Etikai alapelveink

Az etikus vállalati működés biztosítása és a korrupciós kísérletek elhárítása nem csak jogszabályi és erkölcsi kötelességünk, de elengedhetetlen feltétele az egészséges, innovatív, fogyasztóink számára valódi értéket teremtő gazdasági verseny megteremtésének és fenntartásának is.

A Telenor Etikai Kódexe értékeinkre, vállalati csoport szintű politikákra, szabályzatokra és a vezetői elvárásokra épülve mutatja be üzleti működésünk kívánt módját. A kódex a vállalaton belül szigorú elvárásokat állít fel az erkölcsös vállalati és üzleti magatartásra vonatkozóan, amelyet a Telenor Csoport minden dolgozójának el kell fogadnia. A Telenor nevében eljáró dolgozók és más felek kötelesek betartani az Etikai Kódexben szereplő normákat.

A Telenor Csoport igazgatóságának Etikai és fenntarthatósági bizottsága felügyeli, értékeli és után követi, hogy a szervezet vezetősége valóban az Etikai Kódexnek és a kapcsolódó vállalatirányítási dokumentumoknak megfelelő, etikus munkahelyi környezetet alakít-e ki. A leányvállalati szintű vezetés felelőssége az Etikai Kódex érvényesítése.

Etikai és megfelelési funkció

Az etikai és megfelelési funkció segítséget nyújt a vezérigazgató és az igazgatóság számára annak biztosításához, hogy az Etikai Kódex megfelelő normákat határozzon meg, továbbá azokat bevezessék és alkalmazzák. Az etikai és megfelelési vezető figyelemmel kíséri az Etikai Kódex érvényesítését és kezeli az Etikai Kódex, a Telenor vállalatirányítási dokumentumai, valamint a releváns jogszabályok és előírások bárminemű megsértését. Néhány kivétellel minden leányvállalat rendelkezik etikai és megfelelési funkcióval, amit az etikai és megfelelési vezető irányít. A vezető a helyi vezetőségnek és igazgatóságnak tartozik beszámolási kötelezettséggel. Bármely munkatársunk előtt nyitva áll a lehetőség, hogy etikai, jogi viselkedéssel és a szervezeti integritással kapcsolatos tanácsért forduljon az etikai és megfelelési vezetőkhöz, személyesen, telefonon vagy e-mailben.

Célunk, hogy az átlátható működés kialakításában üzleti környezetünket is segítsük, így 2012-ben elindítottuk az Etikus vállalati projektünket a Transparency Internationallel együttműködésben, melynek részleteiről a Telenor az üzleti élet átláthatóságáért oldalon olvashat.

Kapcsolódó fájlok