Tisztelt egykori és jelenlegi Előfizetőink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Telenor a 161155, 16036 és a 16065-ös emelt díjas számokon igénybe vett szolgáltatás után 2017. január 1. és 2018. december 31. közötti időszakban kiszámlázott és az előfizetők által megfizetett szolgáltatási díjat teljes egészében visszatéríti.

Amennyiben Ön érintett a visszatérítésben, és még jelenleg is előfizetőnk, vagy 2019. augusztus 30. napján, illetve azt követően szűnt meg az előfizetése, úgy az Ön részére a visszatérítés összegét a Telenor számlaegyenlegén 2019. október 29. napjáig automatikusan jóváírja. 

Abban az esetben, ha az Ön visszatérítéssel érintett előfizetői szerződése 2019. augusztus 30. napját megelőzően szűnt meg a Telenornál, úgy kérjük, visszatérítés iránti igényét legkésőbb 2019. december 21-ig jelezze Ügyfélszolgálatunkra küldött írásbeli, illetve Telenor Üzletben személyesen előterjesztett kérelmével. Amennyiben a hatályos jogszabályi előírásokkal egyezően a Telenor már nem rendelkezik az Ön előfizetői adataival, visszatérítési igényének kizárólag Ügyfélszolgálatunkra küldött írásbeli kérelem esetén tudunk eleget tenni, amennyiben a kérelem előterjesztésével egyidejűleg rendelkezésünkre bocsátott számlamásolattal/hívásrészletezővel és a befizetési igazolással hitelt érdemlően igazolja a kiszámlázott díjtételeket és azok megfizetését. Ügyfélszolgálati elérhetőségeinkről az alábbi weboldalon található bővebb felvilágosítás: https://www.telenor.hu/ugyfelszolgalat/elerhetoseg.