Környezeti menedzsment

A Telenor fontos alapértéke a környezet tisztelete. Legfőbb célunk, hogy üzletvitelünk során innovatív környezetvédelmi megoldásainkkal minimalizáljuk és megelőzzük a vállalat tevékenységeiből eredő káros környezeti hatásokat. Elkötelezettek vagyunk a környezetvédelemmel kapcsolatos megfelelési kötelezettségek és egyben az érdekelt felek követelményeinek teljesítése iránt, valamint, hogy saját környezeti teljesítményünk javításán túl termékeink és szolgáltatásaink révén hozzájáruljunk a társadalom környezettudatosságának erősítéséhez is. Környezetvédelmi stratégiánk ennek megfelelően az energiahatékonyságra, a megújuló energiaforrások használatára, a mobil telekommunikációban rejlő lehetőségek kihasználására és munkatársaink bevonására épül. Stratégiánknak szerves részét képezi munkavállalóink rendszeres környezetvédelmi képzése is, melynek keretein belül a káros környezeti hatások megelőzésére ösztönözzük őket.

Környezeti politikánk

A környezet védelme érdekében tett erőfeszítéseinknek a környezeti politika ad keretet. Ebben a dokumentumban a Telenor a természeti környezettel kapcsolatos céljait és a környezetvédelem iránti elkötelezettségét fejezi ki, megfogalmazva azon alapelveket, amelyek mentén a cég szüntelenül törekszik arra, hogy üzletvitele során minimálisra csökkentse a környezetre gyakorolt hatását a kockázatok és lehetőségek felmérésén keresztül, hogy a vonatkozó törvényi- és egyéb előírások betartása mellett ügyfeleivel, illetve a teljes lakossággal jó kapcsolatot ápoljon, és az érintett külső és belső érdekelt felek elvárásainak is eleget tegyen. 

Fokozott figyelmet fordítunk a környezeti erőforrások gazdaságos felhasználására, támogatjuk az anyagok, berendezések újrafelhasználását, újrahasznosítását, kiemelten a használt telefonkészülék menedzsmentet és készülékleadást, illetve saját tevékenységünk körén belül gondoskodunk a fenntartható hulladékkezelésről.

Környezetközpontú irányítási rendszerünk

A Telenor a környezeti kihívásoknak való minél jobb megfelelés érdekében 2018-ban átállt az MSZ EN ISO 14001:2015  szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszerre. A rendszer keretein belül a különböző szakterületek és környezetvédelmi szakértő mérlegelését követően környezeti teljesítményünk javítását célzó rövid- és középtávú környezeti és gazdasági célokat tűzünk ki. Ezen célok összhangban vannak a különböző megfelelési kötelezettségekkel, a Telenor környezeti stratégiájával és környezeti politikájával, hogy a 2020-ig terjedő időszakban a relatív szén-dioxid kibocsátását stabilizálja.
A Telenor által megfogalmazott célok a következő főcélok mentén fogalmazódnak meg:

  • környezetvédelmi megfelelési kötelezettségek teljesítése,
  • a környezet védelme, beleértve a szennyezés megelőzést is,
  • energiafogyasztás csökkentése,
  • erőforrások gazdaságos felhasználása,
  • fenntartható beszállítói lánc működtetése
  • környezetbarát beszerzés,
  • munkatársak környezeti tudatosságának növelése.

Kapcsolódó dokumentumok