HSSE

A Telenor Csoport valamennyi leányvállalatához hasonlóan, társaságunk is működtet munkahelyi egészségvédelem és biztonság, valamint környezetvédelmi rendszert (HSSE – Health, Safety, Security, Environment). A HSSE rendszer része a tanúsított Környezetközpontú Irányítási Rendszer (továbbiakban KIR), valamint a Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság Irányítás Rendszere (továbbiakban MEBIR), amelyek a környezetet romboló hatások csökkentése, valamint az egészségmegőrzés és munkabiztonság melletti elkötelezettségünket foglalják össze.

A HSSE rendszer működtetéséért a HSSE Bizottság a felelős, mely a környezet és a Telenor valamennyi munkavállalójának érdekét képviseli. A KIR kiépítéséért és fenntartásáért a KIR vezető, a MEBIR kiépítéséért és fenntartásáért a MEBIR vezető a felelős. Működtetésük az érintett szakterületek képviselőinek bevonásával valósul meg. Az irányítási rendszer folyamatainak jóváhagyása a vezérigazgató hatásköre.

A HSSE irányítási rendszer szervezeti ábrája

HSSE1

HSSE1

 

A nemzetközi szabványok követelményeinek megfelelően kialakítottuk, fenntartjuk és folyamatosan fejlesztjük vállalatirányítási rendszereinket, amelyek eszközként szolgálnak környezeti és MEB politikáink, valamint célkitűzéseink kialakításában és megvalósításában.

A vállalatirányítási rendszereket működtető munkacsoportok tevékenysége egy évente lebonyolított folyamatot fed le. A politikák képezik a célok tervezésének alapjait, melyek elérését folyamatosan ellenőrzik. A rendszerek működtetésének fontos részét képezik az ellenőrző és helyesbítő tevékenységek, melyek belső, valamint külső, független auditorok, illetve a feltárt problémák kijavításának esetében a KIR csapat és az érintett szakterület munkája révén valósulnak meg. A belső audit a belső auditori képesítéssel rendelkező munkatársak közreműködésével zajlik, és célja a nem megfelelőségek és fejlődési lehetőségek házon belüli feltárása. A hibákat és lehetőségeket ezt követően a felsővezetés elé tárjuk a vezetői átvizsgálás keretében.

Míg a KIR és MEBIR csapat operatív szinten támogatja a felelős vállalati működést, a HSSE Bizottság, amely az érintett vezetőket tömöríti, döntéshozói szerepkört tölt be. Ezen bizottságok tagjai a Telenor valamennyi munkatársának érdekeit képviselik.

hsse2.png