Sim only oldalhoz banner

Hűség nélküli Telenor Blue+ tarifa


Nem szereted a kötöttségeket, de élvezni szeretnéd az előfizetéses csomag előnyeit? 

Válaszd a korlátlan beszélgetést hálózaton belül a Telenor Blue+ tarifacsomagokkal, hűség nélkül!
Vagy spórolj akár havi 500-3000 Ft-ot és válaszd csak 11 havi hűséggel.

Telenor
Blue+ XS

1 GB Hipernet

100 perc beszéd belföldön

Telenor
Blue+ S

2 GB Hipernet

Korlátlan beszéd hálózaton belül

100 perc beszéd minden más belföldi irányba

Telenor
Blue+ M

4 GB Hipernet

Korlátlan beszéd hálozaton belül

250 perc beszéd minden más belföldi hálózatba

Telenor
Blue+ L

8 GB Hipernet

Korlátlan beszéd belföldön

Telenor
Blue+ XXL

Korlátlan Hipernet belföldön

23,5 GB EU roaming

Korlátlan beszéd belföldön

Korlátlan SMS belföldön

A tarifában foglalt adatkeret  belföldön és az EU-ban használható fel.
A Telenor Blue+ XS, S és M esetében a tarifacsomagban foglalt híváskereten felüli hívások percdíja: 40 Ft.
A Telenor Blue+ XS, S, M, L tarifacsomagok SMS díja: 40 Ft.
A Telenor Blue+ XS tarifacsomag összesen 100 perc híváskeretet tartalmaz,
amely felhasználható hálózaton belüli és más belföldi hálózatba történő hívásra, valamint EU roamingra.

Tudtad? Ha 24 havi hűséget vállalsz, akkor 

 • Kedvezményes áron vehetsz készüléket
 • Hűségidőn belül is bármikor lecserélheted mobilod 
 • Bónusz programban személyre szabott ajánlatokat kaphatsz

MEGNÉZEM

Ne feledd, a hűség nélkül vagy 11 havi hűséggel választott tarifa esetén nincs készülék kedvezmény! 
 

Célunk, hogy minél kevesebb papírt és erőforrást használjunk, védve ezzel környezetünket, ezért egyes tarifacsomagjaink kizárólag beépített e-Komfort csomaggal vehetők igénybe. Az e-Komfort csomagnak feltételei vannak, melyek az előfizetői szerződéssel elfogadásra kerülnek. Amennyiben ezeket nem valósulnak meg a következő havi számládon kiterhelésre kerül a csomag nem teljesítésének díja Telenor Blue+ XS tarifacsomag esetén 300 Ft, Telenor Blue+ S, M, L, XXL tarifacsomagok esetén 1000 Ft.

E-Komfort csomagunkat a vásárlás folyamán, az Elektronikus számla számlázási mód kiválasztásával veheted igénybe.  A csomag megtartásához számládat – az azon feltűntetett befizetési határidőig – a következő fizetési módok valamelyikével szükséges kiegyenlítened: banki átutalással, csoportos beszedési megbízással, elektronikus felületen (pl.: my.telenor.hu oldalon, illetve a MyTelenor vagy a Telenor Wallet mobilalkalmazásokkal), belföldi kibocsátású, internetes vásárlásra alkalmas bankkártyával, továbbá ATM bankautomatán keresztül.

További részletek az e-Komfort csomagról

Tarifacsomagban foglalt percek/SMS-ek felhasználhatósága: A Telenor Blue+ tarifacsomagokban foglalt percek, valamint a Telenor Blue+ XXL tarifacsomagban foglalt SMS-ek felhasználhatósága belföldi, normál (nem emelt) díjas hívásokra, illetve SMS-ekre vonatkozik a következők szerint:

 • a belföldi ilyen irányú forgalom mellett az 1. roaming díjzónában a hívások fogadása díjmentes;
 • a hívás-kezdeményezésre – és a Telenor Blue+ XXL esetén az SMS-küldésre is – a hálózaton kívüli díj és felhasználhatóság;
 • míg a bonyolított adatforgalomra a tarifa leírásban meghatározott adatkeret vonatkozik.

A felhasználhatóság nem vonatkozik:

 • a speciális hívásirányok (Hangposta, hívásátirányítás, Pontos idő és Számlainformáció) használati díjára,
 • a Telenor szolgáltatási területén belül díjmentesen hívható számokra,
 • a tudakozók hívására és az azok által kapcsolt hívásokra,
 • a belföldi/nemzetközi/roaming irányú SMS- (kivéve Telenor Blue+ XXL tarifacsomag az 1. díjzónás roaming SMS-ek tekintetében) és fax szolgáltatásokra,
 • emelt díjas hívásokra és SMS-ekre,
 • Adományvonalak elérésére és
 • MobilVásárlásra.

Tarifacsomagban foglalt adatforgalom felhasználhatósága:

 • A Telenor Blue + tarifacsomagokban foglalt adatkeret belföldön és az 1. roaming díjzónában használható fel.
 • A felhasználást követően az adatforgalmazás nem lehetséges.
 • Az internet az új számlázási ciklus kezdőnapján, legkésőbb annak végével ismét elérhető lesz – vagy azelőtt elérhetővé válik, amennyiben Kiegészítő mobil internet szolgáltatást vásárolsz. 
 • A Telenor Blue+ XXL tarifacsomagokban foglalt belföldi adatmennyiség belföldön, míg az 1. roaming díjzóna (fenti táblázatban EU) kapcsán megadott adatmennyiség az 1. roaming díjzónában használható fel – az új számlázási időszakra járó adatmennyiség rendelkezésre bocsátásig.
  • Az 1. roaming díjzónában (fenti táblázatban EU) a felhasználást követően az adatforgalom a tarifacsomag díjtáblázatában foglalt díjak felszámításával vehető igénybe, illetve lehetőséged van Kiegészítő mobil internet szolgáltatás vásárlására is.

 • Az Előfizető a tarifacsomag megrendelésével hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a havidíjban foglalt adatforgalom felhasználásra kerül, a Szolgáltató a MyTelenor alkalmazáson keresztül küldött értesítésben, vagy SMS-ben, valamint a böngészés során egy aloldalon megjelenítve az adatforgalmazáshoz kapcsolódó további lehetőségeket és információkat kínáljon fel a számára.
 • A tarifacsomagba beépített adatforgalomra, belföldi használat esetén az ÁSZF-ben kínált sávszélesség és le- és feltöltési sebességértékek vonatkoznak.

Kedvezmények:

 • A kedvezmények (keretek) az előfizetések között nem vonhatók össze, és nem vihetők át a következő számlázási időszakra.
 • A kedvezmények minden esetben a ténylegesen kiszámlázott havi előfizetési díjra vonatkoznak. Tört havidíj számlázása esetén is a teljes havidíjban foglalt kedvezményre jogosult az Előfizető. 

A Telenor Blue+ tarifacsomagok kizárólag a normál felhasználás szabályainak betartása mellett használhatók, egyéni felhasználásra. Nem számít normál felhasználásnak, ha a tarifacsomaggal használt SIM kártyát nem mobileszközbe helyezi az Előfizető, illetőleg nem valós emberi felhasználás történik (így különösen automatizált hívások lebonyolítása), a kezdeményezett hanghívások vagy a hívások átirányítása napi 24 órát meghaladó összidőtartamban történik, valamint Telenor Blue+ XXL tarifacsomag igénybevétele esetén – a hangalapú tarifacsomagban biztosított adathasználatra figyelemmel – az Előfizető napi 35 GB-ot meghaladó adatforgalmat generál. 

A tarifacsomagok nem használhatók gépek közötti kommunikációra (pl. távfelügyelet). E tarifacsomagok hangalapú és üzenetküldő szolgáltatását tilos olyan eszközzel használni, amely nem rendelkezik saját kijelzővel, hangszóróval, mikrofonnal és billentyűzettel (beleértve az érintő kijelzőket is), ilyen pl. az adapter, modem, alközpont, SMS küldő- és egyéb berendezés. A tarifacsomagok ipari célokra nem használhatók, ilyen különösen a telemarketing, ügyfélszolgálati tevékenység, tömeges SMS küldés. 

Nem rendeltetésszerű használat esetén a Telenor jogosult a szolgáltatást a számlázási időszak végéig korlátozni, melynek tényéről az Előfizetőt értesíti. A korlátozás alatt elérhető minimális szolgáltatásokat az ÁSZF 5.2. pontja tartalmazza. 

Amennyiben az Előfizető 

 • Telenor Blue+ XXL tarifacsomag igénybevétele esetén napi 35 GB-ot meghaladó adatforgalmat generál, akkor legkésőbb a tárgyhónapot követő 2. számlázási ciklusban a Telenor 1000 Ft napidíjat jogosult kiszámlázni azon napokra, amikor az Előfizető a meghatározott limit felett adatmennységet használt fel.
 • a kezdeményezett hanghívásokat vagy a hívások átirányítását napi 24 órát meghaladó összidőtartamban folytatja, akkor a Telenor az előfizetést az ÁSZF-ben foglalt, értékesítés alatt álló, mindenkori legalacsonyabb havidíjú hanghívásra alkalmas tarifacsomagra jogosult átváltani az adott számlázási ciklus közben vagy a soron következő számlázási ciklus kezdetével. Előfizető tudomásul veszi, hogy a tarifacsomag előbbiek szerinti átváltását követő 6 számlázási ciklus alatt nincs lehetősége tarifacsomagját a Telenor által elérhetővé tett, korlátlan beszélgetési lehetőséget biztosító tarifacsomagok bármelyikére módosítani.

A mobil technológia műszaki jellemzője, hogy a rendelkezésre álló erőforrások megoszlanak az adott földrajzi területen tartózkodó előfizetők között. A Telenor elkötelezett aziránt, hogy a hálózati kapacitások magas kihasználása mellett is a lehető legmagasabb ügyfélélményt biztosítsa előfizetői számára. A Telenor ezért a mobilinternet erőforrásainak megfelelő elosztása, optimális felhasználás érdekében dinamikus hálózatmenedzsmentet alkalmazhat, melynek hatására a szolgáltatás jellemzői változhatnak. Mindez a mobilinternet szolgáltatás korlátlanságát nem érinti. A Telenor egyebekben tájékoztatja az előfizetőt, hogy mobilinternet szolgáltatásra – a technológiai adottságok miatt, így például arra tekintettel, hogy valamennyi helyszínen nem lehetséges mobil szolgáltatás elérhetőséget biztosítani a környezeti sajátosságok miatt – általában véve nem vállal garantált sebességet.

A Telenor Blue+ tarifacsomagokban meghatározott adatmennyiség elfogyását követően az adatforgalmazás lassításra kerül 0/0 kbps le- és feltöltési sebességre. Amennyiben az előfizető adatot tartalmazó szolgáltatást vásárol az előfizetéshez (pl. adatjegy), abban az esetben a lassítás feloldásra kerül belföldön és roaming 1. díjzónába egyaránt mindaddig, amíg az adatmennyiség újra el nem fogy.

Hálózatsemlegesség - egységes internet szolgáltatás-leíró táblázat - Telenor Blue+