Változások az Eht. kapcsán

2017. október 24-étől változások lépnek életbe az Elektronikus Hírközlési törvényben (Eht.), mely a következőkben érintik előfizetőinket:

 1. Díjmentes készülékfüggetlenítés
 2. Hűségidővel kapcsolatos változások
 3. Egyoldalú szolgáltatói szerződésmódosítás miatti 45 napos felmondási lehetőség
 4. Értesítés a hűségszerződés lejáratáról
 5. Azonnali hatállyal történő szerződés felmondás

1. Díjmentes készülékfüggetlenítés

Minden lakossági és üzleti ügyfél számára díjmentesen biztosítjuk a hálózati korlátozás feloldását, amennyiben a készüléket igazolható módon a Telenornál vásárolták, és (már) nem kapcsolódik hozzá élő hűségszerződés.

A készülékek hálózati korlátozásának feloldását lakossági és üzleti ügyfelek (nem tömeges igény esetén) kizárólag személyesen, a Telenor üzleteiben tudják elvégezni. Kollégáink ellenőrzik, hogy a készüléket a Telenornál vásároltad-e, és ha megfelel az azonosítás követelményeinek, a helyszínen elvégzik a korlátozás feloldását.

 • Az azonosításhoz szükséges dokumentumok.
 • Szerviz által végzett készülékcsere esetén a cseréről kapott igazolás vagy jótállási jegy bemutatása, amennyiben a készülék IMEI számában módosítás történt.
 • Meghatalmazás vagy ügyfélszintű jelszó, amennyiben nem a tulajdonos végzi a függetlenítést.

A korlátozás feloldása az esetek döntő többségében néhány percet vesz igénybe. Egyes gyártók készülékei esetében előfordulhat, hogy a korlátozás feloldásához szükséges kód igénylése hosszabb időt igényel, vagy a készüléket gyártói szervizbe szükséges küldeni, amely 2-3 hetet is igénybe vehet.

Igen, ­amennyiben az igénylő a helyszínen kifizeti a határozott idejű szerződés miatt vállalt kötbéreket,vagy a részletvételi megállapodás kapcsán fennálló tartozását- az ÁSZF Díjszabásban foglalt feltételek szerint.

A készülék korlátozás feloldása az előfizető kérésére végezhető el díjmentesen, ha az igénylő igazolja a készülék eredetét (a Telenortól a vásárláskor kapott szerződéssel vagy jótállási jeggyel).

Igen, erre ügyfélmenedzseren és az Üzleti Ügyfélszolgálaton keresztül van lehetőség.

Ugrás az oldal tetejére 

2. Hűségidővel kapcsolatos változások

Bár a jogszabály-módosítás lehetőséget adna 12 hónapos hűségidő meghatározására, a Telenor úgy döntött, hogy 2017. október 24-től publikus lakossági díjcsomagjainál eltörli a hűségidőt, új szerződéskötéskor. Csak abban az esetben kérünk – 24 hónapos – hűségszerződést, ha készüléket is vásárolsz.

Ez alól kivételt képeznek a Digitális jólét tarifacsomagok, amelyekre a korábbiakkal megegyező feltételekkel köthető szerződés. 

A hűségidőszak lejártát követően a szerződési feltételek nem lehetnek hátrányosabbak a hűségidőszak alatti feltételeknél.
Amennyiben élő hűséggel rendelkezel, ezután a hűségidőszak lejártát követően a szolgáltatásokat változatlan feltételekkel használhatod tovább. 

Ugrás az oldal tetejére 

3. Egyoldalú szolgáltató szerződésmódosítás miatti 45 napos felmondási lehetőség

Minden lakossági és üzleti ügyfél számára biztosítjuk - a törvénynek megfelelően - az előfizetői szerződés kötbérmentes felmondásának lehetőségét, amennyiben a szerződés bármely pontjának változása (pl.: árak, szolgáltatás változás) hátrányosan hat az előfizetőre.

A szerződés 45 napon belül azonnali hatállyal felmondható, amennyiben a Szolgáltató az előfizetői szerződést vagy az Általános Szerződési Feltételeket az előfizető számára hátrányosan módosítja egyoldalúan.

Minden olyan előfizetőt, aki a változásban érintett tarifával vagy szolgáltatással rendelkezik.

A változás bejelentésétől számított 45 naptári napon belül mondható fel az előfizetés.

Hátrányos szerződésmódosítás esetén a még fennálló hűségszerződésből adódó kötbéreket nem kell kifizetni.

A felmondására a Telenor üzleteiben, Telefonos Ügyfélszolgálaton (1220), és írásban van lehetőség.

Ugrás az oldal tetejére 

4. Értesítés a hűségszerződés lejáratáról

Minden lakossági és üzleti előfizetőnket a hűségszerződés lejártát megelőző 90 napon belül 3-szor értesítünk az adott telefonszámára vonatkozóan:

 • a hűségidő lejárati dátumáról és a szerződés határozatlanná alakulásáról;
 • az előfizetői szerződésben ezen dátumot követően beálló változásokról;
 • a jelenleg igénybevett szolgáltatásodhoz és tarifacsomagodhoz hasonló ajánlatról. 

A hűségszerződés lejártát megelőző 4 hónapban, számlalevélben küldjük a tájékoztatást.

A számlalevél az adott pillanatban használt tarifacsomagodhoz legközelebb álló, publikus tarifa ajánlatot tartalmazza. Az ajánlattól függetlenül a hűségszerződés lejártát követően szabadon választhatsz bármely publikus tarifa ajánlatunkból.

Az új ajánlat lakossági és üzleti ügyfelek részére a hűségidő lejártát követő számlazárással vehető igénybe. Az ajánlat részleteiről és az igénybe vehető egyéb ajánlatokról a személyesen üzleteinkben vagy a Telefonos Ügyfélszolgálaton kérhető tájékoztatás.

Készüléket bármikor vásárolhatsz - a készülékvásárlásra/cserére vonatkozó feltételek teljesítése mellett -, melynek részleteiről bővebb információt személyes vagy telefonos csatornán a megfelelő azonosítást követően biztosítunk.

A hűségidőszak lejártát követően a szerződésed nem szűnik meg, szolgáltatásaidat továbbra is változatlan feltételekkel használhatod, határozatlan időtartamú előfizetői szerződésként.

A hűségidőszak lejártáról, a szerződésben bekövetkező változásokról és az aktuális ajánlatokról azonosítást követően személyesen üzleteinkben, valamint a Telefonos Ügyfélszolgálaton (1220) kaphatsz tájékoztatást.

Ugrás az oldal tetejére 

5. Azonnali hatállyal történő szerződés felmondás

Lakossági előfizetőként kérésedre  a szerződésed azonnali hatállyal megszüntetheted , ha a hűségidőd már lejárt vagy határozatlan időtartamú a szerződésed.

Korábban a szerződés rendes felmondására nem volt lehetőség azonnali hatállyal, csak 8 napos határidővel.

A szerződés felmondásának nincs következménye, amennyiben már lejárt a hűségidő.

Az előfizetői szerződést személyesen üzleteinkben, valamint a Telefonos Ügyfélszolgálaton szüntetheted meg. A szerződés kötbérmentes megszüntetésének feltétele, hogy a hűségidőszak lejárt az adott előfizetéssel kapcsolatban. A felmondással egy időben a már lezárt, nyitott számlákat kell kiegyenlíteni, illetve a felmondást követően lezárásra kerülő utolsó számlát.

Ugrás az oldal tetejére