Válaszd ki MyTelenor fiókod vagy előfizetésed, amellyel kapcsolatban ügyet szeretnél intézni!

Válaszd ki MyTelenor fiókod vagy előfizetésed, amellyel kapcsolatban ügyet szeretnél intézni!

Adategyeztetés feltöltőkártyás telefonszámokra

For English version please visit this page!

2017. június 30. volt a határideje az első, feltöltőkártyás telefonszámokra vonatkozó kötelező adategyeztetésnek. A nem egyeztetett telefonszámokat  2017. július 1-jével - a törvényi előírások alapján - kénytelenek voltunk megszüntetni. A továbbiakban az ilyen hívószámról nincs lehetőséged hívást és SMS-t fogadni és küldeni, mobiladatot használni (csak a 112-es segélyhívószám hívható).

Elmulasztottad az adategyeztetést, és szeretnéd visszakapni a telefonszámodat?

A 2017. szeptember 1. és 2018. február 28. közötti időszakban korábbi hívószámodat üzleteinkben kaphatod vissza. Keresd fel bármelyik Telenor üzletünket, hozd magaddal a SIM-kártyát, és köss új szerződést. Ebben az esetben a régi SIM kártyádat visszaaktiváljuk, de a korábbi egyenleged már nem állítható vissza.

Üzletet választok

Szükséges még adategyeztetést csinálnom a jövőben?

Az adategyeztetést évente egyszer kötelező elvégezni. Ha 2017-ben már elvégezted, akkor ez az adategyeztetésed 1 évig érvényes. Tehát, ha pl. 2017. május 23-án végeztél adategyeztetést, akkor ez 2018. május 22-ig érvényes.

Ne aggódj, ha jövőre ismét közeledik az adategyeztetési határidő, mi időben szólunk Neked. SMS-ben értesítünk a további teendőkről.

Az online adategyeztetés – már csak a következő évi adategyeztetés elvégzése céljából – hamarosan újra elérhető lesz!

Hol tudom ellenőrizni, meddig érvényes a jelenlegi adategyeztetésem?

  • hamarosan online felületünkön
  • hívd telefonos ügyfélszolgálatunkat (1220)
  • látogass el bármely üzletünkbe

 

Tudj meg mindent az éves adategyeztetésről!

A jogszabály kötelezővé teszi, hogy a már meglévő, hanghívásra szolgáló feltöltőkártyás hívószámok előfizetőinek személyazonosságát a Telenor – az előfizető aktív közreműködésével – ellenőrizze.

Kinek és milyen SIM-kártyákra kell intéznie az adategyeztetést? Mobil, riasztó, modem..

A feltöltőkártyás SIM kártya előfizetőjének, illetve a használónak is, amennyiben korábban használót jelentettél be, és azt a Telenor nyilvántartásba vette.
Az adategyeztetést nem csak a mobiltelefonokban található hanghívásra képes SIM-kártyákra kell elvégezni, hanem minden, nem hívásra szolgáló eszközben - riasztóban, modemben, mérőórákban, meteorológiai állomásban - található SIM-kártyára is! Tehát, ha olyan készülékben használod a feltöltőkártyás SIM-et, amelyre nem érkezik SMS, akkor keresd fel bármelyik Telenor üzletet és kérj segítséget munkatársainktól. Ha a SIM kártyát mobiltelefonnal vagy más, SMS fogadására alkalmas készülékkel használod, akkor az adategyeztetést online is elvégezheted.

Mi történik az adategyeztetés során?

Hatósági nyilvántartásban egyeztetjük adataidat.

Hol lehet intézni?

Mit készíts elő az adategyeztetéshez?

Az összes felöltőkártyás SIM kártyádat, érvényes személyi igazolványodat (vagy jogosítványt vagy útlevelet) és lakcímkártyádat.

Mi történik, ha nem egyezteted évente egyszer adataidat?

Azt a telefonszámot, amelyre naptári évenként legalább egyszer nem végezték el az adategyeztetést – adategyeztetés érvényessége lejárt – kötelesek vagyunk lekapcsolni.

Ismerd meg a feltöltőkártyás változásokat:

Tájékoztatunk, hogy a feltöltőkártyás előfizetésekre vonatkozó jogszabályi előírások alapjaiban módosultak, amelyek célja a visszaélések és a kártyák ellenőrizhetetlen továbbadásának visszaszorítása, az előfizetők jobb azonosíthatósága. 
A jogszabályváltozás számos módon érinti a feltöltőkártyás előfizetésekre vonatkozó szerződéskötés folyamatát, illetőleg az előfizetés fennállta alatt is új szolgáltatói kötelezettségeket vezet be. 

A változások 2017. január 1-től léptek életbe, és érintik a már meglévő feltöltőkártyás előfizetőinket is, kivéve a kártyás mobilinternet (pl. Hipernet Praktikum), vagy az Új Generációs Kártyás tarifákat (pl. Limit).

A legfőbb változásokat itt foglaljuk össze, valamint a 2017. január 1. napjával Általános Szerződési Feltételeink (ÁSZF)  is módosításra kerültek.

Maximális kártyaszám: magánszemély esetén 10 db

A jogszabály meghatározza, hogy a jövőben egy magánszemély maximum 10 db, míg egy cég (vagy egyéni vállalkozó, egyéb szervezet) maximum 50 db hanghívásra szolgáló feltöltőkártyával rendelkezhet („limit”). Amennyiben a magánszemély/cég elérte ezt a limitet, úgy további feltöltőkártyára szerződést nem köthet (pl. új szerződést, számlás előfizetéséről nem térhet át kártyásra). A vásárlónak a feltöltőkártyás előfizetés vásárlásakor nyilatkoznia kell arról, hogy a limitet még nem érte el meglévő hangalapú feltöltőkártyáinak száma.

Szigorításra kerül a SIM-kártyák továbbadása

Tilos a feltöltőkártyás előfizetés továbbértékesítése. 
A SIM-kártya ingyenes átadása harmadik személynek (használónak) csak akkor lehetséges, ha arról előfizetőnk előzetesen tájékoztatja a Telenort és megadja a használó személyazonosító igazolványa (pl. fényképes személyi igazolvány, jogosítvány vagy útlevél) ellenőrzéséhez szükséges adatokat is („használó megadása/rögzítése”).
A SIM-kártya nem adható át cég vagy más szervezet részére, de továbbra is korlátozás nélkül átadható közeli hozzátartozó részére (pl. házastárs, egyeneságbeli rokon, testvér – de nem minősül ilyennek pl. az élettárs, anyós, após). 

Kérjük, fokozottan figyelj a bejelentési kötelezettségre, mert amennyiben a feltöltőkártyás előfizetést előzetes bejelentés és adatellenőrzés nélkül adod át használatra  olyan személynek, aki nem közeli hozzátartozód, akkor a Telenor köteles az előfizetői szerződést 5 napos határidővel felmondani.

Az átadás akkor történhet meg, ha a személyes adatokat megfelelőségét a szolgáltató sikeresen ellenőrizte a hatósági nyilvántartásában.

Fontos, hogy az éves adategyeztetéskor el kell végezni a használóként korábban bejelentett személy adategyeztetését is, amelyet az előfizető tud elvégezni.

Gyakori kérdések és válaszok a SIM kártya használójával kapcsolatban

Hol tudom a használó adatait megadni?

Milyen telefonszámhoz adható meg használó?
Kizárólag hanghívásra szolgáló feltöltőkártyás telefonszámhoz adható meg.

Hogyan tudhatom meg, hogy nekem kártyás vagy számlás telefonszámom van-e?
Az, hogy telefonszámod feltöltőkártyás, számlás, vagy új generációs kártyás-e, tarifacsomagod határozza meg. Ellenőrizd tarifacsomagodat pl. a 1220-as szám felhívásával az önkiszolgáló menüben, vagy a MyTelenoron! Tarifacsomagjaink megtalálhatók a Díjszabásokban.

Kit nem kell használóként rögzíteni?

  • Ha Te használod a SIM kártyát. Saját magadat nem rögzítheted.
  • Ha közeli hozzátartozód használja a telefonszámot. Pl. házastárs, testvér, egyeneságbeli rokon (szülő, gyermek) 

Nem közeli hozzátartozót (pl. élettárs, anyós, após) be kell jelentened használóként!

Mit kell tennem, ha cég használja a kártyát?
Cég, egyéni vállalkozó, egyéb szervezet használóként nem adható meg. 
Ebben az esetben kérd bármely Telenor üzletben ügyintézőnk segítségét az átírás elvégzésében!

A nevemen lévő maximális kártyák számába beleszámít az a kártya is, amire használót rögzítettem?
Igen, beleszámít. 
A limiten felüli telefonszám esetén kérd Telenor üzletben ügyintézőnk segítségét az átírás elvégzésében!

Megszüntetheti-e a vagy átviheti-e más szolgáltatóhoz a használó a telefonszámot?
Nem, a használónak nincs ilyen rendelkezési joga. 
Ha a használónak át szeretnéd adni ezeket a jogokat, akkor bármely Telenor üzletben kérd ügyintézőnk segítségét az átírás elvégzésében!

Kötelező igazolvány-ellenőrzés szerződéskötés előtt

A Telenor köteles ellenőrizni az egyéni előfizető vagy az üzleti előfizető nevében eljáró személy igazolványának érvényességét a hatósági nyilvántartásban a szerződéskötést megelőzően, függetlenül attól, hogy az milyen formában (üzletben, telefonon, telenor.hu-n vagy MyTelenoron) történik. Ennek hiányában az előfizetői szerződés nem köthető meg és a szolgáltatás igénybevétele nem lehetséges.

Éves adategyeztetés

A 2017.01.01. napját követően létrejött feltöltőkártyás előfizetések esetén az előfizető személyazonosságának ellenőrzését a Telenor köteles évente elvégezni az előfizető aktív közreműködésével (éves adategyeztetés), amennyiben az előfizetés időtartama meghaladja az egy évet. Ezen egyeztetést első alkalommal 2018-ban kell elvégezni, így ennek pontos menetéről és az előfizetőink teendőiről később nyújtunk tájékoztatást.

Amennyiben az előfizető az éves adategyeztetésben részvételt elmulasztja, vagy az eredménytelen, akkor a Telenor köteles az előfizetői szerződést azonnali hatállyal felmondani. 

A magyar hatóságok által kibocsátott igazolvánnyal nem rendelkező személyek (pl. külföldiek)

Amennyiben az előfizető nem rendelkezik a magyar hatóságok által kibocsátott igazolvánnyal, úgy kizárólag személyesen üzleteinkben köthet feltöltőkártyás szolgáltatásra vonatkozó szerződést – a Magyarországra való beutazásra, tartózkodásra jogosító igazolványa (pl. útlevél, tartózkodási engedély) bemutatását és érvényességének ellenőrzését követően. Ezen előfizetőink számára a feltöltőkártyás hangalapú szolgáltatásra vonatkozó szerződéskötés egyéb formái (pl. telenor.hu-n történő vásárlás, Expressz csomagokra történő szerződéskötés telefonon vagy online) nem érhetőek el.

Jelzés küldése rendvédelmi szervnek

A Telenor köteles a jogszabályban meghatározott rendvédelmi szervnek jelzést küldeni, ha a hanghívásra szolgáló feltöltőkártyás előfizetői szerződéssel kapcsolatban rögzített ügyfél-azonosító adatok valódiságával vagy megfelelőségével kapcsolatban kétség; illetőleg ha a szolgáltatás igénybevételével összefüggésben bűncselekmény gyanúja merül fel.

Hívószám megszüntetése rendvédelmi szerv jelzése alapján

A Telenor köteles a jogszabályban meghatározott rendvédelmi szervtől érkező jelzés alapján a hanghívásra szolgáló feltöltőkártyás előfizetői szerződést azonnali hatállyal felmondani.

Üzleteinkben a számlabefizetés 2016. május 9-től megszűnik!
Számlabefizetés
gyorsan és kényelmesen!
Intézd készpénzzel a kijelölt Relay és Inmedio üzletekben
vagy bankkártyával a MyTelenor alkalmazáson keresztül!

MyTelenor belépés

A MyTelenor online ügyfélszolgálati oldalon rendszerfrissítést végzünk, ezért a szolgáltatás átmenetileg nem elérhető.

Megértésedet és türelmedet köszönjük.

Tájékoztatjuk, hogy a honlap szöveges fájlokat, ún. sütiket (cookie-kat) használ anonimizált látogatottsági információk gyűjtése céljából, valamint bizonyos szolgáltatások nélkülük nem lennének elérhetőek. A sütikről, valamint ezek engedélyezéséről és tiltásáról itt tájékozódhat. Amennyiben a süti használatát nem engedélyezi, úgy kérjük, végezze el a szükséges beállításokat a számítógépe böngészőjében.
Bővebb információ. A honlap további használatával hozzájárulását adja a sütik tárolásához és felhasználásához.