Emberi jogi átvilágítási folyamat

A Telenor négy jól elkülöníthető szerepben is kapcsolódik emberi jogi kérdésekhez: munkáltatóként, szolgáltatóként, vevőként és befektetőként. Felelős vállalatként fontos, hogy azonosítsuk azokat a helyzeteket, ahol fennáll az esetleges emberi jogsértés kockázata saját, valamint partnereink működési területein is. Emellett kiemelt jelentőséggel bír a lehetőségek kiterjesztése: telekommunikációs cégként - hozzáférést biztosítva az oktatáshoz, egészségügyi vagy pénzügyi szolgáltatásokhoz - hozzásegíthetjük a fogyasztóinkat emberi jogaik érvényesítéséhez. Az emberi jogok tisztelete és szem előtt tartása üzleti szempontból is fontos, kötelességünknek tekintjük, hogy jó példát mutassunk fogyasztóinknak és partnereinknek egyaránt.

Ezen túlmenően széleskörű dokumentumelemzés, jogszabályok, belső szabályozások, nemzetközi és hazai emberi jogi jelentések tanulmányozása, valamint a Telenor érintett csoportjai képviselőinek kérdőíves megkérdezése révén azonosítottuk az ország-, és iparág-specifikus emberi jogi kockázat, illetve bővítettük a Telenor gyakorlatára vonatkozó ismereteinket. 

Az 5 azonosított fókuszterület a következő:

  • gyermekek védelme, gyermekjogok biztosítása
  • beszállítói lánc fenntarthatósága
  • munkahelyi esélyegyenlőség biztosítása
  • a szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés biztosítása 
  • munkahelyi egészségvédelem

Az 5 fókuszterület mindegyikére akciótervek kerültek kidolgozásra, melyek megvalósítása folyamatban van.