Válaszd ki MyTelenor fiókod vagy előfizetésed, amellyel kapcsolatban ügyet szeretnél intézni!

Válaszd ki MyTelenor fiókod vagy előfizetésed, amellyel kapcsolatban ügyet szeretnél intézni!

Galaxy Apps áruház vásárlás Általános Szerződési Feltételek

Galaxy Apps áruház Vásárlás

Előfizetők előfizetői mobiltelefonjuk segítségével vásárolhatnak termékeket és vehetnek igénybe szolgáltatásokat a Galaxy Apps áruházon keresztül.

Fogalmak

Eladó: a Samsung, vagy a Samsung-gal szerződött természetes, vagy jogi személy, aki a Galaxy Apps segítségével a Terméket az Előfizető felé értékesíti és a Vásárlásból származó Vételárat fogadja.

Samsung: a Samsung Electronics Co. Ltd., valamint leányvállalatai és érdekeltségei

Galaxy Apps (Samsung Galaxy Apps áruház): a Samsung tulajdonában lévő olyan elektronikus piactér, amely lehetőséget ad az Előfizetők számára Termékek kikeresésére és Android operációs rendszerrel rendelkező mobiltelefonra történő letöltésére.

Samsung Fiók: Egy e-mail cím és egy jelszó kombinációja, amely közvetlenül Android operációs rendszerrel rendelkező készülékekről is létrehozható. A fiókba, Android operációs rendszerrel rendelkező készülékről bejelentkezve válik a Galaxy Apps elérhetővé.

Termék: bármely, a Galaxy Apps áruházban megvásárolható digitális fájl, alkalmazás, áru, szolgáltatás vagy jogosultság (pl.: elektronikus adatfájl, alkalmazás, mobiltelefon-alkalmazás, alkalmazáson belüli jogosultság, tartalom, szöveges dokumentum, zene, audio - és egyéb hangfájl, elektronikus könyv, fénykép, videó), amelynek a Galaxy Apps áruházban közzétett áron vásárolható meg annak Eladójától.

Vásárlás: az az ügylet, amely során az Előfizető letölti a Terméket (vagy arra vonatkozó jogosultságot szerez) a Galaxy Apps áruházból, a megfelelő Android operációs rendszerrel rendelkező mobiltelefonjára és ezzel egyidejűleg a Vételárat megfizeti a Telenornál vezetett Hitelkeretből vagy Univerzális Egyenlegből történő levonással.

Vételár: a Termék feltüntetett ára, amely magában foglalja az esetlegesen kapcsolódó valamennyi díjat, adót és költséget. A Telenor jogosult a Hitelkeret, vagy Univerzális Egyenleg terhére történő egyes vásárlások értékhatárát meghatározni, melyet a Szolgáltató honlapján tesz közzé.

A szolgáltatás igénybe vétele

A Vásárlás, Android operációs rendszerrel rendelkező okostelefonokon, táblagépeken és egyéb eszközökön elérhető „Galaxy Apps” alkalmazás segítségével hajtható végre. A szolgáltatás használatát a Google az Előfizető regisztrációjához és felhasználói fiók létrehozásához köti, amely során az Előfizető kötelezi magát a Play Áruház felhasználási feltételeinek elfogadására.

Az Előfizető tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy a vásárlás során az Előfizető hívószáma és Google-fiókja alapján kerül azonosításra. Az Előfizető tudomásul veszi és jóváhagyja, hogy hívószáma, Hitelkeretének, vagy Univerzális Egyenlegének bizonyos mértéke azonosításra nem alkalmas módon a szolgáltatás nyújtásában résztvevő partnerek számára átadásra kerül a vásárlási jogosultság ellenőrzése, a Vásárlás lebonyolítása, valamint ügyfélszolgálati tevékenység ellátása céljából.

A Vásárlások lebonyolításhoz külön megrendelésére nincs szükség. A Vásárlás lehetősége az Számlás Előfizetőnek, a Kártyás Előfizetőknek, és az Új Generációs Kártyás Előfizetőknek külön megrendelés nélkül, az Előfizetői Szerződés megkötésétől kezdve elérhetővé válik azzal, hogy a Termék vásárlásakor az alábbi feltételeknek együttesen teljesülniük kell:

-   SMS-küldésre és fogadásra alkalmas Android operációs rendszerrel rendelkező eszköz,

-   GPRS- vagy adathívás-alapú hozzáféréssel rendelkeznek (a vásárlás során felhasznált adatforgalom az Előfizető tarifacsomagjának megfelelően kerül számlázára),

-   a Vételár kiegyenlítéséhez elegendő pozitív Hitelkeret és/vagy Univerzális egyenleggel rendelkeznek,

-   Google-fiók

-   Samsung-fiók

A vásárlás lehetőségének tiltása

Az Előfizetők a Vásárlás lehetőségének tiltását és lemondását a Telenor Telefonos Ügyfélszolgálatán (1220) kérhetik.

A Vásárlás folyamata

A SIM-kártya elvesztése, ellopása (az Előfizető erre vonatkozó bejelentését, azaz letiltási kérelmét megelőzően), vagy átadása esetén a Szolgáltató a jogosultatlan használatból eredő kárért felelősséget nem vállal.

A Vásárlás folyamata a Galaxy Apps Áruházban

Az Vételár kiegyenlítésének feltétele a vásárlás jóváhagyása, amely a vásárlási folyamattól függően a „Galaxy Apps” alkalmazáson keresztül, a Termék, majd a „Mobilfizetés Telenor egyenleg” vásárlási mód kiválasztásával és a Vásárlás jóváhagyásával történik. A Vételár levonására, illetve kiszámlázására csak a Vásárlás jóváhagyását követően kerül sor.

A Vásárlás során az Előfizetők a Szolgáltató irányába a Vásárlást nem hagyják jóvá, a jóváhagyás kizárólag a „Galaxy Apps” felületén történik.

A Vásárlás kiegyenlítése

A Telenor a megvásárolt Termék(ek) Vételárát a Számlás Előfizetővel szemben annak Hitelkerete vagy Univerzális egyenlege, míg Új Generációs Kártyás és Kártyás Előfizetők esetén kizárólag Univerzális Egyenlege terhére érvényesíti. A Termék megvásárlása során az Előfizetőnek elérhető Hitelkerettel és/vagy elegendő Univerzális egyenleggel kell rendelkeznie a Vételár kiegyenlítéséhez.

Az Univerzális Egyenleg feltöltésével az Előfizetők a feltöltött összeg erejéig vásárolhatnak és vehetnek igénybe szolgáltatásokat. Az Univerzális egyenlegről a Vásárlás értéke a Vásárlást követően azonnal levonásra kerül. Számlás Előfizetők havi Hitelkeretük terhére is vásárolhatnak, amely Vásárlás ellenértékét utólag, a számlázási időszak végén, a kiállított és megküldött számla ellenében fizetik meg.

Egyenlegkezelés

A megvásárolt Termékek Vételárának kiegyenlítése a Számlás Előfizetők esetében elsősorban az Univerzális Egyenlegből történik. Amennyiben az Univerzális Egyenlegen nem áll rendelkezésre a Vásárlás kiegyenlítéséhez szükséges, feltöltésből származó összeg, úgy a Vásárlás fennmaradó értéke az Előfizető Hitelkeretének (amennyiben van ilyen) egyenlegéből kerül levonásra.

Új Generációs Kártyás és Kártyás Előfizetők esetén a megvásárolt Termékek értékének levonása kizárólag az Univerzális Egyenlegből történik.

Amennyiben az Előfizető Hitelkeretén és/vagy az Univerzális Egyenlegén található összeg nem elegendő a Vételár kifizetéséhez, úgy a vásárlási igényt a Galaxy Apps áruház elutasítja. Az Előfizető felelőssége meggyőződni arról, hogy a Termék(ek) ellenértéke Univerzális Egyenlegéből és/vagy Hitelkeretéből megfizethető, az ezzel kapcsolatos mulasztásból eredő esetleges kárért a Telenor nem vállal felelősséget.

Amennyiben a megvásárolni kívánt termék értéke magasabb, mint a Telenor által megállapított és honlapján közzétett összeghatár, úgy a vásárlás elutasításra kerül.

Áfás számla igénylése

Az Előfizetők a Vásárlásról Áfás számlát közvetlenül a Vásárlási folyamatban résztvevő Eladóktól igényelhetnek.

A Telenor a Vásárlásról kizárólag bizonylatot állít ki, amelyen Áfa körön kívüli tételként jelennek meg az Előfizető számlájának „Mobil Piactér Vásárlás” szekciójában (a beszedett díjak Áfa tartalmának levonására a számlák nem alkalmasak). Számlás Előfizetők Vásárlásairól szóló bizonylatot a Telenor a havi számlalevéllel együtt kapják meg (a teljesítés időpontja minden esetben azon hónap utolsó napja, amikor a Termékeket megvásárolták), a Kártyás Előfizetők bizonylatot a Telenor Telefonos Ügyfélszolgálatán (1220) kérhetnek.

Emellett a Számlás Előfizetők a Telenor Telefonos Ügyfélszolgálatán (1220) is kérhetik a bizonylat hóközi számla formájában történő kiállítását, mely postai úton kerül az Előfizető címére kiküldésre. Ebben az esetben az Előfizetőnek meg kell fizetnie a Telenor mindenkor hatályos Díjszabásában szereplő, a hóközi számla kiállítására vonatkozó díjat.

Amennyiben az Előfizető Univerzális Egyenleget tölt fel és a feltöltéssel egyidejűleg jelzi Áfá-s számla igényét, úgy az Áfás-számla távközlési szolgáltatásról kerül kiállításra, vagyis a feltöltött egyenleg ezt követően csak távközlési szolgáltatásra használható fel, Galaxy Apps áruházban történő Vásárlásra nem, így az a továbbiakban nem minősül Univerzális Egyenlegnek.

Amennyiben az Előfizető Univerzális Egyenleget tölt fel és nem kér Áfás számlát a feltöltéssel egyidejűleg, úgy ténylegesen Univerzális Egyenleg kerül nyilvántartásra mindaddig, amíg az egyenlege el nem fogy, illetve amíg nem jelzi a feltöltésről Áfás számla igényét.

Áttérés számlás előfizetésről kártyás előfizetésre

A Számlás Előfizetésről Kártyás Előfizetésre történő áttérés során a Hitelkeretből addig felhasznált összeget a Szolgáltató kiszámlázza, mivel a Kártyás Előfizetők számára nem áll rendelkezésre Hitelkeret. A korábbi Számlás Előfizetésen lévő Univerzális Egyenleg a Kártyás Előfizetés Univerzális Egyenlegére kerül feltöltésre.

Az előfizetés megszűnése

A Számlás Előfizetés megszűnése esetén a Hitelkeret és az Univerzális Egyenleg is megszüntetésre kerül. Az Univerzális Egyenlegen fennmaradó összeget a Telenor nem téríti vissza. Az Univerzális Egyenleg nem használható fel az egyéb számlatartozások kiegyenlítésére.

A szolgáltatás feltételeinek beállítása, illetve módosítása a MyTelenor felületen keresztül

Az Előfizetőknek lehetőségük van a vásárlási tranzakciókhoz kapcsolódó információk elérésére és a szolgáltatással kapcsolatos beállítások elvégzésére, valamint módosítására a MyTelenor felületen. A MyTelenor felületen történő módosításból eredő felelősség minden esetben az Előfizetőt terheli.

Panaszkezelés

A szolgáltatás során vásárolt Termék tekintetében az Előfizetők panasszal közvetlenül az Eladókhoz, valamint a Vásárlás során az Eladóktól kapott e-mail címen fordulhatnak.

A Telenor a Vásárlással kapcsolatos panaszokat (pl: a megvásárolt alkalmazás nem működik a telefonon), kérdéseket nem kezeli, kizárólag tájékoztató jellegű információt ad a Vásárlás részléteiről.

A szolgáltatás igénybevétele során fizetendő díjak

A szolgáltatás havi előfizetési díja: A szolgáltatás havidíjmentes.

A szolgáltatás használati díjai

-   A szolgáltatás igénybevétele során az Előfizetők adatkapcsolaton keresztül kommunikálhatnak a Galaxy Apps rendszerével, amely során az Előfizető a GPRS- vagy adathívás-alapú tarifacsomagjának megfelelő használati díjat köteles megfizetni.

A termék Vételára

-   A használati díjon felül, az Előfizetők kötelesek megfizetni a megvásárolt termékek Vételárát is.

Üzleteinkben a számlabefizetés 2016. május 9-től megszűnik!
Számlabefizetés
gyorsan és kényelmesen!
Intézd készpénzzel a kijelölt Relay és Inmedio üzletekben
vagy bankkártyával a MyTelenor alkalmazáson keresztül!

MyTelenor belépés

A MyTelenor online ügyfélszolgálati oldalon rendszerfrissítést végzünk, ezért a szolgáltatás átmenetileg nem elérhető.

Megértésedet és türelmedet köszönjük.

Tájékoztatjuk, hogy a honlap szöveges fájlokat, ún. sütiket (cookie-kat) használ anonimizált látogatottsági információk gyűjtése céljából, valamint bizonyos szolgáltatások nélkülük nem lennének elérhetőek. A sütikről, valamint ezek engedélyezéséről és tiltásáról itt tájékozódhat. Amennyiben a süti használatát nem engedélyezi, úgy kérjük, végezze el a szükséges beállításokat a számítógépe böngészőjében.
Bővebb információ. A honlap további használatával hozzájárulását adja a sütik tárolásához és felhasználásához.