Irányító testületek


A Telenor legfőbb irányító szerve a részvényesek közgyűlése, míg az operatív kérdésekben az igazgatóság jár el, amely hat tagból áll. Az igazgatóság részvényesek által delegált tagjai a Telenor Csoporttal állnak munkaviszonyban. Az igazgatóságot a részvényesek által megválasztott felügyelőbizottság felügyeli. A felügyelőbizottság egy tagját a munkavállalók választják ki maguk közül, így a munkavállalók az általuk delegált tagon keresztül részt vesznek a társaság tevékenységének ellenőrzésében.

Az igazgatóság tagjai:
Kjell Morten Johnsen
Ingrid Riddervold Lorange
Ronny Bakke Navdal
Katja Christina Nordgaard
Knut Giske
Nils Katla
 

A felügyelőbizottság tagjai:
Szalai Roland
Asbjørn Michelet Bakke
Gunn Ringøe


A Telenor munkaszervezetének és napi munkájának irányítását a mindenkori vezérigazgató látja el a közgyűlés és az igazgatóság határozatai által meghatározott keretek között. A Telenor Csoporttal munkaviszonyban álló vezérigazgató nem tagja az igazgatóságnak. Ezt a pozíciót jelenleg Alexandra Reich tölti be.