Online megrendelés feltételei

A megrendelés folyamata

A megrendelés a telenor.hu internetes felületén zajlik a választott termék/akció kiválasztásával, a meglévő Telenoros hívószám megadásával vagy új Telenoros hívószám kiválasztásával, a megrendeléshez szükséges adatok megadásával, a fizetési mód megjelölésével, valamint a jelen Szállítási és vásárlási feltételek elfogadásával - ezek hiányában a megrendelés nem teljesíthető.

A termék/akció megjelölését követően a megrendelés elindításához szükséges megadni azt, hogy rendelkezik-e már Telenor előfizetéssel (hívószámmal) vagy sem.

1. Meglévő Telenor előfizető vásárlása egyszeri SMS kóddal 

A Telefonszám mezőbe a meglévő Telenoros hívószámot szükséges megadni, melyre SMS-ben egy 6 számjegyű kódot küldünk ki a +36209000782-es hívószámról (Az sms mintaszövege: A belépéshez szükséges megerősítő kód: 123456). Az SMS-ben megküldött kód kizárólag egyszer adható meg a felületen. Sikertelen bejelentkezést követően új kód kérhető a fenti lépés megismétlésével.

A felületen a Megerősítő kód megadásával megtörténik a megrendelési jogosultság lekérdezése, majd jogosultság esetén a személyre szabott ajánlat megjelenítése. Amennyiben az előfizető nem jogosult a megrendelésre, a felületen erről tájékoztatást kap.

A megrendeléshez az alábbiakra van szükség:

Számlás és Új Generációs Kártyás előfizetéshez kapcsolódó ajánlat megrendeléséhez

 • 1 érvényes fényképes igazolvány és adóigazolvány vagy
 • 1 érvényes fényképes igazolvány és online bankkártyás fizetés opció választása a felületen vagy
 • 2 érvényes fényképes igazolvány (1 elsődleges és 1 másodlagos, pl. személyi igazolvány + jogosítvány).
 • Ha előfizetőnk rendelkezik 6 teljes havi befizetett számlával, 1 érvényes fényképes okmány is elegendő.

Részletre történő vásárlás feltételei eltérhetnek!

Kártyás előfizetéshez kapcsolódó ajánlat megrendeléséhez 1 érvényes fényképes igazolvány.

A sikeres beazonosítás után a megrendeléshez szükséges adatok megadásával, valamint a szerződési és vásárlási feltételek elfogadásával a kiválasztott termék/ajánlat megrendelésre kerül.

Sikertelen beazonosítás esetén a folyamat megszakad, mely a felületen jelzésre kerül.

Személyre szabott ajánlat lekérésére lehetőség van a MyTelenor (korábban Telenor Online) internetes ügyfélszolgálati felületen is, díjmentes regisztrációt, illetőleg bejelentkezést követően.

2. Ha még nem rendelkezik Telenoros mobilszámmal

A felületen felajánlott hívószám kiválasztása után a megrendeléshez szükséges adatok megadásával, valamint a szerződési és vásárlási feltételek elfogadásával a kiválasztott termék/ajánlat megrendelésre kerül.

A megrendeléshez az alábbiakra is szükség van:

Számlás és Új Generációs Kártyás előfizetéshez kapcsolódó ajánlat megrendeléséhez

 • 1 érvényes fényképes igazolvány és adóigazolvány vagy
 • 1 érvényes fényképes igazolvány és online bankkártyás fizetés opció választása vagy
 • 2 érvényes fényképes igazolvány (1 elsődleges és 1 másodlagos pl. személyi igazolvány + jogosítvány).

Részletre történő vásárlás feltételei eltérhetnek! További részletek itt.

Kártyás előfizetéshez kapcsolódó ajánlat megrendeléséhez 1 érvényes fényképes igazolvány.

Fontos! Mivel az átvételkor a megrendelés során megadott dokumentumo(ka)t kell bemutatni, fokozottan ügyeljen az adatok helyességére a megrendeléskor!

Megrendelés kizárólag az alábbi érvényes, személyazonosításra szolgáló okmányok adatainak megadásával adható le:

 • régi típusú személyi igazolvány, amely tartalmazza az állandó lakcímet,
 • régi típusú személyi igazolvány és lakcímigazoló kártya,
 • új típusú személyi igazolvány (kártya) és lakcímigazoló kártya,
 • Magyarországon kiállított új típusú vezetői engedély (kártya) és lakcímigazoló kártya,
 • útlevél és lakcímigazoló kártya,
 • adóigazolvány (az azon szereplő, 10 számjegyű adóazonosító jel)

Egyéb szervezetek (pl. cég, egyéni vállalkozó stb.) esetén bemutatandó iratokkal kapcsolatos bővebb információ az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) 5. mellékletében található.

A Telenor jogosult szerződéskötési előleg, illetve forgalmi előleg kérésére. Amennyiben a Telenor előleget kér, a megrendelés során erről tájékoztatja a megrendelőt, amelynek elfogadásáról a megrendelőnek nyilatkoznia kell.

A megrendelés utolsó lépéseként egy összesítő oldalon láthatóak a megadott adatok, melyek módosíthatók, illetve a teljes megrendelés is törölhető.

Kérjük, hogy fordítson fokozott figyelmet a megrendelés során megadott adatok helyességére (azok egyezzenek a személyazonosító okmányokban, illetőleg cégiratokban foglaltakkal)!

Amennyiben az adatok megfelelőek, a „Szállítási és vásárlási feltételek” elfogadását követően aktívvá váló „Megrendelés” gombra kattintva a megrendelés elküldésre kerül.

A megrendelés beérkezését a megadott e-mail címre küldött üzenetben visszaigazoljuk. Amennyiben visszaigazolás nem kerül kiküldésre, az a megrendelés elutasításának minősül.

A visszaigazolás után a Telenor 3 munkanapon belül telefonon vagy SMS-ben tájékoztatja a megrendelőt, amennyiben a megrendelés bármilyen okból nem vagy nem a megrendelés szerint teljesíthető.

További tudnivalók az online megrendelésről

A Telenor indokolás nélkül megtagadhatja az interneten keresztül érkező megrendelés teljesítését.

Amennyiben a Telenor a megrendelés feladásától számított 30 napon belül nem tudja teljesíteni a megrendelést, akkor a megrendelés automatikusan törlésre kerül – melyről e-mailben értesíti a megrendelőt.

A megrendelés nem kötelezi a megrendelőt semmilyen szerződéskötésre vagy a megrendelt termék átvételére. A megrendelő jogosult vásárlási szándékától minden jogkövetkezmény nélkül - akár a kiszállításkor a szerződés áttanulmányozását követően – indoklás nélkül elállni, illetőleg a szerződéskötést visszautasítani.

Fizetés

A fizetés történhet:

 • a helyszínen készpénzzel,
 • az online vásárlás során online bankkártyás fizetéssel,
 • a PostaPonton történő átvételkor készpénzzel vagy bankkártyával. Fontos! A PostaPonton történő bankkártyás fizetés készpénzfelvételnek minősül, melynek költségéről tájékozódjon számlavezető bankjánál!

A Telenor a megrendelt terméket minden esetben – ideértve a készpénzes fizetést is – számlával szállíttatja ki a megrendelő nevére és címére. Amennyiben a megrendelő nem magánszemély (pl. cég), és megbízottja (átvevő) útján veszi át a terméket, akkor a számla az átvevőnek kerül átadásra, a Telenor a szállítást követően eredeti számlát nem állít ki a megrendelésről.

Kiszállítás

A kiszállítás ingyenes.

A megrendelt termék kiszállítása kérhető*:

 • Magyarország egész területén tetszőleges címre (pl. otthonra, munkahelyre) vagy
 • a 2500 PostaPont egyikére.

* Amennyiben a megrendelő nem magánszemély (pl. cég) és még nem rendelkezik a Telenornál előfizetői szerződéssel, kiszállítási címként kizárólag a cégjegyzékben szereplő, bejegyzett székhely vagy telephely adható meg.

Kiszállítás megadott címre:

A megrendelést és a hozzá tartozó dokumentumokat a Telenor megbízott partnere, a Magyar Posta Logisztika (MPL)  szállítja ki a megrendelő által választott időablakban, munkanapon 8 és 17 óra között. Az MPL a kiszállítás napján SMS-ben értesítést küld.

A futár a kiszállítást két alkalommal – a választott időablakban és az azt követő munkanapon – is megkísérli, amennyiben a kézbesítés sikertelen, a helyszínen értesítést hagy. Ha az ismételt kézbesítés sem jár sikerrel, akkor az értesítő szerint a megrendelt termék leadásra kerül a helyi postahivatalba, ahol 5 munkanapon belül vehető át.

Kiszállítás PostaPontra:

A megrendelést és a hozzá tartozó dokumentumokat a Telenor a megrendelés során kiválasztott PostaPontra juttatja el. A megrendelés PostaPontra érkezéséről az MPL a megrendelőt az általa megadott módon (SMS-ben vagy e-mailben) értesíti. A megrendelés az értesítést követő 5 munkanapon belül vehető át a megrendelésben szereplő PostaPonton.

Fontos! A vállalt kiszállítási időpont csak abban az esetben érvényes, ha a megrendelő az általa megjelölt időpontban a szállítási címen elérhető.

Átvétel, szerződéskötés

Átvételkor a „Megrendelés folyamata” részben írt és a megrendeléskor megadott dokumentumokat kell bemutatni, más dokumentum bemutatása esetén a termék nem kerül átadásra.

Ha a megrendelő nem magánszemély (pl. cég, egyéni vállalkozás stb.), az átvevőnek cégszerű meghatalmazással kell rendelkeznie a termék és számla átvételére és a kapcsolódó szerződések aláírására. Az átvételkor a képviseleti jogot igazoló dokumentumokat be kell mutatni (pl. aláírási címpéldány), valamint a meghatalmazás eredeti példányát át kell adni – ennek hiányában a megrendelés nem teljesíthető.

A Telenor a megrendelő megrendelési szándékát követően kiszállítja a szerződést és a terméket. Amennyiben a megrendelő a szerződést áttanulmányozza, elfogadja és a terméket átveszi, a szerződéskötésre a megrendelésben megadott címen, személyesen, írásban kerül sor. A szerződéskötés nyelve: magyar. Az írásban létrejött szerződést (kedvezmény igénybe vétele miatt határozott idejű előfizetői szerződés) a Telenor iktatja, valamint a szerződés utólag hozzáférhető (annak egy példánya a helyszíni szerződéskötéskor átadásra, míg a Telenor példánya pedig archiválásra kerül). Nem jön létre szerződés, amennyiben nem kerül sor a termék átvételére, vagy az előfizetői szerződés személyes aláírására.

Kapcsolódó szabályozás

A megrendelésre, a kiszállításra, a szerződéskötésre a Telenor ÁSZF-je az itt feltüntetett eltérésekkel, az 1959. évi IV. törvény (Ptk.), a 2003. évi C. törvény (Eht.), valamint a további releváns jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Fontos, hogy

 • az üzleten kívül fogyasztóval kötött szerződésekről szóló 213/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet nem vonatkozik az online megrendelésre, mivel a megrendeléssel a megrendelő keresi meg a Telenort, aki a megrendelőt kívánságára - megrendelése alapján - keresi fel.
 • a távollévők között kötött szerződésekről rendelkező 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet nem alkalmazandó – tekintettel arra, hogy a megrendeléssel szerződés nem jön létre, hanem a szerződéskötésre a helyszínen kerül sor.

14 napos cseregarancia

A telenor.hu-n online megrendelt mobiltelefonokra és táblagépekre 14 napos cseregaranciát vállalunk!

A telenor.hu-n online megrendelt, igénybevételi díjat utólag fizető, tarifahűséggel kötött (számlás) és feltöltőkártyás előfizetéssel vásárolt mobiltelefonokat és táblagépeket az előfizetés aktiválástól számított 14 naptári napon belül futárral visszaküldheted számunkra, vagy leadhatod a Telenor alábbiakban meghatározott üzleteiben, és ez után a készüléket azonos vagy – amennyiben az érték különbözetet a cserekészülék átvételekor megfizeted – magasabb vételárral rendelkező mobiltelefonra vagy táblagépre cserélheted. A csere keretében pénzvisszafizetést (elállást) nem lehet érvényesíteni, és alacsonyabb értékű készülékre történő cserére sincs lehetőség. Részletfizetéssel történt vásárlás esetén a csereérték a készülék teljes vételára. A cseregarancia a telenor.hu netshopon keresztül vásárlásra jogosult lakossági és az üzleti előfizetőkre egyaránt érvényes.

Cserét készülékenként egyszer, valamint – egy előfizető nevén lévő több előfizetés esetén – előfizetőnként évente kizárólag egy alkalommal lehet kérni. Amennyiben például egy időben vagy 1 éven belül két készüléket vásárolsz, a cseregaranciát csak az egyik készülékre tudod érvényesíteni.

A csere érvényesítésére akkor van lehetőség, amennyiben a terméket gyári csomagolásában, a rövid ideig tartó rendeltetésszerű használattal szükségszerűen együtt járó elhasználódás nyomait leszámítva sértetlenül (pl. mechanikai sérülés – karc, törés stb. – és beázás nyomai a készüléken nem találhatók meg), működőképes állapotban, az eredeti blokkal vagy számlával együtt átadod a futárnak vagy a kijelölt értékesítési pont munkatársának.

Amennyiben a cserét futár közreműködésével kívánod lebonyolítani, úgy kérünk, keresd ügyfélszolgálatunkat a Telenor hálózatából díjmentesen hívható 1220-as telefonszámon, ahol az átvétel helyét és idejét munkatársunkkal egyeztetheted. A cserével akkor tudsz élni, ha a cserére vonatkozó igényedet az előírt 14 napos határidőn belül bejelented számunkra. A futár költségét – ide értve a csereként választott készülék kiszállításának díját – a Telenor átvállalja. A futár a készüléket központi raktárunkba szállítja, ahol munkatársaink ellenőrzik a cserélni kívánt készülék állapotát. Ha a készülék hibátlan, a futárnak átadott csomag pedig tartalmazza az előírt dokumentumokat, a termék gyári csomagolását és a gyári csomagolás részét képező tartozékokat, úgy munkatársaink intézkednek a csereként választott készülék kiszállításáról.

A kiválasztott értékesítési ponton személyes ügyintézés során munkatársaink a készülék állapotát a helyszínen ellenőrzik, és amennyiben minden szükséges feltétel teljesül (és a személyes ügyintézés időpontjáig nem telt el a 14 napos határidő), a cseréről egyidejűleg intézkedik.

Amennyiben a készülék nem sértetlen állapotú, akkor a készülék cseréjét nem tudjuk teljesíteni. Ha cserélni kívánt készülék futár útján küldted be számunkra, úgy munkatársaink a sérülés észlelése után felveszik veled a kapcsolatot, és egyeztetik a termék visszaszállításának vagy díjköteles javításának feltételeit. A szavatossági, jótállási kötelezettség alá tartozó hiba javítására az általános szabályok szerint kerül sor. A sérült készülék cseréjére díjköteles javítást megrendelése esetén nincs lehetőség.

A csere teljesítése nem módosítja a vásárlással együtt aláírt, határozott idejű előfizetői szerződés időtartamát.

A cseregarancia kizárólag mobiltelefonokra és táblagépekre tudod érvényesíteni, a cseregarancia az online vásárolt egyéb termékekre (például laptop, modem, tartozékok) nem vonatkozik, tartozék cserére abban az esetben sincs lehetőség, amennyiben a csereként átvett új mobiltelefonnal vagy táblagéppel a korábban vásárolt tartozék már nem használható.

A 14 napos cseregarancia minden Telenor üzletben érvényesíthető.

A 14 napos cseregarancia 2014. június 23-tól visszavonásig érvényes, kizárólag online megrendelés esetén.

Visszavásárlási garancia

A Telenor bizonyos akcióiban visszavásárlási garanciát vállal – az erre utaló jelzés az akció leírásában megtalálható. A visszavásárlási garancia alapján a Telenor a szerződéskötéstől, átvételtől számított, akciós leírásban megadott időn belül (amelybe a szerződéskötés, átvétel napja beleszámít) vállalja a termék visszavételét és a kifizetett vételár visszatérítését Értékesítési Pontjain. A visszavásárlás feltétele, hogy az eszköz hiánytalanul (készülék, tartozékok, nyomtatványok), eredeti csomagolásában, ép állapotban (pl. mechanikai sérülés - karc, törés stb. – azon nem található) visszaszolgáltatásra kerüljön.

A visszavásárlási garancia érvényesítéséhez az értékesítést igazoló számlát vagy nyugtát, vagy az előfizetői szerződés előfizetői példányát szükséges bemutatni.

Az előfizetői szerződés megszüntetése kapcsán a Telenor és az előfizető egymással elszámolnak. Ennek keretében az esetlegesen forgalmazott forgalmi díjakat az előfizető választása szerint a helyszínen - hóközi számlában -, vagy a később kiállított számla alapján az előfizetőnek rendeznie kell.

Pl.: Hipernet tarifák 30 napos visszavételi garanciával

Meghibásodásra vonatkozó garancia (jótállás), szavatosság

Az egyes tartós használatra rendelt termékek jótállási kötelezettségéről szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a forgalomba hozó (gyártó/importőr), mint jótállásra kötelezett, az új eszközökre az értékesítéstől (online megrendelés esetén az átvételtől) számított 1 évig, az újszerű eszközökre pedig az értékesítéstől (online megrendelés esetén az átvételtől) számítva a hirdetésben szereplő időre jótállást vállal - melynek teljesítése a forgalmazót terheli. A vásárlót a Ptk. 305-311/A. §-ban meghatározott jogok és kötelezettségek is megilletik.

A jótállási jegyen az MPL képviselője tölti ki a jótállás kezdő időpontját, ami az átvétel napja (a többi adat a Telenor által kerül kitöltésre).

A vásárló a jótálláson kívül szavatossági igényként is érvényesítheti jogait.

 • a jótállás terhére bejelentett, meghibásodott terméket javításra, bevizsgálásra csak az érvényes, a termékhez tartozó, és a Telenor általi forgalomba hozatalt igazoló jótállási jegy vagy az értékesítést igazoló számla
 • a szavatosság terhére bejelentett, meghibásodott terméket javításra, bevizsgálásra csak az értékesítést igazoló számla egyidejű átadása mellett fogad el, és továbbít a jótállásra vagy szavatosságra kötelezett márkaszervizébe.

3 munkanapon belül meghibásodott készülék garanciális cseréjét a Telenor Értékesítési Pontjain biztosítja. A csere feltétele a készülékes alapcsomag hiánytalan (készülék, tartozékok, nyomtatványok) és ép megléte (pl. mechanikai sérülés - karc, törés stb. - nem található), a jótállási jegy vagy az értékesítést igazoló számla bemutatása, valamint az, hogy a hiba a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A Telenor a Szerviz Szabályzatában közzétett feltételek szerint biztosítja az eszközök javítását, bevizsgálását. A Szerviz Szabályzat bármely Telenor Értékesítési Ponton megtekinthető.

Adatkezelés

A megrendelés teljesítése céljából a Telenor az alábbi adatokat kezeli:

a) az előfizető neve, lakóhelye, tartózkodási helye vagy székhelye, valamint számlázási címe; természetes személy előfizető esetén előfizető (születési) neve, születési helye és ideje; anyja születési neve; nem természetes személy előfizető esetén az előfizető cégjegyzékszáma vagy nyilvántartási száma;

b) a természetes személy előfizető személyazonosításra szolgáló igazolványának sorszáma, illetőleg adóazonosító jele;

c) a megrendelő neve és címe, illetve az átvevő telefonszáma;

d) az előfizető/megrendelő e-mail címe

Előfizetői szerződés kötése esetén az a) és d) pontokban meghatározott adatok megadása kötelező az Eht. 129. § (5) bekezdése és a 6/2011. (X. 6.) NMHH rendelet 7. § (1) bekezdése alapján, az adatok kezelésének célja az előfizetői jogviszony létrejötte, teljesítésének figyelemmel kisérése és ahhoz kötődő kapcsolattartás.

A b) pontban meghatározott adat kezelése az előfizető önkéntes hozzájárulásán alapul. Az adatkezelés célja az előfizető által megadott adatok valódiságának ellenőrzése a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalánál (KEKKH).

A c) pontban meghatározott adatok kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul. Az adatok kezelésének célja a megrendelés teljesítése és a kapcsolattartás.

A Telenor a fent meghatározott adatokat a megrendelést követően 36 hónapig kezeli a megrendelésből adódó viták rendezése és a megrendelő számára kidolgozandó újabb üzleti ajánlatok megtételének céljából.

Az előfizetői jogviszonyhoz kapcsolódó adatok kezeléséről részletes tájékoztatást a Telenor ÁSZF 2. számú melléklete tartalmaz.

Telenor Magyarország Zrt.

 • Székhely: 2045 Törökbálint, Pannon út 1.
 • Tel.: 06-1-464-6000
 • Telefonos Ügyfélszolgálat: 1220 – a Telenor hálózatából díjmentesen non-stop hívható
 • Információs vonal: 06-20/200-00000 – belföldről hálózaton belüli díjon, míg külföldről a hívó tartózkodási helye szerinti országból magyarországi irányban indított díjon non-stop hívható
 • Cégjegyzék szám: 13-10-040409
 • Adószám: 11107792-2-44
 • Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-54491/2012
 • Csomagküldő ker. nyilvántartási szám: C/004062
 • Üzlethelyiségek: Értékesítési Pontok

Belépés

Egyszeri SMS-kóddal:

Add meg a telefonszámod és SMS-ben küldünk egy megerősítő kódot.

vagy

Tájékoztatjuk, hogy a honlap szöveges fájlokat, ún. sütiket (cookie-kat) használ anonimizált látogatottsági információk gyűjtése céljából, valamint bizonyos szolgáltatások nélkülük nem lennének elérhetőek. A sütikről, valamint ezek engedélyezéséről és tiltásáról itt tájékozódhat. Amennyiben a süti használatát nem engedélyezi, úgy kérjük, végezze el a szükséges beállításokat a számítógépe böngészőjében.
Bővebb információ. A honlap további használatával hozzájárulását adja a sütik tárolásához és felhasználásához.