

Az adatkezelés időtartama: A fenti adatokat a Szolgáltató addig kezeli, amíg a MyTelenor-hoz az Előfizető, illetve Felhasználó regisztrációval rendelkezik, illetve amíg az Előfizető, illetve Felhasználó a hozzájárulását vissza nem vonja. Amennyiben tranzakcióra kerül sor úgy a Szolgáltató a MyTelenor, illetve NetShop szolgáltatásban indított tranzakció befejezését követően 5 évig kezeli a megrendelésből adódó viták rendezése, illetve 8 évig a számviteli szabályok érvényre juttatása céljából a szükséges személyes adatokat. Amennyiben a Felhasználó nem regisztrál MyTelenor fiókot, és elkezd egy tranzakciót, akkor a Szolgáltató 90 napig tárolja a Felhasználó email címét, a vásárlással kapcsolatos információcsre biztosítása céljából. Amennyiben az átvevő a Felhasználótól eltérő személy, akkor a Felhasználó kötelezettsége e személy hozzájárulását beszerezni a személyes adatai Szolgáltató által történő kezeléséhez.

A személyes adatok címzettjeiről, illetve a címzettek kategóriáiról a további információkat, részleteket a Telenor Magyarország Adatvédelmi nyilatkozata tartalmazza.

6.2.2 Pályázói felület és alkalmazás (álláshirdetésre jelentkezés)

A Szolgáltató álláspályázatokkal kapcsolatos adatkezelésére vonatkozó tájékoztató, az úgynevezett Adatkezelési tájékoztató állásjelentkezők részére elnevezésű dokumentum ad részletes iránymutatást.

6.2.3 Hírlevél

Adatkezelés célja: A Szolgáltató elektronikus hírlevélben direkt marketing (közvetlen üzletszerzési céllal) üzeneteket küld azok részére, akik ehhez kifejezetten hozzájárultak. 

Feliratkozás esetében a Szolgáltató bizonyos időközönként hírleveket küld a Felhasználónak, minden esetben kizárólag olyan módon, ahogy azt engedélyezte. Az adatkezelés célja szolgáltatások, termékek hirdetése, aktuális információk nyújtása a Szolgáltatóról és tevékenységéről.

Adatkezelés jogalapja: hozzájárulás.

A kezelt személyes adatok köre:

A hírlevélre való feliratkozás során kért és a Szolgáltató által a Felhasználó hozzájárulása alapján kezelt adatok:

 • e-mail cím
 • vezetéknév
 • keresztnév
 • telefonszám
 • jelenlegi szolgáltató
 • jelenlegi hűségidő lejárta (ha van)
 • jelenlegi előfizetés típusa (számlás/kártyás).

Az e-mail cím megadása minden esetben szükséges a hírlevélhez történő feliratkozáshoz. Az egyéb adatok megadása nem kötelező, ezek nélkül is lehetséges a hírlevélre feliratkozás. Amennyiben a Felhasználó a fentiek szerint egyéb adatokat is megad, akkor ezek alapján a Szolgáltató személyre szabott híreket, ajánlatokat és egyéb tartalmakat is küldhet.

Az adatkezelés időtartama: a fenti adatokat Szolgáltató a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig kezeli, azaz leiratkozásig. A leiratkozás – hasonlóképpen a feliratkozáshoz – önkéntes és bármikor megtehető.

6.2.4 Visszahívás kérés

Adatkezelés célja: A Felhasználók a Szolgáltató szolgáltatásairól kérhetnek tájékoztatást, ajánlatot, illetve a weboldal hibás működése esetén rendelhetnek készüléket, valamint szolgáltatást.

Adatkezelés jogalapja: hozzájárulás.

A kezelt személyes adatok köre (Lakossági ügyfelek esetén):

 • név
 • telefonszám
 • e-mail cím
 • cím
 • bejelentő neve (amennyiben eltér az Előfizetőtől)
 • bejelentő címe (amennyiben eltér az Előfizetőtől)
 • jelszó (szerződéskötés során megadott, ügyintézéshez szükséges jelszó).

A kezelt személyes adatok köre (Vállalati ügyfelek esetén):

 • kapcsolattartó neve
 • kapcsolattartó beosztása / munkaköre
 • kapcsolattartó székhelyének irányítószáma
 • kapcsolattartó telefonszáma
 • cég neve
 • cég adószáma.

Az adatkezelés időtartama: a fenti adatokat Szolgáltató a Felhasználó visszahívásáig kezeli.

7. A HONLAPON TALÁLHATÓ SÜTIK (COOKIEK) ALKALMAZÁSÁNAK SZABÁLYAI

7.1 Cookie-k (magyarul: sütik)

A Szolgáltató a honlapjain ún. cookie-kat (magyarul: sütiket), illetve hasonló technológiai megoldásokat használ. Ezekre az alábbiakban összefoglalóan, mint cookie-kra hivatkoztunk. 

A cookie-k olyan kis adatcsomagok, melyeket a böngésző ment el a Felhasználó eszközére a honlapok (webszerverek) kérésére. A weboldalak ezekben a sütikben tárolják az ideiglenes, de számukra fontos információkat, a honlapokon keresztül történő szolgáltatások nyújtására, Felhasználók ezzel összefüggő azonosítására, a böngészési élmény javítására, a Felhasználók érdeklődésének megfelelő, személyre szabott ajánlatok megjelenítésére, valamint a honlapjaink látogatottsági adatainak elemzésére.

Amennyiben HTML-formátumú e-mail üzeneten keresztül lépünk kapcsolatba Önnel, akkor ezek tartalmazhatnak webjelzőket (web beacons) vagy ehhez hasonló technológiákat is, mint pl. átlátszó GIF fájlok (clear GIF) vagy pixel tag-ek. Ezeket átlátszó GIF fájloknak (clear GIF) is nevezik. Ezek visszajelzést nyújtnak arról, hogy megkapta, illetve megnyitotta-e az üzenetet és hogy adott esetben rákattintott-e abban található linkre vagy más tartalomra. Ezek a technológiák általában egy szabad szemmel nem látható képet helyeznek el az adott honlapon, illetve e-mailben, és olyan információkat szolgáltatnak, mint például a megtekintésre használt számítógépnek az IP-címe, a honlap vagy e-mail URL-je (címe) vagy egyéb azonosítója, a megtekintés időpontja, az erre használt böngésző típusa, és az adott eszközön korábban elhelyezett sütik azonosítója. 

7.2 A cookie-k használatának szabályozása

Ön a böngészője beállításával tudja szabályozni a cookie-k használatát. Amennyiben az Ön böngészője úgy van beállítva, hogy engedélyezi a cookie-kat, akkor az az Ön részéről a cookie-k használatához és az ezzel járó személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásnak minősül.  

A legtöbb böngészőprogram alapbeállítása olyan, hogy engedélyezi a cookie-k használatát. A leggyakrabban használt böngészők esetében a cookie-k beállításának módját a linkre kattintva elérhető weboldalak ismertetik.

Ha Ön a cookie-k használatát a böngészőben eszközölt beállításokon keresztül letiltja, akkor a honlapok vagy azok bizonyos funkciói elérhetetlenné vagy használhatatlanná válnak mindaddig, amíg a cookie-k használatát nem engedélyezi újra, azaz a blokkolást nem oldja fel. Bármikor lehetősége nyílik a beállítások, és ezáltal a cookie-k használatának módosítására.

Ön szintén a böngészőjében tudja megtekinteni és törölni azokat a cookie-kat, amelyek korábban kerültek eltárolásra a számítógépén. 

A Google Analytics által használt cookie-k esetében elérhető egy olyan, a Google által közzétett böngésző-kiegészítés, amely használatával ezek a cookie-k letilthatóak. Erről részletes információ az alábbi linken érhető el: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

A fenti hivatkozásokon elérhető webhelyek, információk és kiegészítők (programok) teljesen függetlenek a Telenortól, így ennek elérhetőségével vagy az azokon található információkkal kapcsolatban a Telenor tájékoztatást adni nem tud és felelősséget sem vállal.

7.3 A Szolgáltató által használt cookie-k

A cookie-k egyfelől lehetnek „állandó” vagy „ideiglenes” cookie-k. Az állandó cookie-t a böngésző egy meghatározott időpontig tárolja, feltéve, hogy azt Ön korábban nem törli, az ideiglenes süti (cookie) azonban a böngésző becsukásával automatikusan törlődik.

A cookie-k másfelől lehetnek „saját” vagy „harmadik fél” cookie-k. A saját cookie-kat a Telenor honlapjai, míg a harmadik fél cookie-kat (lásd például a Google Analytics által használt cookie-kat) a Telenor használja, de tőle független szolgáltatók helyezik el a felhasználó számítógépén.

A cookiek-ról részletes információ a linkre kattintva található.

8. HONLAPRÓL ELÉRHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK

8.1 MyTelenor 

Szolgáltató Honlapján lehetőséget biztosít arra, hogy a Előfizetői – előzetes regisztrációhoz szükséges adatok megadását (6.2.1.1 pont) követően, valamint regisztráció nélkül (6.2.1.2. pont), de az Előfizető azonosítása mellett - a MyTelenor szolgáltatás segítségével olyan műveleteket hajtsanak végre az előfizetésükre vonatkozóan, amelyek a Szolgáltató ügyfélszolgálatán keresztül is elvégezhetőek (tarifacsomag váltás, szolgáltatás megrendelés, lemondás, számlaküldési cím módosítás, stb.). Előfizető az általa feljogosított Felhasználó számára jogosultsági szintekhez hozzáférést biztosíthat az alábbiak szerint:

 • hívószám szintű hozzáférés: a Felhasználó az általa használt hívószám vonatkozásában ügyintézésre,
 • számla szintű hozzáférés: a Felhasználó az Előfizető által megjelölt számlázási címhez tartozó hívószámok vonatkozásában ügyintézésre,
 • ügyfél szintű hozzáférés: a Felhasználó az Előfizető valamennyi hívószáma vonatkozásában ügyintézésre.

Előfizető e jogokat a Felhasználóktól beszerzett adatkezelési hozzájárulás alapján gyakorolhatja, ennek megtörténtét a Szolgáltató nem köteles ellenőrizni.

Az egyedi előfizetői szerződéshez kapcsolódó adatokban végzett változtatások (pl. szolgáltatás megrendelés) értelemszerűen az egyedi előfizetői szerződés módosítását jelentik.

A Szolgáltató Mytelenor applikációt is működtet, mely szolgáltatás leírása és adatkezelési tájékoztatója a linkre kattintva is elérhető.

8.2 Netshop

Szolgáltató Honlapján lehetőséget biztosít arra, hogy Előfizetői, illetve más Felhasználók [előzetes regisztrációt követően és a regisztrációhoz szükséges adatok megadásával (6.2.1.1 pont), vagy regisztráció nélkül (6.2.1.2. pont), de az Előfizető azonosítása mellett a Netshop szolgáltatás segítségével új előfizetéseket, akciós és listaáras termékeket vásároljanak, illetve igénybe vegyék a Telenor Bónusz Programot.
A Szolgáltató a NetShop szolgáltatás keretében megrendelt termékeket Futárszolgálattal házhoz szállítja, amelynek feltételeit az Online megrendelés feltételei oldala tartalmazza.

8.3 Pályázói felület és alkalmazás

Szolgáltató a Honlapján lehetőséget biztosít arra, hogy az általa meghirdetett állásajánlatokra az érdeklődők benyújtsák pályázati anyagukat.  Tovább az állásajánlatokhoz

8.4 Hírlevél

A Szolgáltató hírlevéllel tájékoztatja az érdeklődő Felhasználókat az aktuális ajánlatairól, termékeiről.

8.5 Visszahívás kérés

A Szolgáltató a Honlapján lehetőséget biztosít arra, hogy az általa hirdetett szolgáltatásokra, ajánlatokra a Felhasználók, érdeklődők visszahíváskérést kezdeményezzenek, szolgáltatást, új előfizetéseket, akciós és listaáras termékeket vásároljanak, illetve igénybe vegyék a Telenor Bónusz Programot, valamint vállalati ügyfelek esetén egyedi ajánlatot kérjenek (6.2.4 pont).

8.6 ChatStory

A ChatStory - a te sztorid. chatbot alkalmazás használata során a Telenor Magyarország Zrt. személyes adatokat nem gyűjt, azzal kapcsolatban személyes adatkezelési tevékenységet nem végez.

9. EGYÉB ALKALMAZANDÓ SZABÁLYZATOK, MÓDOSÍTÁS, REKLAMÁCIÓ, PANASZKEZELÉS

Jelen közlemény mellett egyéb nyilatkozatok is alkalmazandók. A Telenor bármikor megváltoztathatja a Szolgáltatási feltételeket. Ebben az esetben a Telenor a frissített változatot közzéteszi. Az érdemi változásokról a Telenor a mindig megfelelő tájékoztatást nyújt. A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltatási feltételek módosításai rá nézve minden esetben kötelezőek. 

Ön fogyasztóként jogosult panaszával valamelyik olyan magyarországi testülethez fordulni, amely hatáskörrel rendelkezik a fogyasztói panaszok és viták peren kívüli rendezésére. A magyarországi vitarendezési testületek listája itt található: http://magyarefk.hu/jogvitak-rendezese/alternativ-vitarendezes-bekeltetes/altalanos-bekelteto-testuleti-eljaras.html#hol-erhetoek-el.

Az Európai Unióban tartózkodó polgárok számára az Európai Bizottság online vitarendezési platformot tart fenn, amely a következő weblapon keresztül érhető el: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.