Válaszd ki MyTelenor fiókod vagy előfizetésed, amellyel kapcsolatban ügyet szeretnél intézni!

Válaszd ki MyTelenor fiókod vagy előfizetésed, amellyel kapcsolatban ügyet szeretnél intézni!

Játékszabályzat és Adatvédelmi tájékoztató

A Játékban csak az a Játékos vehet részt, aki a Játék jelen hivatalos játékszabályzatát (a továbbiakban: a „Játékszabályzat”) elfogadta. A Játékot a Telenor Magyarország Zrt. (a továbbiakban: „Szervező”; székhely: 2045 Törökbálint, Pannon út 1.; cégjegyzékszáma:13-10-040409, adószáma: 11107792-2-44) szervezi.

A Játékban való részvétel és a nyereményre való jogosultság feltétele

A Játékban az a személy vesz részt (a továbbiakban: „Játékos), aki
•    a 18. életévét betöltötte,
•    cselekvőképes,
•    elfogadta a jelen Játékszabályzatot,
•    2018. február 1. és március 31. között legalább 1 db határidőre befizetett Telenor számlával rendelkezik, amelyeket vagy a MyTelenor vagy a Telenor Wallet alkalmazásba integrált fizetési felületen keresztül egyenlített ki bankkártyával.
A Játékból ki van zárva a Szervező, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb 3. személyekkel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek és ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdésében meghatározott közeli hozzátartozói. A Játékból ki van zárva minden olyan személy, akinek lejárt tartozása áll fent a Telenor Magyarország Zrt.- vel szemben, vagy aki szerepel az elektronikus hírközlési szolgáltatók által az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 158. §-a szerint létrehozott közös adatállományban.

A Játék időtartama

A játék teljes időtartama: 2018.02.01 – 03.31
Sorsolás: 2018. április 3. 14:00 (véletlenszám-generátor segítségével).

Nyeremény, a Nyertes sorsolása

Nyeremények:
•    1 db Samsung Galaxy s8 + Gear 360 kamera
•    2 db SONY PlayStation 4 500GB játékkonzol
•    3 db Samsung Galaxy TAB A 10.1 tablet
•    5 db Parrot Jumping Race drón
•    10 db Telenor esernyő
•    10 db Telenor bögre

Nyertesek sorsolása: A Nyertesek a 1. pontban meghatározott időpontban kerülnek kisorsolásra és sikeres kapcsolatfelvételt követően kerül a neve közzétételre a www.telenor.hu/szamlafizetes-jatek oldalon, hogy a Szervező biztosítsa a Játék hitelességét.

A nyeremény személyre szóló, azt kereskedelmi forgalomban értékesíteni szigorúan tilos.

A Nyertes Játékos értesítése, a nyeremény átvétele

A Szervező a Nyertest azon a telefonszámon értesíti a sorsolás napjától számított 8 munkanapon belül, amellyel regisztrált a Játékra, és amely telefonszámhoz tartozó számlákat befizette. 

Szervező a nyertesekkel a játék során megadott telefonszámon veszi fel a kapcsolatot adategyeztetés, postázási cím egyeztetése céljából. Szervező legfeljebb két alkalommal próbálja elérni a nyertest, amennyiben nem jár sikerrel pótnyertest sorsol.

Amennyiben a Nyertes, nem adja meg a nyeremény postázáshoz szükséges adatokat, vagy a sorsolásban kiválasztott Nyertes a Játékban való érvényes részvétel feltételeinek nem felel meg, a nyereményre való jogosultsága megszűnik és a számára fenntartott nyereményre vonatkozóan a Szervező nem sorsol pótnyertest.

A Nyertesek által megadott téves vagy hibás adatokért a Szervező felelősséget nem vállal. A nyereményt a Nyertesen kívül közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pont) vagy más, közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott személy veheti át.

A Nyeremény át nem ruházható, készpénzre vagy egyéb tárgyi nyereményre nem váltható át.

A Szervező kizárja a felelősségét a Nyeremény átadásának meghiúsulásáért, amely annak a következménye, hogy a Nyertes a Nyeremény odaítélését követően a megadott postázási címen bármely okból nem elérhető. A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért.

A Szervező nem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat a részvétel során felmerülő esetleges hibákért, hiányosságokért, hibás működésért, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve az életben, testi épségben és egészségben sérülésekért, illetőleg szándékosan vagy súlyos gondatlanságával okozott, a Játékosnál felmerülő károkért, esetleges elírásokért és nyomdai hibákért való felelősséget.

A Nyertest a nyereménye után adófizetési kötelezettség nem terheli, azt a Szervező viseli.

A Szervező a nyeremények tekintetében jótállást vagy szavatosságot nem vállal, a Nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a Nyertes a nyereményt nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti. A nyeremény nem becserélhető és készpénzre nem váltható. A Nyertes a nyereményt az átvételt követően átruházhatja.

Adatkezelési tájékoztató

A Játékos a Játékra történő jelentkezéssel feltétel nélkül hozzájárul, hogy (i) a megadott telefonszámát, (ii) a játékra történő regisztráció tényét és (iii) a játékra történő jelentkezés idejét, (iv) illetve a Nyertes esetén a nyertes nevét és postázási címét a Szervező a Játék lebonyolítása, a nyeremény kisorsolása és a Játékhoz tartozó adókötelezettség és számviteli feladatok teljesítése érdekében a jelen Játékszabály szerint kezelje.

Az adatkezelés célja, hogy a Szervező az általa szervezett nyereményjátékkal kapcsolatos feladatainak (különösen az adózási és számviteli kötelezettségeknek) eleget tehessen.

A Játékos külön és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben nyereményre válik jogosulttá, úgy nevét és a nyerés tényét az ajándék megjelölése mellett a Szervező a Telenor Magyarország Zrt. Facebook-oldalán, valamint a www.telenor.hu weboldalon is közzéteheti. A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért.
A Játék során az adatkezelő a Szervező, azaz a Telenor Magyarország Zrt.
A kezelt adatok köre: (i) telefonszám, (ii) a játékra történő regisztráció ténye és (iii) a játékra történő jelentkezés ideje, (iv) illetve a Nyertes esetén a nyertes neve és postázási címe

A Játékban való részvétel önkéntes.
A személyes adatok kezelésével kapcsolatos részletes tájékoztató a Szervező Jogi Közlemény és Szolgáltatási Feltételekben található, mely a www.telenor.hu címen érhető el.

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.

A Szervező a Játék lebonyolításával az Out of the Box Kft.-t (székhely: 1022 Budapest, Bogár utca 29. E. ép. 1. em. 4.; cégjegyzékszáma: 01-09-925170), mint Lebonyolítót bízta meg. A Lebonyolító a Szervező adatfeldolgozójaként kezeli a Játékosok személyes adatait tartalmazó adatbázist, előkészíti és lebonyolítja a sorsolást és a Szervező utasításának megfelelően tartja a kapcsolatot a Játékosokkal.

A Szervező személyes adatokat harmadik személyeknek csak a Játékos előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

A jelen Játékszabályzatban meghatározott személyes adatoknak a Játék lefolytatása céljából történő kezelését az Adatkezelő a sorsolást követő munkanapon megszünteti (törli) azzal, hogy a Nyertes nevét és postázási címét tartalmazó sorsolási jegyzőkönyvet számviteli célokból az Adatkezelő székhelyén 5 évig megőrzi, melyet követően a jegyzőkönyvben foglalt adatok is törlésre kerülnek.

A személyes adatok törlése, jogorvoslat
A Szervező lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy bármikor tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az adatvédelem@telenor.hu email címen vagy a Szervező ügyfélszolgálati csatornáin.
A Szervező a törlési/módosítási igény beérkezésétől számított 25 napon belül törli/módosítja az adatokat (amennyiben jogszabály által előírt kötelező adatkezelés esete nem áll fenn).

Amennyiben a Játékos kérelme a Szervező által elutasításra kerül, úgy panaszával az érintett  jogszabály alapján jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ügyfélszolgálat@naih.hu) bejelentést tenni vagy a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bírósághoz fordulhat.
Adatvédelmi nyilvántartási azonosító: NAIH-52098/2016.

Telenor Magyarország Zrt.   Törökbálint, 2018. január 31.

Üzleteinkben a számlabefizetés 2016. május 9-től megszűnik!
Számlabefizetés
gyorsan és kényelmesen!
Intézd készpénzzel a kijelölt Relay és Inmedio üzletekben
vagy bankkártyával a MyTelenor alkalmazáson keresztül!

MyTelenor belépés

A MyTelenor online ügyfélszolgálati oldalon rendszerfrissítést végzünk, ezért a szolgáltatás átmenetileg nem elérhető.

Megértésedet és türelmedet köszönjük.

Tájékoztatjuk, hogy a honlap szöveges fájlokat, ún. sütiket (cookie-kat) használ anonimizált látogatottsági információk gyűjtése céljából, valamint bizonyos szolgáltatások nélkülük nem lennének elérhetőek. A sütikről, valamint ezek engedélyezéséről és tiltásáról itt tájékozódhat. Amennyiben a süti használatát nem engedélyezi, úgy kérjük, végezze el a szükséges beállításokat a számítógépe böngészőjében.
Bővebb információ. A honlap további használatával hozzájárulását adja a sütik tárolásához és felhasználásához.