Egészséges munkakörülmények és munkabiztonság

Egészséges munkakörülmények

A Telenor számára kiemelt fontosságú a munkatársak jó egészsége és munkabiztonsága. A terület folyamatos fejlesztését a 2010-ben bevezetett MSZ 28001:2008 (BS OHSAS 18001:2007) szabványon alapuló munkahelyi egészségvédelem és biztonságirányítási rendszer is biztosítja. Cégünknél az azonnali elsősegélynyújtás személyi, tárgyi és szervezési feltételei rendelkezésre állnak. Amennyiben az adott munkakör megkívánja, védőfelszereléseket biztosítunk, a törvényi előírásoknak, illetve a vállalat szabályzatainak megfelelően.

Rosszullét vagy betegség esetén munkatársaink két magánklinika szolgáltatásait vehetik igénybe, a Telenor Házban pedig a foglalkozás-egészségügyi rendelésen kívül háziorvos is várja a munkatársakat. Az egészségügyi szolgáltatások középpontjában a megelőzés áll. Influenza elleni védőoltást valamennyi munkatársunk térítésmentesen kérhet, valamint szemüveg-támogatást is nyújtunk. A Telenor Házban kiemelt figyelmet fordítottunk az ergonómiára, valamint az egyénileg és csapatépítési célokra is használható, kikapcsolódást, felfrissülést segítő eszközökre. A grillezőhely mellett 2011-ben futball- és röplabdapályát építettünk. Emellett a csocsózási és pingpongozási lehetőség is hozzájárul az egészséges és kellemes munkakörnyezet megteremtéséhez. A rugalmas munkaidőnek köszönhetően munkatársaink akár munkaidőn belül is sportolhatnak a kondicionáló- és fitneszteremben. Éttermünk és a kávézó kínálatának kialakításakor az egészséges étkezés elveinek figyelembevétele alapkövetelmény volt. Az épületen belül nem megengedett a dohányzás, dohányzó munkatársaink az egyik teraszon találnak dohányzásra kijelölt helyet.

Oktatás és figyelemfelhívás

Állandó törekvésünk az egészséggel, biztonsággal és környezetvédelemmel kapcsolatos tudatosság szintjének emelése. Az intranetes portál oldalai minden munkatársunk számára hozzáférhetők, ahol a munkahelyi egészségvédelemről és biztonságról lehet olvasni. Dolgozóink minden évben kötelező e-learninges tűz-, környezet és munkavédelmi oktatáson vesznek részt, amelynek elvégzése után tudásukról számot kell adniuk. Emellett minden évben több száz kollégánk vesz részt tudatosságnövelő programokon. Külön figyelmet fordítottunk arra, hogy az elsősegélynyújtásra felkészítsük munkatársainkat, amely kritikus helyzetekben életmentő lehet.

Az állomások biztonsága

A Telenor 1999. óta szisztematikusan végzi a hálózat állomásainak rendszeres, 5 évenkénti, munkabiztonsági célú felülvizsgálatát a munkavédelmi törvény idevonatkozó előírásainak megfelelően. Ennek a tevékenységnek a célja kettős: egyrészt az állomásokon, a nagy magasságban elhelyezett antennáknál és egyéb eszközöknél munkát végző saját dolgozóknak vagy az alvállalkozók szakembereinek garantálni a megfelelő, biztonságos munkafeltételeket, másrészt az állomás közelében élők, arra járók testi épségét védeni pl. lehulló tárgyak okozta balesetektől. Ezen 5 évenkénti felülvizsgálatok keretében a szakemberek tüzetesen ellenőrzik az állomás minden szerkezeti elemét, a biztonsági felszerelések meglétét és állapotát, és ha bármi rendellenességet tapasztalnak, kijavítják a hibákat. Ezen túlmenően minden kivitelező, üzemeltető partnerünknek feladata, hogy ha egy állomáson rendellenességet észlel, azt jelezze a Telenornak, hogy intézkedhessünk a biztonságos, üzemszerű feltételek helyreállítása érdekében. Azok a munkatársaink, akik munkakörüknél fogva feladatukat néha az állomásokon, magasban, az antennák közelében látják el, ipari alpinista kiképzést kaptak. Őket a legkiválóbb minőségű alpinista felszerelésekkel és egyéni védőeszközökkel látjuk el, tudásukat rendszeres orvosi ellenőrzéssel, frissítő tréningekkel és vizsgáztatással tartjuk naprakészen.