Környezeti menedzsment

A Telenor fontos alapértéke a környezet tisztelete. Célunk, hogy üzletvitelünk során minimálisra csökkentsük a tevékenységeinkből eredő káros környezeti hatásokat, megfeleljünk a környezetvédelemmel kapcsolatos összes törvényi és egyéb előírásnak, valamint saját környezeti teljesítményünk javításán túl termékeink és szolgáltatásaink révén a társadalom környezettudatosságának erősítéséhez is hozzájáruljunk. Környezetvédelmi stratégiánk ennek megfelelően az energiahatékonyságra, a megújuló energiaforrások használatára, a mobil telekommunikációban rejlő lehetőségek kihasználására és munkatársaink bevonására épül. Szerves részét képezi továbbá stratégiánknak munkavállalóink rendszeres környezetvédelmi képzése, melynek keretein belül a káros környezeti hatások megelőzésére ösztönözzük őket.

Környezeti politikánk

Társaságunk a környezet védelme érdekében tett erőfeszítéseinek a 2013-ban megújított és elfogadott környezeti politika ad keretet. Ebben a dokumentumban a Telenor a természeti környezettel kapcsolatos céljait és a környezetvédelem iránti elkötelezettségét fejezi ki, megfogalmazva azon alapelveket, amelyek mentén a cég szüntelenül törekszik arra, hogy üzletvitele során minimálisra csökkentse a környezetre gyakorolt hatását, megfeleljen a törvényi előírásoknak, és a folyamatos fejlesztések révén a legszigorúbb szabványoknak is eleget tudjon tenni.

Politikánk egyik legfontosabb alapelve az elővigyázatosság, amely különösen a sugárzás tekintetében lényeges: kötelezettséget érzünk ügyfeleink, dolgozóink, valamint az érintett helyi közösségek egészségéért és biztonságáért, ezért antennáink létesítésekor a tervezés és telepítés során a WHO biztonsági határértékeit és biztonsági figyelmeztetéseit alkalmazzuk.

Környezetközpontú irányítási rendszerünk

A Telenor a környezeti kihívásoknak való minél jobb megfelelés érdekében tanúsított MSZ EN ISO 14001:2004 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszert üzemeltet. A rendszer keretein belül a különböző szakterületek és környezetvédelmi szakértő mérlegelését követően környezeti teljesítményünk javítását célzó rövid- és középtávú környezeti és gazdasági célokat tűzünk ki. Ezen célok összhangban vannak a különböző törvényi és egyéb előírásokkal, a Telenor környezeti stratégiájával és környezeti politikájával, valamint a Telenor Csoport azon céljával, hogy a csoport relatív szén-dioxid kibocsátását 2008-hoz képest 2017-re 40 százalékkal csökkentse.

A konkrét célok megfogalmazása a KIR csapat feladata, amelyben a környezetvédelemért felelős KIR vezető és több szakterület képviselője dolgoznak együtt a munkahelyi egészségvédelem és biztonság, valamint környezetvédelmi rendszeren belül (HSSE).
A KIR csapat által megfogalmazott célok a következő főcélok mentén fogalmazódnak meg:

  • környezetvédelmi jogi megfelelés
  • energiafogyasztás csökkentése
  • fenntartható beszállítói lánc működtetése
  • munkatársak környezeti tudatosságának növelése
  • környezetbarát technológiák használata.

A célokat a HSSE bizottság hagyja jóvá és ellenőrzi. A rendszer fontos eleme továbbá az évente ismétlődő audit folyamat, melynek célja a fejlődési lehetőségek feltárása. 2015-ben 11 szakterület, az összes saját üzletünk , valamint 9 bázisállomás esett át belső auditon.