Változások az Eht. kapcsán

2017. október 24-étől változások lépnek életbe az Elektronikus Hírközlési törvényben (Eht.), mely a következőkben érintik előfizetőinket:

 1. Díjmentes készülékfüggetlenítés
 2. Hűségidővel kapcsolatos változások
 3. Egyoldalú szolgáltatói szerződésmódosítás miatti 45 napos felmondási lehetőség
 4. Értesítés a hűségszerződés lejáratáról
 5. Azonnali hatállyal történő szerződés felmondás

1. Díjmentes készülékfüggetlenítés

Minden lakossági és üzleti ügyfél számára díjmentesen biztosítjuk a hálózati korlátozás feloldását, amennyiben a készüléket igazolható módon a Telenornál vásárolták, és (már) nem kapcsolódik hozzá élő hűségszerződés.

A készülékek hálózati korlátozásának feloldási folyamatát lakossági és üzleti ügyfelek (nem tömeges igény esetén) kizárólag személyesen, a Telenor üzleteiben kezdeményezhetik. Kollégáink ellenőrzik, hogy a készüléket a Telenornál vásároltad-e, és ha megfelel az azonosítás követelményeinek, elindítják a folyamatot. A készülékek hálózati korlátozásának feloldásához legtöbbször egy kód megadása szükséges. Ezt a kódot az üzletben dolgozó kollégáink tudják megigényelni, amely birtokában  a függetlenítés könnyedén elvégezhető akár otthon is. Azonban a kód megadásának módja készüléktípusonként eltérő lehet (pl. Android rendszert futtató eszközök esetén egy másik szolgáltató SIM kártyáját szükséges behelyezni a készülékbe, amely bekapcsoláskor a PIN kód megadását követően automatikusan kérni fogja a hálózati korlátozást feloldó számsort), amelynek módjáról üzletben dolgozó kollégáink pontos tájékoztatással szolgálnak.

 • Az azonosításhoz szükséges dokumentumok.
 • Szerviz által végzett készülékcsere esetén a cseréről kapott igazolás vagy jótállási jegy bemutatása, amennyiben a készülék IMEI számában módosítás történt.
 • Meghatalmazás, amennyiben nem a tulajdonos végzi a függetlenítést.
 • Az érintett készülék. 

Apple készülékek esetén nincs szükség feloldó kódra, így a függetlenítés folyamatának indításától számított 24 órán belül a készülék újraaktiválást követően már használható más szolgáltató SIM kártyájával is. Egyéb készülékek esetén a feloldókód birtokában a korlátozás megszüntetése néhány percet vesz igénybe, azonban egyes gyártók készülékei esetében előfordulhat, hogy a kód nem áll azonnal rendelkezésre, így annak beérkezéséig néhány napra, esetenként 2-3 hétre is szükség lehet. A feloldókód beérkezéséről igény szerint telefonon, SMS-ben, e-mailben tájékoztatjuk ügyfeleinket.  Szoftveresen feloldható eszközök esetén a készüléket gyártói szervizbe kell továbbítani, és ott végzik el a hálózati korlátozás feloldását, amelyre jellemzően 2-3 héten belül szokott sor kerülni.

Igen, ­amennyiben az igénylő a helyszínen kifizeti a határozott idejű szerződés miatt vállalt kötbéreket és a részletvételi megállapodás kapcsán fennálló tartozását- az ÁSZF Díjszabásban foglalt feltételek szerint.

A hálózati korlátozás feloldását kizárólag az előfizető / kapcsolattartó vagy az előfizető meghatalmazottja (az előfizető által tett, formai követelményeknek megfelelő meghatalmazás alapján) kezdeményezheti.

Igen, erre ügyfélmenedzseren és az Üzleti Ügyfélszolgálaton keresztül van lehetőség.

Ugrás az oldal tetejére 

2. Hűségidővel kapcsolatos változások

Bár a jogszabály-módosítás lehetőséget adna 12 hónapos hűségidő meghatározására, a Telenor úgy döntött, hogy 2017. október 24-től publikus lakossági díjcsomagjainál eltörli a hűségidőt, új szerződéskötéskor. Csak abban az esetben kérünk – 24 hónapos – hűségszerződést, ha készüléket is vásárolsz.

Ez alól kivételt képeznek a Digitális jólét tarifacsomagok, amelyekre a korábbiakkal megegyező feltételekkel köthető szerződés. 

A hűségidőszak lejártát követően a szerződési feltételek nem lehetnek hátrányosabbak a hűségidőszak alatti feltételeknél.
Amennyiben élő hűséggel rendelkezel, ezután a hűségidőszak lejártát követően a szolgáltatásokat változatlan feltételekkel használhatod tovább. 

Ugrás az oldal tetejére 

3. Egyoldalú szolgáltató szerződésmódosítás miatti 45 napos felmondási lehetőség

Minden lakossági és üzleti ügyfél számára biztosítjuk - a törvénynek megfelelően - az előfizetői szerződés kötbérmentes felmondásának lehetőségét, amennyiben a szerződés bármely pontjának változása (pl.: árak, szolgáltatás változás) hátrányosan hat az előfizetőre.

A szerződés 45 napon belül azonnali hatállyal felmondható, amennyiben a Szolgáltató az előfizetői szerződést vagy az Általános Szerződési Feltételeket az előfizető számára hátrányosan módosítja egyoldalúan.

Minden olyan előfizetőt, aki a változásban érintett tarifával vagy szolgáltatással rendelkezik.

A változás bejelentésétől számított 45 naptári napon belül mondható fel az előfizetés.

Hátrányos szerződésmódosítás esetén a még fennálló hűségszerződésből adódó kötbéreket nem kell kifizetni.

A felmondására a Telenor üzleteiben, Telefonos Ügyfélszolgálaton (1220), és írásban van lehetőség.

Ugrás az oldal tetejére 

4. Értesítés a hűségszerződés lejáratáról

Minden lakossági és üzleti előfizetőnket a hűségszerződés lejártát megelőző 90 napon belül 3-szor értesítünk az adott telefonszámára vonatkozóan:

 • a hűségidő lejárati dátumáról és a szerződés határozatlanná alakulásáról;
 • az előfizetői szerződésben ezen dátumot követően beálló változásokról;
 • a jelenleg igénybevett szolgáltatásodhoz és tarifacsomagodhoz hasonló ajánlatról. 

A hűségszerződés lejártát megelőző 4 hónapban, számlalevélben küldjük a tájékoztatást.

A számlalevél az adott pillanatban használt tarifacsomagodhoz legközelebb álló, publikus tarifa ajánlatot tartalmazza. Az ajánlattól függetlenül a hűségszerződés lejártát követően szabadon választhatsz bármely publikus tarifa ajánlatunkból.

Az új ajánlat lakossági és üzleti ügyfelek részére a hűségidő lejártát követő számlazárással vehető igénybe. Az ajánlat részleteiről és az igénybe vehető egyéb ajánlatokról a személyesen üzleteinkben vagy a Telefonos Ügyfélszolgálaton kérhető tájékoztatás.

Készüléket bármikor vásárolhatsz - a készülékvásárlásra/cserére vonatkozó feltételek teljesítése mellett -, melynek részleteiről bővebb információt személyes vagy telefonos csatornán a megfelelő azonosítást követően biztosítunk.

A hűségidőszak lejártát követően a szerződésed nem szűnik meg, szolgáltatásaidat továbbra is változatlan feltételekkel használhatod, határozatlan időtartamú előfizetői szerződésként.

A hűségidőszak lejártáról, a szerződésben bekövetkező változásokról és az aktuális ajánlatokról azonosítást követően személyesen üzleteinkben, valamint a Telefonos Ügyfélszolgálaton (1220) kaphatsz tájékoztatást.

Ugrás az oldal tetejére 

5. Azonnali hatállyal történő szerződés felmondás

Lakossági előfizetőként kérésedre  a szerződésed azonnali hatállyal megszüntetheted , ha a hűségidőd már lejárt vagy határozatlan időtartamú a szerződésed.

Korábban a szerződés rendes felmondására nem volt lehetőség azonnali hatállyal, csak 8 napos határidővel.

A szerződés felmondásának nincs következménye, amennyiben már lejárt a hűségidő.

Az előfizetői szerződést személyesen üzleteinkben, valamint a Telefonos Ügyfélszolgálaton szüntetheted meg. A szerződés kötbérmentes megszüntetésének feltétele, hogy a hűségidőszak lejárt az adott előfizetéssel kapcsolatban. A felmondással egy időben a már lezárt, nyitott számlákat kell kiegyenlíteni, illetve a felmondást követően lezárásra kerülő utolsó számlát.

Ugrás az oldal tetejére