Katasztrófavédelem: Együttműködés a Vöröskereszttel

Együttműködés a Vöröskereszttel

A Telenor mobilszolgáltatóként fontosnak tartja, hogy a rendelkezésére álló infokommunikációs technológiát és szaktudását a társadalom szolgálatába állítsa, és felelősségvállalási programjai ne csak ügyfelei, hanem az egész társadalom érdekeit szolgálják. Ennek megvalósításához az elsősorban pénzbeli adományozásra épülő projektek helyett hosszú távú stratégiai együttműködést alakít ki non-profit szervezetekkel, és velük szorosan együttműködve, a szervezet és a társadalom igényeinek megfelelően közösen alakítják ki a támogatási stratégiát. A Telenor fontosnak tartja, hogy krízishelyzetekben csatasorba állítsa saját eszközeit és technológiai lehetőségeit a bajbajutottak megsegítése és a problémák enyhítése érdekében.

A Telenor 2013. május 8-án, a Vöröskereszt világnapján stratégiai együttműködési megállapodást kötött a Magyar Vöröskereszttel.

A Telenor a Magyar Vöröskereszt (MVK) kiemelt stratégiai partnereként szaktudásával és innovatív technológiai megoldásaival nyújt folyamatos segítséget a szervezet katasztrófa-válaszadási munkájához. Az együttműködés célja, hogy a Vöröskereszt hatékonyabban és gyorsabban tudjon reagálni katasztrófák idején. Ehhez a Telenor többek között eszközökkel, technológiai fejlesztésekkel, rendelkezésre állással és önkénteseinek mozgósításával járul hozzá.

Az együttműködés tartalma:

  • a krízishelyzetben érintett területek mobilhálózatának megfelelő stabilizálását, kapacitásának szükséges növelését;
  • továbbá modern telekommunikációs eszközöket: tableteket, por- és cseppálló okostelefonokat, laptopokat és mobilinternetet biztosítunk a civilszervezet katasztrófa-válaszadási munkájának támogatására;
  • krízishelyzet esetén a Magyar Vöröskereszt mentési és kárelhárítási tevékenységeiben önkénteseink mozgósításával is szerepet vállalunk;
  • munkatársaink segítséget nyújthatnak a mentőalakulatok ellátmányozásában, és a Magyar Vöröskereszt koordinálásával szolgálatot teljesíthetnek komoly fizikai feladatok ellátásában is (ehhez kapcsolódónak önkéntes képzések is, amit a Magyar Vöröskereszt szakemberei tartanak) ;
  • Közösségi Média Információs Rendszer kialakítása: a Közösségi Média Információs Rendszer célja a hatóságok és a lakosság által krízishelyzetek során megosztott információk összegyűjtése, egyesítése, majd azok sokrétű felhasználása. Az önkéntesek hatékony koordinálásában vagy a kárfelmérésben is segíthet a rendszer, fő funkciója azonban, hogy a releváns és hiteles információkat a megfelelő csatornákon, rendezett formában terjessze.

A Telenor és a Magyar Vöröskereszt sikeres együttműködésének egyik eredménye az a Synaptel Kft. által kifejlesztett mobilalkalmazás, mely a humanitárius szervezet katasztrófa-válaszadási munkáját segít hatékonyabbá tenni.

Ez a technikai fejlesztés, az úgynevezett Munkaerő Irányítási alkalmazás, melynek segítségével pillanatok alatt rögzíthető, rendszerezhető és továbbítható minden, a katasztrófaterületen bekövetkezett lényeges információ. Az applikáció űrlapok, hangfelvételek, fotók menedzselésére alkalmas, melyeket a rögzítés pillanatában hely- és időbélyeggel lát el, és azon nyomban egy központi szerverre továbbít. A Telenor által biztosított táblagépeken és okostelefonokon futó alkalmazás segítségével lehetővé válik a mentési, kárfelmérési, segélyezési adatok azonnali központi feldolgozása, elosztása, a helyszínen dolgozó Vöröskeresztes munkatársak folyamatos, gyors tájékoztatása.

Ezt az alkalmazást jól tudják hasznosítani a Balaton-parton nyaranta dolgozó elsősegélynyújtók is, akik számára az alkalmazás megkönnyíti és meggyorsítja az ellátott esetek pontos adminisztrációját, utólagos kiértékelését.

Az együttműködés másik kézzelfogható eredménye az az okostelefon alkalmazás, mely az eltűnt személyek felkutatását segíti. A fejlesztés egy okostelefonon futtatható koordináta-jeladó alkalmazás, melyet az eltűnt személyek keresésére szerveződő, szakemberekből és önkéntesekből álló csapatok használhatnak. A rendszerhez csatlakozott okostelefonokat a kutatást vezető szakemberek egy számítógép térképén követhetik, így szakmailag megfelelő módon, nagy hatékonysággal vizsgálhatnak át jelentős nagyságú területeket is. Az eddig ismert megoldásokkal szemben az új megoldás nagy előnye, hogy nem igényel extra, a mentőkutyák hámjára kapcsolt jeladó eszközöket, így komoly beruházástól kíméli meg a szervezetet, egyúttal tetszőleges számú önkéntes kutató csatlakozását teszi lehetővé.

Az együttműködés pozitív hozadékai:

A Telenor és a Vöröskereszt együttműködése hatékonyabbá és gyorsabbá teszi a segélyszervezet katasztrófa-készenléti és válaszadási munkáját, ezáltal a Telenor támogatása több tízezer embernek segíthet egy-egy nagyobb katasztrófa alkalmával.

A Munkaerő Irányítási alkalmazás a Vöröskereszt több ezer hivatásos dolgozójának és önkéntesének munkáját képes könnyebbé és hatékonyabbá tenni. Az eltűnt személyek keresését segítő koordináta-jeladó alkalmazáshoz tetszőleges számú önkéntes csatlakozhat, ez kutatásonként 8-12 főt jelent a megtalált személyeken felül.

A Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálat évente körülbelül 4000 esetet lát el. A Telenor a Magyar Vöröskeresztet támogatja, de az együttműködésük közvetve más szervezeteket is érint (pl. Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat).

Számos megoldás – a fejlesztések előtti, lényegesen egyszerűbb állapotban – papíron történő adminisztrációt vonz maga után. A fejlesztések során több terület adminisztrációja digitális platformra került, ami nem csupán az adatok gyors és összetettebb felhasználását teszi lehetővé, de szükségtelenné teszi a papír és az írószerek használatát.

A Vöröskereszt szakemberei a Telenor 2013. évi vállalati önkéntes napján 50 fő önkéntes számára tartottak képzéseket. A vállalat munkatársai pszichoszociális és érzékenyítő képzések mellett a katasztrófa-válaszadási feladatok ellátására (pl. elsősegélynyújtás, rádióforgalmazás, homokgát-építés, stb.) is felkészítést kaptak.