Válaszd ki MyTelenor fiókod vagy előfizetésed, amellyel kapcsolatban ügyet szeretnél intézni!

Válaszd ki MyTelenor fiókod vagy előfizetésed, amellyel kapcsolatban ügyet szeretnél intézni!

A feltöltőkártyásokat érintő jogszabályváltozások

For English version please visit this page!

Tájékoztatunk, hogy a feltöltőkártyás előfizetésekre vonatkozó jogszabályi előírások alapjaiban módosultak, amelyek célja a visszaélések és a kártyák ellenőrizhetetlen továbbadásának visszaszorítása, az előfizetők jobb azonosíthatósága. A változások 2017. január 1-től lépnek életbe, és érintik a már meglévő feltöltőkártyás előfizetőinket is.

A változások csak a hangalapú feltöltőkártyás előfizetéseket érintik (pl. MyStart, MyStart Expressz), a kártyás mobilinternet (pl. Hipernet Praktikum) vagy az Új Generációs Kártyás tarifákra (pl. Limit) nem vonatkoznak.

Ahogy a január közepén kiküldött tájékoztató SMS-ben is jeleztük, előfizetőinknek jelenleg nincs teendője a jogszabályváltozások kapcsán. Az adategyeztetés tervezett menetéről rövidesen közvetlenül tájékoztatjuk az érintett előfizetőket, illetve ezen az oldalon is feltüntetjük a tennivalókat.

A legfőbb változásokat itt foglaljuk össze, valamint a 2017. január 1. napjával Általános Szerződési Feltételeink (ÁSZF)  is módosításra kerülnek.

A jogszabályváltozás számos módon érinti a feltöltőkártyás előfizetésekre vonatkozó szerződéskötés folyamatát, illetőleg az előfizetés fennállta alatt is új szolgáltatói kötelezettségeket vezet be. 

A változások lényege

1. Maximális kártyaszám 

A jogszabály meghatározza, hogy a jövőben egy magánszemély maximum 10 db, míg egy cég maximum 50 db hanghívásra szolgáló feltöltőkártyával rendelkezhet. Amennyiben a magánszemély/cég elérte ezt a limitet, úgy további feltöltőkártyára szerződést nem köthet (pl. új szerződést, számlás előfizetéséről nem térhet át kártyásra). A vásárlónak a feltöltőkártyás előfizetés vásárlásakor nyilatkoznia kell arról, hogy a limitet még nem érte el meglévő hangalapú feltöltőkártyáinak száma.

Azoknak az előfizetőknek, akik a limiten felüli darabszámú kártyával rendelkeznek jelenleg, 2017.06.30-ig kell nyilatkozniuk, hogy melyik hívószámokat  kívánják fenntartani, amelyről a Telenor külön SMS értesítést küld számukra a határidőt megelőzően. 

Amennyiben az előfizető az adott hívószám(ok)ra a nyilatkozattételt elmulasztja, úgy az érintett hívószám(ok) megszűnnek a törvény erejénél fogva 2017.07.01. napján, míg ha egyáltalán nem nyilatkozik, úgy valamennyi hívószáma megszűnik ebben az időpontban.

2. Szigorításra kerül a SIM-kártyák továbbadása

Tilos a feltöltőkártyás előfizetés továbbértékesítése. 
A SIM-kártya ingyenes átadása harmadik személynek (használónak) csak akkor lehetséges, ha arról előfizetőnk előzetesen tájékoztatja a Telenort és megadja a használó személyazonosító igazolványa (pl. fényképes személyi igazolvány, jogosítvány vagy útlevél) ellenőrzéséhez szükséges adatokat is.
A SIM-kártya nem adható át cég vagy más szervezet részére, de továbbra is korlátozás nélkül átadható közeli hozzátartozó részére (pl. házastárs, egyeneságbeli rokon, testvér – de nem minősül ilyennek pl. az élettárs, anyós, após). 

Az átadás akkor történhet meg, ha a személyes adatokat megfelelőségét a szolgáltató sikeresen ellenőrizte a hatósági nyilvántartásában.

Kérjük, fokozottan figyeljen bejelentési kötelezettségére, mert amennyiben a telefonszolgáltatásra használt feltöltőkártyás előfizetését Ön előzetes bejelentés és adatellenőrzés nélkül adja át használatra közeli hozzátartozóján kívül más személynek, akkor a szolgáltató köteles az előfizetői szerződést 5 napos határidővel felmondani. 

A bejelentésre és az adatok megadására az alábbiak szerint van lehetőség:

A fentiek be nem tartása esetén a Telenor köteles felmondani az előfizetést és megszüntetni a szolgáltatást.

3. Kötelező igazolvány-ellenőrzés

A Telenor köteles ellenőrizni az egyéni előfizető vagy az üzleti ügyfél nevében eljáró személy igazolványának érvényességét a hatósági nyilvántartásban a szerződéskötést megelőzően, függetlenül attól, hogy az milyen formában (üzletben, telefonon, telenor.hu-n vagy MyTelenoron) történik. Ennek hiányában az előfizetői szerződés nem köthető meg és a szolgáltatás igénybevétele nem lehetséges.

4. Előfizető adatainak ellenőrzése évente egyszer

A 2017.01.01. napját követően létrejött feltöltőkártyás előfizetések esetén az előfizető személyazonosságának ellenőrzését a Telenor köteles évente elvégezni az előfizető aktív közreműködésével, amennyiben az előfizetés időtartama meghaladja az egy évet. 

Ezen ellenőrzést első alkalommal 2018-ban kell elvégezni, így ennek pontos menetéről és az előfizetőink teendőiről később nyújtunk tájékoztatást.

5. A magyar hatóságok által kibocsátott igazolvánnyal nem rendelkező személyek (pl. külföldiek)

Amennyiben az előfizető nem rendelkezik a magyar hatóságok által kibocsátott igazolvánnyal, úgy kizárólag személyesen üzleteinkben köthet feltöltőkártyás szolgáltatásra vonatkozó szerződést a Magyarországra való beutazásra, tartózkodásra jogosító igazolványa (pl. útlevél, tartózkodási engedély) bemutatását és érvényességének ellenőrzését követően. Ezen előfizetőink számára a feltöltőkártyás hangalapú szolgáltatásra vonatkozó szerződéskötés egyéb formái nem elérhetőek a továbbiakban.


A jogszabályi változások kötelezővé teszik a jelenleg már feltöltőkártyás hangszolgáltatással rendelkező előfizetőink személyazonosságának ellenőrzését is, amelyről minden érintett előfizetőnknek 2017.01.16. napjáig SMS-ben értesítést küldünk.

Amennyiben az előfizetőnk nem tesz eleget a fenti szabályoknak (pl. a SIM-kártyát továbbértékesíti vagy éves adatellenőrzési kötelezettségének nem tesz eleget), úgy a Telenor a törvény alapján köteles azonnal hatállyal felmondani a szerződést és megszüntetni az adott hívószámra vonatkozó szolgáltatást.

A Telenor köteles a rendvédelmi szerveknek jelzést küldeni, ha a hangalapú feltöltőkártyás előfizetői szerződéssel kapcsolatban rögzített ügyfél-azonosító adatok valódiságával vagy megfelelőségével kapcsolatban kétség merül fel; illetőleg ha a szolgáltatás igénybevételével összefüggésben bűncselekmény gyanúja merül fel.

Üzleteinkben a számlabefizetés 2016. május 9-től megszűnik!
Számlabefizetés
gyorsan és kényelmesen!
Intézd készpénzzel a kijelölt Relay és Inmedio üzletekben
vagy bankkártyával a MyTelenor alkalmazáson keresztül!

MyTelenor belépés

A MyTelenor online ügyfélszolgálati oldalon rendszerfrissítést végzünk, ezért a szolgáltatás átmenetileg nem elérhető.

Megértésedet és türelmedet köszönjük.

Tájékoztatjuk, hogy a honlap szöveges fájlokat, ún. sütiket (cookie-kat) használ anonimizált látogatottsági információk gyűjtése céljából, valamint bizonyos szolgáltatások nélkülük nem lennének elérhetőek. A sütikről, valamint ezek engedélyezéséről és tiltásáról itt tájékozódhat. Amennyiben a süti használatát nem engedélyezi, úgy kérjük, végezze el a szükséges beállításokat a számítógépe böngészőjében.
Bővebb információ. A honlap további használatával hozzájárulását adja a sütik tárolásához és felhasználásához.