Egyéb környzetre ható tevékenységeink

Bázisállomások telepítése

Hálózatfejlesztésnél az új bázisállomások kivitelezése alapvetően az alábbi három műszaki megoldással történhet, amelyek sorrendje egyben prioritási sorrendet is jelöl.

  1. A közelben más távközlési szolgáltatók által már előzetesen kiépített infrastruktúra felhasználásával, vagyis meglévő társszolgáltatói tornyokra történő betelepüléssel.
  2. A közelben található, megfelelő magasságú és műszaki állapotú épületen vagy építményen (pl. kémény, víztorony, templomtorony, siló, irodaház vagy lakóház tető).
  3. Saját tornyos infrastruktúra kiépítésével.

Az optimális műszaki megoldás kiválasztásánál szerepet játszik a minimális vizuális beavatkozás követelménye, illetve a telepítés során a lehető legkevesebb környezeti terhelés szükségessége.

Sugárzás

A Telenor természetesen felelősséget érez ügyfelei, dolgozói, valamint a szolgáltatási területén létező közösségek egészségéért és biztonságáért, ezért állomásai létesítésekor a tervezés és a telepítés során mindig maradéktalanul betartja az elektromágneses térerő határértékeit meghatározó hazai és nemzetközi előírásokat (pl. a WHO[1] biztonsági határértékeit és figyelmeztetéseit) és a Telenor Csoport belső irányelveit (Telenor Guideline on RF[2] Emission Control of Cellular Radio Sites). Az érintetteket objektív tájékoztatással látja el a sugárzás esetleges hatásáról. A bázisállomások telepítésére vonatkozó gyakorlatainkról részletesen 2010-2012 évekre vonatkozó fenntarthatósági jelentésünkben tájékozódhat.

Zaj

Szolgáltatásunk biztosítása során természetesen arra is odafigyelünk, hogy az általunk létesített szerkezetek és berendezések által keltett zajhatásból minél kevesebbet érzékeljenek a környékbeliek. Amennyiben mégis felmerül valamilyen a berendezésünk által keltett zajhoz kapcsolódó panasz, munkatársaink elvégzik a szükséges ellenőrzést, ami után megteszik a szükséges lépéseket: alkatrészt vagy berendezést cserélnek, szükség esetén végrehajtják az áttelepítést, vagy szakértő segítségével csillapítási terv alapján zajcsillapítást építenek ki tájékoztatva erről az érintetteket (lakók, bérbeadók, hivatalos szervek, stb.).

Hulladékkezelés

A Telenor elkötelezett az erőforrások felhasználásának csökkentése mellett, támogatja az eszközök és anyagok újrahasznosítását. A Telenor saját tevékenységi körén belül gondoskodik a fenntartható hulladékkezelésről, és arra törekszik, hogy beszállítói és szerződéses partnerei is olyan környezetvédelmi normákat kövessenek, amelyek összemérhetők a Telenor saját normáival.

A Telenor veszélyes hulladékait a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően szelektíven gyűjti. Emellett a szolgáltatás során és az ügyvitelben keletkezett hulladékok közül az újrahasznosíthatóság érdekében az alábbi hatfajta hulladékot gyűjtjük elkülönítetten:

  • papírhulladék,
  • üveghulladék,
  • műanyag hulladék,
  • fémhulladék,
  • elektronikai hulladék,
  • elem/akkumulátor.
  • Papírfelhasználás

Ügyfeleinkkel való kommunikációban is törekszünk a nyomtatott anyagok kiváltására, vagy legalább is a nyomtatás minimalizálására: a hagyományos papír alapú számlázás visszaszorítását célozva ösztönözzük fogyasztóinkat az e-számlára való áttérésre, melynek eredményeként az e-számla bevezetése óta évről évre sikerül megdupláznunk e-számlás ügyfeleink számát.