Hipersuli Oktatási Program

A Hipersuli egy, a Telenor Magyarország Zrt. által kezdeményezett oktatási program, mely összesen 15 osztályban indult útjára az ország 5 iskolájában. A projekt keretében a Telenor és közreműködő partnerei tableteket, internet-hozzáférést, digitális tananyagot, biztonságos internetezésről szóló oktatási anyagot, pedagógusképzést, valamint folyamatos technikai és szakmai támogatást biztosítanak a részt vevő 31 pedagógus és 350 diák számára a projekt időtartama alatt. A program 2015 májusban indult el élesben is, és 2016 nyaráig tartott.

A programról bővebben információt a Hipersuli honlapján talál. 

A projekt háttere

A Hipersuli Program pilot projektje már 2013 szeptemberében elindult Budapesten az Áldás utcai Általános Iskolában egy 4-es osztály bevonásával. Egy teljes tanéven keresztül használták a diákok három tanóra keretében az eszközöket és a digitális tananyagot. Az első év tapasztalait, visszajelzéseit a többi iskolában is hasznosítjuk, beépítjük a működésbe. 

A készülékek oktatási célú bevezetését az érintett tanulók szüleivel folytatott egyeztetések előzték meg. A pilot projekt célja az volt, hogy feltérképezzük az érintettek, vagyis a gyermekek, tanárok és szülők körében egyaránt, az oktatás modernizációjára irányuló törekvésünk kezdeti lépésének jótékony hatásait és esetleges kockázatait. A diákok a Telenor jóvoltából 2013 szeptembere és 2014 júniusa között használták az eszközöket az anyanyelv, az írás-olvasás, a környezetismeret és angol nyelv minél jobb elsajátítására. Amellett, hogy a tudás megszerzésében és elmélyítésében is segített, a táblagépek használata és a digitális tananyag élménnyé is tette a tanulást. Az órai munka és a házi feladatok keretében a gyerekek a gyakorlatban is megismerték a tudatos és biztonságos internethasználat, valamint a legújabb mobil távközlési eszközök kezelésének fortélyait. Felfedezték, hogy a divatos játékok mellett milyen sok tanulást segítő alkalmazás is létezik, s azokat hogyan válasszák ki a sok-sok lehetőség közül. A programban részt vevő tanárok, gyermekek és rajtuk keresztül a szüleik is nagy lépést tettek előre a digitális analfabetizmus, illetve a technológia és a felhasználók közötti digitális szakadék elleni küzdelemben. A projekt keretében 51 táblagépet biztosítottunk a programban részt vevő gyermekek, tanárok, tananyagfejlesztők és az iskolai koordinátor számára. A készülékek 30 gyermek tanórák keretében zajló oktatását támogatták, valamint további 12 kisdiák élvezhette a digitális eszközök által kínált lehetőségeket a matematika szakkörök keretében. 

Részt vevő iskolák

A kiterjesztett programban részt vevő iskolák: 

  • a budapesti Áldás utcai Általános Iskola, 
  • az ercsi Eötvös József Általános Iskola, 
  • a hódmezővásárhelyi Németh László Gimnázium és Általános Iskola, 
  • a törökbálinti Bálint Márton Általános Iskola és Gimnázium és 
  • a zsombói Szent Imre Katolikus Általános Iskola.

A programban első és második osztályosok, negyedikesek, ötödikesek, hatodikosok és kilencedik évfolyamos tanulók vesznek részt, többek között magyar nyelv és irodalom, matematika, természetismeret, történelem, informatika, idegen nyelv órákon is használatba kerül a tablet. 

Pedagógusképzés

A Hipersuli sikerességének számos feltétele van, de mind közül a legfontosabb a részt vevő pedagógusok elhivatottsága és rátermettsége. Nem csupán azért, mert nekik kell elindítani a tanulókat ezen az úton, hanem elsősorban azért, mert nekik kell rajta tartani őket. Éppen ezért folyamatos segítséget biztosítunk a részt vevő tanároknak a projekt teljes ideje alatt. Elsőként egy több mint harminc órás pedagógusképzés első moduljain vettek részt az érintettek. Ezen alkalmak során pontosítottuk a célokat és elvárásokat magunkkal és a diákokkal szemben is, felmértük a pedagógusok „digitális írástudás” szintjét, személyre szabottan, az igényeknek megfelelő mértékben és módon igyekeztünk fejleszteni a digitális készségeiket, valamint felkészíteni őket a táblagépek és a digitális tananyagok órai használatának mikéntjére. A képzés gyakorlat orientált volt, amelyet a pedagógus végzettségű előadók saját tapasztalataikkal is színesítettek.

A képzések mellett a mindennapokban az iskolai koordinátorok segítik a munkát. Személyes jelenlétükkel az intézményekben gyors megoldást tudnak biztosítani különböző helyzetekben. A pedagógusok számára mind szakmai, mind technikai támogatást tudnak nyújtani felmerülő lehetőségek, kérdések, problémák esetén. 

Tudományos kutatás

A projekt kísérleti jellegéből fakadóan egy tudományos kutatással is kiegészül. A Digital Identity Agency koordinálásával egyetemi kutatók végeznek pszichológiai és pedagógiai vizsgálatokat az újszerű oktatási módszertan hatékonyságának mérése céljából a projekt teljes időtartama alatt. A kutatás keretében a gyerekek, a pedagógusok és a szülők hozzáállását is folyamatosan monitorozzák, észrevételeit rögzítik, hogy a jövőben azokat szintén hasznosítani tudjuk.

Együttműködés az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézettel

A projekt ideje alatt a Telenor és az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) folyamatosan együttműködik, a kormányzat és a vállalat között köttetett stratégiai partnerség szellemében. A digitális tananyagot az OFI biztosítja számunkra.